Підписатись
Олег Анатолійович Швиданенко / Oleg Shvidanenko/Oleg Shvydanenko/Oleh Shvidanenko / О. А. Швиданенко
Олег Анатолійович Швиданенко / Oleg Shvidanenko/Oleg Shvydanenko/Oleh Shvidanenko / О. А. Швиданенко
професор, professor,
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Глобальна конкурентоспроможність: теоретичні та прикладні аспекти: монографія
ОА Швиданенко
К.: КНЕУ 312, 6, 2007
1502007
Сучасні критерії конкурентоспроможності: ефективність та інноваційність
ОА Швиданенко
Актуальні проблеми економіки, 145-153, 2003
322003
Формування бізнес-моделі підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, НВ Ревуцька, НВ Ревуцкая
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
312013
Глобальна парадигма конкурентоспроможності: імперативи становлення та розвитку
ОА Швиданенко
Швиданенко ОА–Київ, 2007
222007
Економічна безпека бізнесу
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, ВМ Кузьомко, ВН Кузёмко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
212011
Передумови забезпечення конкурентоспроможності країни в контексті прогресивних глобалізаційних тенденцій
ОА Швиданенко
Формування ринкових відносин в Україні, 70, 2007
172007
Creativity as the new production factor of the world economy
O Shvydanenko, E Sica, T Busarieva
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2019
132019
Global competitiveness: theoretical and applied aspects: monograph
O Shvydanenko
Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine, 2007
122007
глобалізація ринкової системи: детермінанти розвитку та регулювання
швиданенко
незалежний аудитор 4 (14), 46-54, 2015
112015
Основні тенденції трансформації глобальної конкурентоспроможності
ОА Швиданенко
Российский экономический журнал, 83-103, 2004
112004
Сучасні тенденції становлення глобальної економічної системи
ОА Швиданенко
Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ, 20, 2009
102009
Капітал підприємства: формування і використання
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, НВ Шевчук, НВ Шевчук, ЛА Петренко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
92013
Міжнародна конкурентоспроможність в умовах формування глобальної інституційної системи: автореф. на здобуття ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00. 02 «Світове господарство і …
СЮ Пахомов
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана». Київ, 2011
92011
Глобальна конкурентоспроможнiсть: теоретичнi та прикладнi аспекти
ОА Швиданенко
Державний вищий навчальний заклад Київський нацiональний економiчний ун-т iм …, 2007
92007
Економіка підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, ВГ Васильков, ВГ Васильков, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
82009
Новітня парадигма глобалізації: світоцілісність чи аль-тернативи розвитку?
ОА Швиданенко
Міжнародна економічна політика.–Вип 3, 5-29, 2005
72005
Сучасна парадигмальна конструкція глобальної конкурентоспроможності
ОА Швиданенко
Актуальні проблеми економіки, 8-17, 2011
62011
Сучасні корпоративні стратегії ТНК
ОА Швиданенко, ОА Швыданенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
62006
Глобальна конкуренція-новий історичний феномен
ОА Швиданенко
Формування ринкової економіки: міжвід. наук. зб./відп. ред. ОО Бєляєв.–К …, 2005
62005
Роль міжнародних фінансово-економічних організацій із забезпечення конкурентних переваг ТНК
ОА Швиданенко
Стратегія економічного розвитку країни. Наук. зб. Вип 1, 153-162, 0
6
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20