Zhanna Mudryk / Жанна Мудрик
Zhanna Mudryk / Жанна Мудрик
Lesya Ukrainka Volyn National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мотиваційно-ціннісне ставлення майбутніх учителів фізичного виховання до професійної діяльності
В Добринський, Ж Мудрик
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013
42013
Підвищення фізичної підготовки юних легкоатлетів за допомогою бар’єрних вправ
ВС Добринський, ЖС Мудрик
Physical education, sport and health culture in modern society, 422-425, 2012
32012
Розвиток швидкісно-силових якостей юних дзюдоїстів методом колового тренування
ВС Добринський, ЖС Мудрик, ОО Щербинська
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016
12016
Організація тренувального процесу стрибунів у довжину з розбігу на етапі безпосередньої підготовки до змагань
ЖС Мудрик
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 87–90 …, 2009
12009
Структура тренувальних навантажень бігунів на середні дистанції на етапі початкової спеціалізації.
СІ Савчук, ЖС Мудрик
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2007
12007
Технологія тренувального процесу висококваліфікованих легкоатлеток-багатоборок у передзмагальному мезоциклі
ЖС Мудрик
Львів. держ. ін-т фіз. культури.-Львів, 2001
12001
Професійний спорт у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи
ВС Добринський, АІ Альошина, ЖС Мудрик, МЮ Мордик
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018
2018
Зміст та організація комплексного контролю за фізичним станом спортсменів
ВС Добринський, ОІ Бичук, ЖС Мудрик, МЮ Мордик
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017
2017
Методика формування ситуативного мислення в процесі підготовки юних спортсменів (на прикладі футболістів)
Ж Мудрик, В Добринський, Н Деделюк, В Смолюк
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2016
2016
Поєднання тренувальних засобів у передзмагальному мезоциклі в тренувальному процесі легкоатлеток-бар’єристок
Ж Мудрик, В Добринський, В Смолюк
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2015
2015
Формування у студентів мотиваційно-ціннісного відношення до занять з легкої атлетики
П Ладика, В Бучок, Ж Мудрик, Р Черкашин
Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді, 30, 2014
2014
Повышение физической подготовки юных легкоатлетов с помощью барьерных упражнений
В Добринський, Ж Мудрик
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 421-425, 2012
2012
Використання спеціальних вправ для вдосконалення ритму бігу на 100 метрів із бар’єрами
Ж Мудрик, О Бузюн
Physical education, sport and health culture in modern society, 68-71, 2010
2010
Использование специальных упражнений для усовершенствования ритма бега на 100 метров с баръерами
Ж Мудрик, О Бузюн
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 68-71, 2010
2010
Организация тренировочного процесса прыгунов в длину с разбега на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям
Ж Мудрик
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 87-90, 2009
2009
Взаємозв’язок тренувальних засобів, які визначають рівень спеціальної підготовленості стрибунів у довжину у передзмагальному мезоциклі
Ж Мудрик, Н Косорукова
Physical education, sport and health culture in modern society 3, 258-261, 2008
2008
Взаимосвязь тренировочных средств, которые определяют уровень специальной подготовленности прыгунов в длину в предсоревновательный мезоцикле
Ж Мудрик, Н Косорукова
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві 3, 258-260, 2008
2008
Взаємозв'язок тренувальних засобів, що використовуються висококваліфікованими семиборками в передзмагальному мезоциклі
Ж Мудрик
2001
ВПЛИВ КОМПОНЕНТІВ СТРУКТУРИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ НА СТРУКТУРУ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СПОРТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ КВАЛІФІКОВАНИХ СЕМИБОРОК У ПЕРЕДЗМАГАЛЬНОМУ МЕЗОЦИКЛІ
Ж Мудрик
ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І …, 1994
1994
Расписание занятий по платным образовательным услугам ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» на 2020-2021 учебный год
Ж Мудрик
Школа 10 (10.45), 39, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20