Рокочинський Анатолій Миколайович
Рокочинський Анатолій Миколайович
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuwm.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Агроекологія
ВМ Писаренко
115*2007
Екологічний менеджмент: підручник
ЛФ Кожушко, ПМ Скрипчук
К.: ВЦ “Академія, 2007
1122007
Динамическое лидерство в управлении проектами
СД Бушуев, ВВ Морозов
К.: ВИПОЛ, 312, 1999
1061999
Історія економіки та економічної думки: навч. посіб.
ВМ Ковальчук, МВ Лазарович, МІ Сарай
К.: Знання 647, 2008
1042008
Мікроорганізми і альтернативне землеробство
ВП Патика, ІА Тихонович, ІД Філіп’єв, ВВ Гамаюнова, ІІ Андрусенко
К.: Урожай, 1993
901993
Научные основы и рекомендации по эффективному применению органических удобрений
ГЕ Мерзлая, НИ Веледарская, СФ Полунин, ВА Гаврилова, ...
Типография ВАСХНИЛ, 1991
731991
Динамическое лидерство в управлении проектами: монография
СД Бушуев, ВВ Морозов
К.: Принт, 2000
712000
Еколого-економічні основи басейнового управління водними ресурсами
ВА Сташук
Дніпропетровськ: Зоря, 2006
702006
Динамічне лідерство в управлінні проектами: Монографія/Українська асоціація управління проектами.–2-е вид
СД Бушуєв, ВВ Морозов
Рос. мовою, 1999
661999
Определение доз удобрений под сельскохозяйственные культуры в условиях орошения
ВВ Гамаюнова, ИД Филипьев
Вісник аграрної науки, 15-19, 1997
551997
Захист рослин: екологічно обгрунтовані системи
ВМ Писаренко, ПВ Писаренко
плтава," ІнтерГрафіка", 2002
472002
Исследование газофазного уплотнения пироуглеродом пористых сред методом радиально движущейся зоны пиролиза
ВА Гурин, ИВ Гурин, СГ Фурсов
Вопросы атомной науки и техники 4 (76), 32-45, 1999
471999
Заголовок англомовного журнального мікротексту-повідомлення: структура, семантика, прагматика (на матеріалі тижневика Newsweek)
АМ Коваленко
Режим доступу: http://disser. com. ua/contents/3696. html, 2002
452002
Раціональне природокористування в зоні еколого-економічного ризику
ЛМ Грановська
Херсон: Вид. ХДУ, 2007
422007
Дисперсійний і кореляційний аналіз у землеробстві та рослинництві: Навчальний посібник
ВО Ушкаренко, ВЛ Нікішенко, СП Голобородько, СВ Коковіхін
Херсон: Айлант 272, 9, 2008
412008
Основи закупівель товарів, робіт та послуг в проектах (Тендерні процедури та контракти)
ВВ Морозов
К.: Таксон, 2003
412003
Еколого-збалансоване природокористування в умовах поліфункціональності територій
ЛМ Грановська
Херсон: Вид-во ХДУ, 2009
402009
Формування, управління та розвиток команди проекту (поведінкової компетенції): навч. посібн.
ВВ Морозов
К.: Таксон, 2009
372009
Газофазные методы получения углеродных и углерод-углеродных материалов
ВА Гурин, ВФ Зеленский
Вопросы атомной науки и техники 4 (76), 13, 1999
371999
Науковi та практичнi аспекти оптимiзацiї водорегулювання осушуваних земель на еколого-економiчних засадах: монографiя за ред. МI Ромащенка
АМ Рокочинський
352010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20