Зоя Комарова
Зоя Комарова
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини української філології кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формально-синтаксичні і семантико-функціональні параметри дієприслівникових зворотів у структурі речення
ЗІ Комарова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
92003
Структурна організація та особливості фонемної репрезентації українських суфіксів
ЗІ Комарова, НО Петренко
Видавничо-поліграфічний центр" Візаві", 2012
22012
Кодифіковані норми подвійного наголошування прикметників
ЗІ Комарова
22011
Особливості реалізації мотиваційних семантико-синтаксичних відношень у структурі простого ускладненого речення з дієприслівниками недоконаного виду
ЗІ Комарова
НПУ імені МП Драгоманова, 2006
22006
Особливості порівнянь у прозі Марини Павленко
О Дуденко, З Комарова
Філологічний часопис, 2016
12016
Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика і фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія
ЗІ Комарова
ПП Жовтий ОО, 2015
12015
Досвід організації та проведення опитування студентів про якість надання освітніх послуг в університеті
Н Стеценко, З Комарова, Г Ткачук, В Стеценко
Молодь і ринок, 2020
2020
Лінгвальний образ серця як виразника психоемоційного стану людини в художньому тексті (на матеріалі творів М. Коцюбинського)
ЗІ Комарова
НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ПРОЯВУ ЕМОЦІЙ І ПОЧУТТІВ ЛЮДИНИ В ПОВІСТІ ІВАНА ФРАНКА «ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ОГНИЩА»
З Комарова
Філологічний часопис 1 (1), 2018
2018
Фонологічна організація кореневих морфем у непохідних іменниках
З Комарова
Філологічний часопис, 2017
2017
Фонемні структури кореневих морфем в іменниках із непохідною основою
ЗІ Комарова
ВПЦ" Візаві", 2017
2017
Наші автори
ЮВ Березовський, ЛЮ Авдєєва, ВА Білоус, ОМ Бойко, ОВ Васильченко, ...
Наука та інновації, 71, 2016
2016
Лабораторні роботи з фонетики сучасної української літературної мови
ЗІ Комарова
ПП Жовтий ОО, 2016
2016
Мовна ситуація в Україні та місті Умані: спроба порівняльного аналізу
З Комарова
Філологічний часопис, 2015
2015
Трансформація дієприслівникового звороту як спосіб виявлення семантико-синтаксичних відношень у простому ускладненому реченні
ЗІ Комарова
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 95-98, 2015
2015
Загальне мовознавство
ЗІ Комарова
ФОП Жовтий ОО, 2015
2015
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ІМПЕРАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ТВОРАХ ТГ ШЕВЧЕНКА
З Комарова, І Шевчук
Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені …, 2014
2014
Сучасна українська літературна мова: фонетика, орфоепія, графіка, орфографія
ВВ Розгон, ЗІ Комарова
ФОП Жовтий ОО, 2014
2014
Параметри функціонування дієприслівникового звороту у структурі складних синтаксичних конструкцій
ЗІ Комарова
2013
РЕЧЕННЯ З ДІЄПРИСЛІВНИКОВИМ ЗВОРОТОМ У СИНТАКСИЧНІЙ ПАРАДИГМАТИЦІ
ЗІ Комарова
Вид-во ХДУ, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20