Сергій Боровков, Borovkov S.B., orcid.org/0000-0003-3021-2410
Сергій Боровков, Borovkov S.B., orcid.org/0000-0003-3021-2410
Харківська державна зооветеринарна академія, факультет ветеринарної медицини, кафедра клінічної
Подтвержден адрес электронной почты в домене hdzva.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ветеринарна клінічна біохімія
МІ Карташов
Харків: Еспада, 2010
34*2010
Клініко-біохімічні показники стану сполучної тканини в діагностиці та лікуванні остеодистрофії корів
СБ Боровков
ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00. 01.,, Діагностика і терапія тварин”/СБ …, 2006
102006
Veterynarna klinichna biokhimiia
MI Kartashov, OP Tymoshenko, DV Kibkalo, SB Borovkov, HV Vikulina, ...
Kharkiv: Espada, 2010
52010
Funkcional'nyj stan sercevo-sudynnoi'systemy konej ukrai'ns' koi'verhovoi'porody zalezhno vid viku
SB Borovkov
Nauk. visnyk vet. medycyny: zb. nauk. prac'.–Bila Cerkva, 22-25, 2013
4*2013
Застосування цифрової електрокардіографії в діагностиці захворювань серця у коней
СБ Боровков
Вісник Білоцерківського ДАУ.–2008.–Вип 56, 26-29, 2008
42008
Глікопротеїни та протеоглікани в діагностиці внутрішніх хвороб тварин
МІ Карташова
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту, 68-75, 2006
42006
Клiнiко-бiохiмiчнi показники стану сполучної тканини в дiагностицi та лiкуваннi остеодистрофiї корiв
СБ Боровков
32006
Diagnostyka porushen'obminu rechovyn u svynej riznyh tehnologichnyh grup
GS Kostjahina, SB Borovkov
Problemy zooinzhenerii'ta veterynarnoi'medycyny 33 (2), 19-24, 2016
22016
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СИРОВАТКИ КРОВІ КОНЕЙ ПІСЛЯ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
СБ Боровков, МІ Карташов, СБ Боровков, НИ Карташов
Білоцерківський національний аграрний університет, 2011
22011
Клініко-біохімічні аспекти діагностики остеодистрофії у корів
КДВ Карташов М.І., Боровков С.Б.
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту.– Біла Церква, 2005.– Вип.33.– С.69–75., 2005
22005
Доцільність використання розширеного комплексу біохімічних показників при обстеженні корів
БСБ Кібкало Д.В.
Наук. праці Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2002.– Том 2 (21). – С …, 2002
2*2002
DIAGNOSTIC VALUE OF SOME BIOCHEMICAL INDEXES OF BLOOD AND URINE
GV Vikulina, SB Borovkov
1*2017
Особливості проведення електрокардіографічних досліджень у свиней
СБ Боровков, СБ Боровков, ВМ Боровкова, ВН Боровкова
Харківська державна зооветеринарна академія, 2017
12017
Отличия состава крови переферических и центральных вен у свиней
ДВ Кібкало, СБ Боровков, МІ Коренев, ВМ Боровкова, ХА Попова
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
1*2016
Порівняльна оцінка різних методів взяття крові у свиней
ДВ Кібкало, ГВ Вікуліна, ВМ Боровкова, СБ Боровков, ОВ Онищенко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 16-20, 2015
12015
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗА РІЗНИХ ФОРМ ХОЛЕСТАЗУ У СОБАК
ГВ Вікуліна, СБ Боровков
Вісник ЖНАЕУ 3 (№1(32)), 295-300, 2012
1*2012
Динаміка деяких показників ліпідного обміну у вівцематок сходу України
PV Sharandak, OP Tymoshenko, GV Vikulina, DV Kibkalo, SB Borovkov
Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, 174-179, 2019
2019
DYNAMICS OF SOME INDEXES OF LIPIDS METABOLISM BETWEEN EWES OF THE EAST OF UKRAINE
P Sharandak, O Tymoshenko, G Vikulina, D Kibkalo, S Borovkov
Харківська державна зооветеринарна академія, 2019
2019
ВИВЧЕННЯ КЛІНІКО-ЕПІЗООТОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ СВИНЕЙ ЗА АСОЦІЙОВАНОЇ ЦИРКОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ГОСПОДАРСТВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РВ СЕВЕРИН, АМ ГОНТАРЬ, СБ БОРОВКОВ, ВМ БОРОВКОВА
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Науково-методичного центру …, 2019
2019
Імунологічний статус поросят за застосування фіто стимулятора «Люкон»
БАС Боровкова В.М., Боровков С.Б.
Аграрний вісник Причорномор'я. Ветеринарні науки., 66-70, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20