Follow
Лариса Оболенцева
Лариса Оболенцева
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку: підручник.
ЛВ Оболенцева
Харківська національна академія міського господарства, 2010
492010
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни “Грунтознавство і механіка грунтів” для студентів за напрямом підготовки 6…
МТ Кузло, МО Фурсович
19*2011
Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку готельного бізнесу в регіонах України
НО Кондратенко, ЛВ Оболенцева
Problems of Economy, 2019
112019
Проблеми та перспективи формування туристського іміджу України як важливої складової розвитку туризму та економіки держави
ЛВ Оболенцева, СА Александрова, КО Петренко
International scientific journal, 72-76, 2016
72016
Кластеризація як напрям розвитку національної економіки: проблеми та перспективи
ЛВ Оболенцева
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
72015
Маркетинг території: проблеми формування туристичного іміджу міста
ЛВ Оболенцева
Редакційна колегія, 204, 2011
62011
Оцінювання впливу туризму як економічного явища
ЛВ Оболенцева, АМ Галицька
52020
Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємств промислового регіону
ЛВ Оболенцева
Соціальна економіка, 114-118, 2016
52016
Кадровий потенціал як складова розвитку туристичного підприємства
ЛВ Оболенцева, ДІ Заїка
International scientific journal, 146-149, 2015
52015
Туристичний імідж території: проблеми формування, управління та розвитку
ЛВ Оболенцева, КМ Костіна
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету…, 2019
42019
Cучасна парадигма регіональної конкурентоспроможності промисловості: практичний аспект (Modern paradigm of regional industrial competitiveness: practical aspect)
Л Оболенцева Лариса
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія…, 2017
42017
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни Методи випробувань і досліджень металу шва і зварних з’єднань для студентів спеціальності 131…
БП Татарин, МІ Підгурський, СЮ Мариненко
4*2016
Маркетинг та його роль у розвитку туристичної індустрії регіону
ЛВ Оболенцева, АА Павленко
International scientific journal, 141-145, 2015
42015
Дослідження організаційно-економічного механізму забезпечення регіонального іміджу
ЛВ Оболенцева
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
42015
Конкурентоспроможність та ключові фактори успіху в контексті економіки знань
ЛB Оболенцева
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія…, 2011
42011
Методи формування стратегії управління конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів
ЛВ Оболенцева
Бизнес Информ, 413-418, 2017
32017
Проблеми та перспективи розвитку ринку туристських послуг в Харківському регіоні в контексті реалізації його економічних інтересів
ІВ Івах, НМ Богдан, ЛВ Оболенцева
ScienceRise 11 (1 (16)), 11-15, 2015
32015
Конспект лекцій з дисципліни Маркетинг туризму(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107, 6.140103 Туризм).
ЛВ Оболенцева, ОМ Колесников
32013
СІТІ-БРЕНДИНГ: ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ІМІДЖЕМ ТЕРИТОРІЇ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
ЛВ Оболенцева
ББК 65.433 Я 43 Т87, 163, 2011
32011
Технологія готельної справи: конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання галузі знань 24-Сфера обслуговування, спеціальності 241…
СА Александрова, ЛВ Оболенцева
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20