Новицька Наталія
Новицька Наталія
доцент кафедри рослинництва НУБіП України
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Продуктивність як інтегральний показник застосування технологічних прийомів вирощування сої на чорноземах типових
СМ Каленська, НВ Новицька, ДВ Андрієць
Корми і кормовиробництво, 74-78, 2011
152011
Фотосинтетична діяльність посівів сої на чорноземах типових
НВ НОВИЦЬКА
102011
Урожайность сои в зависимости от элементов технологии на черноземах типичных Лесостепи Украины
НВ Новицкая, АВ Джемесюк
Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 2015
82015
Формування врожаю нуту під впливом елементів технології вирощування
СМ Каленська, НВ Новицька, ІТ Нетупська
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 21-25, 2012
82012
Нанотехнології в сучасному сільському господарстві
ОВ Ситар, НВ Новицька, НЮ Таран, СМ Каленська, ВВ Ганчурін
Физика живого 18 (3), 2010
82010
Мінеральне живлення сої
СМ Каленська, НВ Новицька, АЄ Стрихар
Насінництво, 2009
82009
Облік у зарубіжних країнах
ІА Краївська, НВ Новицька
конспект лекцій.–Харків: ХНАМГ, 2009
72009
Економічна ефективність вирощування нуту в умовах Правобережного Лісостепу України
СМ Каленська, НВ Новицька, ІТ Барзо
Молодий вчений, 18-20, 2014
62014
Спрямування технологічних заходів на стабілізацію урожаїв сої
ВА Нідзельський, НВ Новицька, О Шутий
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2012
62012
Шляхи зниження негативних наслідків травмування насіння
НВ Новицька
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2012
62012
Урожайність як інтегральний показник реакції рослин сої на елементи технології вирощування
СМ Каленська, НВ Новицька, ЛА Гарбар, ДВ Андрієць
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
62010
Ефективнiсть застосування бiогенних металiв та бiоактивних препаратiв при вирощуваннi сої
СМ Каленська, КГ Лопатько, НВ Новицька, ДВ Андрi, СЮ Iшлер
Науковi доповiдi Наукового вiсника НУБiП, 2011
52011
Влияние минерального азота на эффективность симбиотической азотфиксации и урожайность бобовых культур в лесостепи Украины
НВ Новицкая, ИТ Барзо, ЛН Горбач
Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 2014
42014
Влияние минерального азота на эффективность симбиотической азотфиксации и урожайность бобовых культур в лесостепи Украины
НВ Новицкая, ИТ Барзо, ЛН Горбач
Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 2014
42014
Формування густоти стояння та ступінь виживання рослин в онтогенезі нуту під впливом інокуляції насіння та удобрення
С Каленська, Н Новицька, І Барзо
Сборник научных трудов Sworld 34 (1), 66-70, 2014
42014
Оптимізація нітрогеназної активності бульбочок нуту на чорноземах типових Лісостепу України
НВ Новицька, ІТ Барзо
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 42-43, 2013
42013
Ефективність застосування біогенних металів та біоактивних препаратів при вирощуванні сої [Електронний ресурс]
СМ Каленська, КГ Лопатько, НВ Новицька
Наукові доповіді Наукового вісника НУБіП, 27, 2011
42011
МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА УРОЖАЙНІСТЬ РОСЛИН СОЇ ( GLУCINE MAX (L.) MERR.) ЗА ДІЇ НЕІОННИХ КОЛОЇДНИХ РОЗЧИНІВ МЕТАЛІВ
О Ситар, Н Новицька, Н Свєтлова, Н Таран, С Каленська
Вестник Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Серия …, 2011
42011
Стан та перспективи розширення виробництва сої
СМ Каленська, НВ НОВИЦЬКА, АЄ СТРИХАР
Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України, 133-136, 2009
42009
Функціонування фотосинтетичного апарату рослин квасолі звичайної в умовах Закарпаття
НМ Доктор, ОМ Мартинов, НВ Новицька
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2017
32017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20