Петро Сарафинюк
Петро Сарафинюк
Вінницький державний педагогічний університет / Vinnytsia state pedagogical university
Подтвержден адрес электронной почты в домене vspu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості ультразвукових розмірів серця у здорових міських підлітків різних соматотипів
ПВ Сарафинюк, ІД Кухар
Вісник морфології 10 (1), 193-196, 2004
92004
Взаємозв’язки ехокардіографічних розмірів серця і антропо-соматотипологічних характеристик у здорових міських підлітків
ПВ Сарафинюк
Вісн. морфології 9 (1-С), 128-131, 2003
82003
Разработка нормативных критериев здоровья разных возрастно-половых групп городского населения Украины с учетом антропогенетических, психофизиологических и психогигиенических …
ВМ Мороз, ЕГ Процек, ИВ Гунас, ИВ Сергета, ЛА Сарафинюк, ...
Актуальные проблемы спортивной морфологии и интегративной антропологии, 2003
42003
Анатомо-функціональний стан органів малого таза у жінок із синдромом хронічного тазового болю
ОА Ночвіна
Вісник морфології, 167-171, 2015
32015
Взаємозв'язки спірометричних та ехокардіографічних параметрів з тотальними та повздовжніми розмірами тіла
ЛА Сарафинюк, ПВ Сарафинюк
Вісник морфології, 165-167, 2015
22015
Математичне моделювання нормативних ехокардіографічних параметрів в залежності від особливостей будови тіла
ПВ Сарафинюк, ГВ Даценко, ОМ Шаповал
Вісник морфології, 2004
22004
Особливості ехокардіографічних, антропометричних і соматотипологічних характеристик сучасних підлітків
ПВ Сарафинюк
Вінниця,–2018., 2017
12017
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА С ГИПОКИНЕТИЧЕСКИМ ТИПОМ ГЕМОДИНАМИКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ …
СИВ Высочанский AВ, ПВ Сарафинюк
REPORTS OF MORPHOLOGY 16, 4, 2010
12010
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НОРМАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ КАРДІОІНТЕРВАЛОГРАФІЇ У ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ З ГІПОКІНЕТИЧНИМ ТИПОМ ГЕМОДИНАМІКИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД АНТРОПО …
ОВ Височанський, ІВ Сергета, ПВ Сарафинюк
REPORTS OF MORPHOLOGY 16, 4, 2010
12010
PECULIARITIES OF HEART RATE VARIABILITY INDICATORS IN TRACK-AND-FIELD ATHLETICS WITH MESOMORPHIC SOMATOTYPE
ЛА Сарафинюк, АВ Сивак, РВ Радега, ПВ Сарафинюк, ИИ Мацейко
Свiт медицини та бiологii 16 (3), 101-106, 2020
2020
Зміна показників артеріального тиску під впливом фізичних навантажень
ПВ Сарафинюк
Вінниця, 2020, 2020
2020
Оцінка рівня теоретичних валеологічних знань, фізичного розвитку та захворюваності у молодших школярів
ПВ Сарафинюк
Вінниця,–2019., 2019
2019
СОМАТОТИПОЛОГИЧЕКИЕ ОСОБЕННОСТИ АКРОБАТОК В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ОНТОГЕНЕЗА
ЛА Сарафинюк, ОП Хапицкая, ЮИ Якушева, АА Иваница, ...
Biomedical and Biosocial Anthropology, 43-47, 2018
2018
Cпосіб моделювання належних показників реґіонарного кровотоку стегна у борців мезоморфного соматотипу залежно від параметрів зовнішньої будови тіла
ВМ Мороз, ОП Хапіцька, ЛА Сарафинюк, ПВ Сарафинюк, ВВ Качан
Укрпатент, 2018
2018
Ультразвукові параметри серця у міських підлітків залежно від антропогенетичних характеристик організму
ПВ Сарафинюк
Вінниця, 2017
2017
Показники центральної гемодинаміки у волейболісток різного амплуа мезоморфного соматотипу
ПВ Сарафинюк, ЛА Сарафинюк, ЮІ Якушева, НА Камінська
Вісник морфології, 148-151, 2016
2016
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПАРАМЕТРОВ СЕРДЦА У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ ПОДОЛЬЯ
ИВ Гунас, АЕ Маевский, ПВ Сарафинюк, НА Каминская
Морфология 136 (4), 44a-44a, 2009
2009
Якісний і кількісний склад мікрофлори порожнини рота у практично здорових підлітків із різними рівнями інтенсивності карієсу зубів
ПВ Сарафинюк, ІВ Руда, ЮЙ Рудий, НВ Белік, ЕВ Бєляєв, ...
Вісник морфології, 2007
2007
Соматипологічні особливості параметрів центральної гемодинаміки у підлітків Подільського регіону України
ІМ Киpuченко, ОА Серебреннікова, ОІ Башинська, ВС Школьніков, ...
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 2006
2006
Вікова динаміка ультразвукових параметрів серця у здорових міських підлітків
ІВ Гунас, ПВ Сарафинюк, ІІ Мацейко, ОМ Шаповал, ОО Гавриленко
Таврический медико-биологический вестник, 2006
2006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20