Зоя Комарова
Зоя Комарова
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини української філології кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.org.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Формально-синтаксичні і семантико-функціональні параметри дієприслівникових зворотів у структурі речення
ЗІ Комарова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
72003
Структурна організація та особливості фонемної репрезентації українських префіксів
З Комарова
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2012
22012
Особливості реалізації мотиваційних семантико-синтаксичних відношень у структурі простого ускладненого речення з дієприслівниками недоконаного виду
ЗІ Комарова
НПУ імені МП Драгоманова, 2006
22006
Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика і фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія
ЗІ Комарова
ПП Жовтий ОО, 2015
12015
Кодифіковані норми подвійного наголошування прикметників
ЗІ Комарова
12011
МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ПРОЯВУ ЕМОЦІЙ І ПОЧУТТІВ ЛЮДИНИ В ПОВІСТІ ІВАНА ФРАНКА «ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ОГНИЩА»
З Комарова
Філологічний часопис 1 (1), 2018
2018
Фонологічна організація кореневих морфем у непохідних іменниках
З Комарова
Філологічний часопис, 2017
2017
Фонемні структури кореневих морфем в іменниках із непохідною основою
ЗІ Комарова
ВПЦ" Візаві", 2017
2017
Особливості порівнянь у прозі Марини Павленко
О Дуденко, З Комарова
Філологічний часопис, 2016
2016
Лабораторні роботи з фонетики сучасної української літературної мови
ЗІ Комарова
ПП Жовтий ОО, 2016
2016
Мовна ситуація в Україні та місті Умані: спроба порівняльного аналізу
З Комарова
Філологічний часопис, 2015
2015
Трансформація дієприслівникового звороту як спосіб виявлення семантико-синтаксичних відношень у простому ускладненому реченні
ЗІ Комарова
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 95-98, 2015
2015
Загальне мовознавство
ЗІ Комарова
ФОП Жовтий ОО, 2015
2015
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ІМПЕРАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ТВОРАХ ТГ ШЕВЧЕНКА
З Комарова, І Шевчук
Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені …, 2014
2014
Сучасна українська літературна мова: фонетика, орфоепія, графіка, орфографія
ВВ Розгон, ЗІ Комарова
ФОП Жовтий ОО, 2014
2014
Параметри функціонування дієприслівникового звороту у структурі складних синтаксичних конструкцій
ЗІ Комарова
2013
РЕЧЕННЯ З ДІЄПРИСЛІВНИКОВИМ ЗВОРОТОМ У СИНТАКСИЧНІЙ ПАРАДИГМАТИЦІ
ЗІ Комарова
Вид-во ХДУ, 2010
2010
Особливості функціонування дієприслівника у складносурядних, безсполучникових, багатокомпонентних складнопідрядних реченнях та конструкціях з різними видами і засобами зв'язку
ЗІ Комарова
НПУ імені МП Драгоманова, 2005
2005
Вивчення студентами-філологами курсу фонетики української мови в закладі вищої освіти: шкільні прогалини в мовній підготовці
ЗІ Комарова, ОА Молодичук
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19