Сергій Боровков, Borovkov S.B., orcid.org/0000-0003-3021-2410
Сергій Боровков, Borovkov S.B., orcid.org/0000-0003-3021-2410
Харківська державна зооветеринарна академія, факультет ветеринарної медицини, кафедра клінічної
Verified email at hdzva.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ветеринарна клінічна біохімія
МІ Карташов
Харків: Еспада, 2010
30*2010
Клініко-біохімічні показники стану сполучної тканини в діагностиці та лікуванні остеодистрофії корів
СБ Боровков
ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00. 01.,, Діагностика і терапія тварин”/СБ …, 2006
102006
Veterynarna klinichna biokhimiia
MI Kartashov, OP Tymoshenko, DV Kibkalo, SB Borovkov, HV Vikulina, ...
Kh.: Espada (in Ukrainian), 2010
52010
Funkcional'nyj stan sercevo-sudynnoi'systemy konej ukrai'ns' koi'verhovoi'porody zalezhno vid viku
SB Borovkov
Nauk. visnyk vet. medycyny: zb. nauk. prac'.–Bila Cerkva, 22-25, 2013
4*2013
Застосування цифрової електрокардіографії в діагностиці захворювань серця у коней
СБ Боровков
Вісник Білоцерківського ДАУ.–2008.–Вип 56, 26-29, 2008
42008
Глікопротеїни та протеоглікани в діагностиці внутрішніх хвороб тварин
МІ Карташова
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту, 68-75, 2006
42006
Kliniko-biohimichni aspekty diagnostyky osteodystrofii'u koriv [Clinical-biochemical aspects of diagnosis of osteodystrophy in cows]
MI Kartashov, SB Borovkov, DV Kibkalo
Visnyk Bilocerkivs' kogo derzhavnogo agrarnogo universytetu 33, 69-75, 2015
32015
Клiнiко-бiохiмiчнi показники стану сполучної тканини в дiагностицi та лiкуваннi остеодистрофiї корiв
СБ Боровков
32006
Diagnostyka porushen'obminu rechovyn u svynej riznyh tehnologichnyh grup
GS Kostjahina, SB Borovkov
Problemy zooinzhenerii'ta veterynarnoi'medycyny 33 (2), 19-24, 2016
22016
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ КОНЕЙ ПІСЛЯ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
СБ Боровков, МІ Карташов, СБ Боровков, НИ Карташов
Білоцерківський національний аграрний університет, 2011
22011
Клініко-біохімічні аспекти діагностики остеодистрофії у корів
КДВ Карташов М.І., Боровков С.Б.
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту.– Біла Церква, 2005.– Вип.33.– С.69–75., 2005
22005
Доцільність використання розширеного комплексу біохімічних показників при обстеженні корів
БСБ Кібкало Д.В.
Наук. праці Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2002.– Том 2 (21). – С …, 2002
2*2002
Особливості проведення електрокардіографічних досліджень у свиней
СБ Боровков, СБ Боровков, ВМ Боровкова, ВН Боровкова
Харківська державна зооветеринарна академія, 2017
12017
Отличия состава крови переферических и центральных вен у свиней
ДВ Кібкало, СБ Боровков, МІ Коренев, ВМ Боровкова, ХА Попова
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
1*2016
Порівняльна оцінка різних методів взяття крові у свиней
ДВ Кібкало, ГВ Вікуліна, ВМ Боровкова, СБ Боровков, ОВ Онищенко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 16-20, 2015
12015
Динаміка деяких показників ліпідного обміну у вівцематок сходу України
PV Sharandak, OP Tymoshenko, GV Vikulina, DV Kibkalo, SB Borovkov
Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, 174-179, 2019
2019
DYNAMICS OF SOME INDEXES OF LIPIDS METABOLISM BETWEEN EWES OF THE EAST OF UKRAINE
P Sharandak, O Tymoshenko, G Vikulina, D Kibkalo, S Borovkov
Харківська державна зооветеринарна академія, 2019
2019
ВИВЧЕННЯ КЛІНІКО-ЕПІЗООТОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ СВИНЕЙ ЗА АСОЦІЙОВАНОЇ ЦИРКОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ГОСПОДАРСТВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РВ СЕВЕРИН, АМ ГОНТАРЬ, СБ БОРОВКОВ, ВМ БОРОВКОВА
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Науково-методичного центру …, 2019
2019
Імунологічний статус поросят за застосування фіто стимулятора «Люкон»
БАС Боровкова В.М., Боровков С.Б.
Аграрний вісник Причорномор'я. Ветеринарні науки., 66-70, 2019
2019
Спосіб підвищення резистентності та продуктивності молодняку сільськогосподарських тварин, переважно молодняку свиней
ТОП Боровкова В.Н., Щербак Е.В., Боровков С.Б
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20