Follow
Валентина Псарева
Валентина Псарева
СумГУ, медицинский институт, кафедра внутренней медицины
Verified email at med.sumdu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив поліморфізму генів β1-адренорецепторів та α-субодиниці g-білка на ризик розвитку аліментарного ожиріння (огляд літератури)
ЛН Приступа, ІО Дудченко
Сумський державний університет, 2013
62013
Ефективність фізичної реабілітації хворих із кардіопульмональною патологією
ММ Кочуєва, ЛА Рубан, ГА Тимченко, АВ Рогожин, ВГ Псарьова, ...
Міжнародний медичний журнал, 2018
32018
Імунопатологічні механізми розвитку хронічної серцевої недостатності
НВ Деміхова, ВГ Псарьова, НВ Климанська, МА Тучинська, ІВ Вільхова
Видавництво СумДУ, 2006
32006
Формирование резистентности к антигипертензивной терапии у пациентов с гипертонической болезнью и ожирением
ВГ Псарьова
Family medicine, 73-77, 2019
22019
Ефективність антигіпертензивної терапії при коморбідності гіпертонічної хвороби та ожиріння залежно від фізичної активності пацієнтів
ВГ Псарьова, НМ Кириченко, ММ Кочуєва, АВ Рогожин
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, 2019
22019
Судинне ремоделювання при різній активності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у пацієнтів з коморбідністю артеріальної гіпертензії та ожиріння
ВГ Псарьова
Семейная медицина, 34-36, 2019
22019
Особливості активності окремих компонентів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи при гіпертонічній хворобі та супутньому ожирінні
ВГ Псарьова
Український журнал медицини, біології та спорту, 168-172, 2019
22019
Економіка та бізнес інноваціїї: підручник
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОП Павленко
Університетська книга, 2023
12023
Використання елементів гейміфікації в симуляції як новий інструмент у викладанні медичних дисциплін
ВГ Псарьова
Medical University of Lublin, 2021
12021
Артеріальна гіпертензія з ожирінням: безліч чинників і складні механізми ремоделювання серця та судин
ВГ Псарьова, ММ Кочуєва
Здоров’я України 21, 23-5, 2020
12020
Вплив інсулінорезистентності на судинне ремоделювання при коморбідності артеріальної гіпертензії та ожиріння
ВГ Псарьова, НМ Кириченко, ММ Кочуєва
Сімейна медицина.—2019, 5-6, 2019
12019
The possibility of correcting of structural and functional state of target organs in patients with hypertension and obesity
MN Kochueva, AS Shalimova, VA Suhonos, VG Psareva, NN Kirichenko
British Journal of Science, Education and Culture, 308, 2014
12014
Место интерлейкинов в патогенезе хронической сердечной недостаточности при ишемической болезни сердца
НВ Демихова, ОА Власенко, НВ Климанская, ВГ Псарева
Издательство СумГУ, 2007
12007
Цитокінова ланка патогенезу хронічної серцевої недостатності та медикаментозна корекція у хворих з метаболічним синдромом
НВ Деміхова, ВГ Псарьова
Видавництво СумДУ, 2006
12006
Визначення ролі молекулярно-генетичних предикторів у ранній діагностиці та прогнозуванні злоякісних пухлинних захворювань сечовидільної системи
ВЮ Гарбузова, АМ Романюк, ОА Обухова, ВГ Псарьова, ММ Деменко, ...
Сумський державний університет, 2023
2023
Сучасні тренди економічного розвитку. Книга 1: Трансформації економічних систем: досвід ЄС в реалізації Industries 3.0, 4.0, 5.0
ЛГ Мельник, ЮМ Завдовєва, ОВ Кубатко, ОІ Карінцева, ІБ Дегтярьова, ...
Університетська книга, 2022
2022
Association of polymorphisms IRS-1 and ADIPOQ with hemodynamic and neurohumoral parameters in obese hypertensive patients
ВГ Псарёва, МН Кочуева, НН Кириченко, ГИ Кочуев, АВ Рогожин, ...
Азербайджанский медицинский журнал, 107-115, 2021
2021
Сучасний погляд на можливості та напрямки патогенетичної терапії хворих на туберкульоз
ІІ Грек, ММ Кочуєва, ВГ Псарьова, ОЛ Яковенко, ГІ Кочуєв, АВ Рогожин
Міжнародний медичний журнал 27 (2), 16-21, 2021
2021
Внутрішня медицина. Розділ" Кардіологія"
ЛН Приступа, ВГ Псарьова, НМ Кириченко, ОС Погорєлова, ...
Сумський державний університет, 2021
2021
Особливості коморбідного перебігу бронхіальної астми та гострої коронавірусної інфекції
ММ Кочуєва, СП Шкляр, ГА Тимченко, ГІ Кочуєв, ЕМ Ходош, ...
Харківська медична академія післядипломної освіти, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20