Новицька Наталія
Новицька Наталія
доцент кафедри рослинництва НУБіП України
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Продуктивність як інтегральний показник застосування технологічних прийомів вирощування сої на чорноземах типових
СМ Каленська, НВ Новицька, ДВ Андрієць
Корми і кормовиробництво, 74-78, 2011
182011
Фотосинтетична діяльність посівів сої на чорноземах типових
НВ НОВИЦЬКА
122011
Урожайность сои в зависимости от элементов технологии на черноземах типичных Лесостепи Украины
НВ Новицкая, АВ Джемесюк
Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 2015
92015
Нанотехнології в сучасному сільському господарстві
ОВ Ситар, НВ Новицька, НЮ Таран, СМ Каленська, ВВ Ганчурін
Физика живого 18 (3), 2010
92010
Економічна ефективність вирощування нуту в умовах Правобережного Лісостепу України
СМ Каленська, НВ Новицька, ІТ Барзо
Молодий вчений, 18-20, 2014
82014
Урожайність як інтегральний показник реакції рослин сої на елементи технології вирощування
СМ Каленська, НВ Новицька, ЛА Гарбар, ДВ Андрієць
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
82010
Мінеральне живлення сої
СМ Каленська, НВ Новицька, АЄ Стрихар
Насінництво, 2009
82009
Формування врожаю нуту під впливом елементів технології вирощування
СМ Каленська, НВ Новицька, ІТ Нетупська
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 21-25, 2012
72012
Спрямування технологічних заходів на стабілізацію урожаїв сої
ВА Нідзельський, НВ Новицька, О Шутий
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2012
72012
Шляхи зниження негативних наслідків травмування насіння
НВ Новицька
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2012
62012
Травмування насіння як чинник зниження врожайності сільськогосподарських культу
НВ Новицька
Науковий вісник НАУ, 58-68, 2008
62008
Влияние минерального азота на эффективность симбиотической азотфиксации и урожайность бобовых культур в лесостепи Украины
НВ Новицкая, ИТ Барзо, ЛН Горбач
Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 2014
52014
Влияние минерального азота на эффективность симбиотической азотфиксации и урожайность бобовых культур в лесостепи Украины
НВ Новицкая, ИТ Барзо, ЛН Горбач
Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 2014
52014
Ефективнiсть застосування бiогенних металiв та бiоактивних препаратiв при вирощуваннi сої
СМ Каленська, КГ Лопатько, НВ Новицька, ДВ Андрi, СЮ Iшлер
Науковi доповiдi Наукового вiсника НУБiП, 2011
52011
Ефективність застосування біогенних металів та біоактивних препаратів при вирощуванні сої [Електронний ресурс]
СМ Каленська, КГ Лопатько, НВ Новицька
Наукові доповіді Наукового вісника НУБіП, 27, 2011
52011
МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА УРОЖАЙНІСТЬ РОСЛИН СОЇ ( GLУCINE MAX (L.) MERR.) ЗА ДІЇ НЕІОННИХ КОЛОЇДНИХ РОЗЧИНІВ МЕТАЛІВ
О Ситар, Н Новицька, Н Свєтлова, Н Таран, С Каленська
Вестник Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Серия …, 2011
52011
Вплив підживлення на динаміку формування площі листкової поверхні посівів сої
ОВ Джемесюк, НВ Новицька, ІВ Свистунова
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 207-211, 2015
42015
Формування густоти стояння та ступінь виживання рослин в онтогенезі нуту під впливом інокуляції насіння та удобрення
С Каленська, Н Новицька, І Барзо
Сборник научных трудов Sworld 34 (1), 66-70, 2014
42014
Стан та перспективи розширення виробництва сої
СМ Каленська, НВ НОВИЦЬКА, АЄ СТРИХАР
Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України, 133-136, 2009
42009
Врожайність та посівні якості насіння пшениці ярої залежно від доз азотних добрив
НВ Новицька
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2008
42008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20