Лариса Оболенцева
Лариса Оболенцева
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку: підручник.
ЛВ Оболенцева
Харківська національна академія міського господарства, 2010
342010
Кластеризація як напрям розвитку національної економіки: проблеми та перспективи
ЛВ Оболенцева
5
Проблеми та перспективи формування туристського іміджу України як важливої складової розвитку туризму та економіки держави
ЛВ Оболенцева, СА Александрова, КО Петренко
International scientific journal, 72-76, 2016
22016
Маркетинг та його роль у розвитку туристичної індустрії регіону
ЛВ Оболенцева, АА Павленко
International scientific journal, 141-145, 2015
22015
СІТІ-БРЕНДИНГ: ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ІМІДЖЕМ ТЕРИТОРІЇ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
ЛВ Оболенцева
ББК 65.433 Я 43 Т87, 163, 2011
22011
Дослідження організаційно-економічного механізму забезпечення регіонального іміджу
ЛВ Оболенцева
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія…, 2010
22010
3.1. Дослідження варіаційності національного туристичного ринку України з використанням багатомірних методів дослідження на прикладі Харківського регіону
ЛВ Оболенцева
розвитку підприємств готельної і санаторно-курортної сфери, 183, 2010
22010
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної (курсової) роботи" Комплексна оцінка стійкості об’єктів економіки та адміністративно територіальних одиниць у…
ВО Михайлюк, ВІ Ізотов, ОА Мармазинський
12012
Теоретичні аспекти формування туристського іміджу регіону
ЛВ Оболенцева, ЮО Колєсник
Комунальне господарство міст, 362-366, 2012
12012
Визначення ролі ресурсного забезпечення в управлінні конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів
ЛВ Оболенцева
Сучасні проблеми економіки і підприємництво, 44-48, 2018
2018
КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ СЛОБОЖАНСЬКОГО РЕГІОНУ
ЛВ Оболенцева
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету…, 2018
2018
ОЗНАКИ ТА ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ КРИЗИ ТА ПОСТКРИЗОВОМУ ПЕРІОДІ
ЛВ Оболенцева
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету…, 2018
2018
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК НАПРЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
ЛВ Оболенцева
Соціальна економіка 54 (2), 48-52, 2017
2017
ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ГОСТИННОСТІ
ЛВ Оболенцева, ЮВ Краснокутська
Розділ 3. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА, 172, 2017
2017
Cучасна парадигма регіональної конкурентоспроможності промисловості: практичний аспект (Modern paradigm of regional industrial competitiveness: practical aspect)
Л Оболенцева
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія…, 2017
2017
Дослідження стратегічних пріоритетів розвитку соціального туризму в Україні
ЛВ Оболенцева, АМ Коломєйцева
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 102-105, 2017
2017
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В УКРАИНЕ
ЛВ Оболенцева, АН Коломейцева
Міжнародний науковий журнал Інтернаука 2 (1), 102-105, 2017
2017
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Основи конструювання елементів приладів"
ЮІ Наконечний
2016
Дослідження іміджеутворюючих факторів та управління туристичним іміджем Харківщини в конкурентному середовищі
ЛВ Оболенцева
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 115-120, 2016
2016
Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємств промислового регіону
ЛВ Оболенцева
Социальная экономика, 114-118, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20