Бреус Юлія Володимирівна
Бреус Юлія Володимирівна
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування компетентності саморозвитку особистості в умовах реалізації компетентнісного підходу у фаховій освіті
ВР Міляєва, ЮВ Бреус
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 208-215, 2012
122012
Формування компетентності саморозвитку особистості як основа підготовки майбутнього фахівця
ВР Міляєва, ЮВ Бреус
Проблеми загальної та педагогічної психології, 120-128, 2011
122011
Теоретичний аналіз поняття «потенціал особистості»
ВР Міляєва, НК Лебідь, ЮВ Бреус
Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського …, 2013
82013
Эмоциональный интеллект как личностный ресурс профессионального становления представителей социономических профессий
ЮВ Бреус
SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATI ON. Proceedings of the In ternational …, 2014
72014
Емоційний інтелект як чинник професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій у вищих навчальних закладах
ЮВ Бреус
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
52015
Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
ОМ Лозова, ЛІ Подшивайлова, ММ Подшивайлов, ОД Піркова, ...
" Віндрук", 2014
42014
РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація
ВР Міляєва, НК Лебідь, ЮВ Бреус
Вісник Одеського національного університету 18 (3: Психологія), 117-126, 2013
32013
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗА БУДУЩЕГО (на основе результатов психодиагностического исследования студентов Киевского университета имени Бориса Гринченко)
ВР Миляева, НК Лебедь, ЮВ Бреус
2*2013
Emotional readiness for professional activity as an integrative property of the personality of future specialists of socionomic professions
ЮВ Бреус
Класичний приватний університет, 2017
2017
Competences of the higher school teacher under сonditions of partnerships with students
ЮВ Бреус, НК Лебідь
International Scientific Journal of Universities and Leadership, 2017
2017
Роль емоційного інтелекту в професійній діяльності керівника закладу середньої освіти
ЮВ Бреус
Пріоритети, 2016
2016
The role of emotional intelligence of modern head of institutions of secondary education in professional activity
ЮВ Бреус
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія" Психологічні …, 2016
2016
Роль емоційного інтелекту сучасного керівника закладу середньої освіти у професійній діяльності
ЮВ Бреус
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2016
2016
Psychological analysis of the" leadership position" phenomenon of the higher education institution teacher
ЮВ Бреус
International Scientific Journal of Universities and Leadership, 2016
2016
Особистісна готовність керівника закладу середньої освіти до діяльності в умовах освітніх трансформацій в Україні
ВР Міляєва, ЮВ Бреус
Університет і лідерство, 2016
2016
Idea and Implementation Experience of Socio-Cultural Project" Inclusion"
ЮВ Бреус, НК Лебідь, А Асташева, В Гулик, Г Джикаєва, О Кебас, ...
Влавке, 2015
2015
Тренінг самопізнання: методичний посібник
ЮВ Бреус, НК Лебідь, АВ Якименко, ІП Калюжна
Альфа Реклама, 2015
2015
Розвиток емоційного інтелекту як умова успішної діяльності сучасного керівника закладу середньої освіти
ЮВ Бреус
Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування …, 2015
2015
Школа професійної майстерності
ТЛ Лях, ЮВ Бреус, НЄ Тимошенко, ОВ Пожидаєва, НВ Грабовенко, ...
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
2015
Phenomenon of emotional experience in the structure of emotional intelligence
ЮВ Бреус
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20