Кафедра міжнародних економічних відносин
Кафедра міжнародних економічних відносин
Хмельницький національний університет / Khmelnytskyi National University
Verified email at khnu.km.ua - Homepage
TitleCited byYear
Механiзм формування корпоративної соцiальної вiдповiдальностi в управлiннi пiдприємством
ЛА Грицина
75*2009
Управління економічною безпекою підприємств на основі оцінки відхилень порогових показників
М Войнаренко, О Яременко
Економіст. 2008. № 12. С. 60 63, 2008
482008
Економічна дипломатія та економічна безпека України: навч. посіб.
ВМ Нижник
Хмельницький: ХНУ 299, 2007
452007
Механізм мотивації високопродуктивної праці персоналу підприємств
ВМ Нижник, ОА Харун
Хмельницький національний університет, 2011
392011
Оцінка якості прибутковості в інноваційно-інвестиційному розвитку підприємств машинобудування
ОВ Хмелевський
Економіст.-2008.-Ле 3, 50-53, 2008
352008
Ефективність використання трудового потенціалу: теорія і практика
БВ Буркинський, ВМ Нижник, МВ Ніколайчук
Хмельницький національний університет, 2009
342009
Аналіз стану машинобудівних підприємств України на зовнішніх та внутрішніх ринках
МІ Дзюба
Хмельницький національний університет, 2011
282011
Управління людським капіталом за умов розвитку економіки знань: проблеми теорії та практики
МВ Ніколайчук
Хмельницький національний університет, 2012
232012
Методи оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на бізнес-процеси промислових підприємств
ВМ Нижник, ОМ Полінкевич
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 334-345, 2012
212012
Затрати і результати праці в транзитивній економіці (проблеми теорії та практики)
ВМ Нижник
Хмельницький: Поділля, 2000
202000
Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств легкої промисловості
ВМ Нижик, ВВ Шарко
Інноваційна економіка, 41-47, 2012
182012
Формування стратегічних рішень щодо управління процесом підвищення економічного потенціалу підприємства
ДМ Васильківський
182012
Економічна безпека підприємства в конкурентному середовищі: монографія/[Войнаренко МП, Дуда ТТ, Лук’янова ВВ, Яременко ОФ] за наук. ред. МП Войнаренка
МП Войнаренко
Хмельницький: ХНУ, 2008
182008
Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств
МВ Ніколайчук, ІЮ Єпіфанова
Хмельницький національний університет, 2010
172010
Несуча здатність та деформативність залізобетонних стержневих елементів в складному напруженому стані
ОФ Яременко
Одеса: МПП Евен, 2010
172010
Механізми підвищення конкурентного потенціалу промис-лових підприємств
ВМ Нижник, МВ Ніколайчук, ДМ Васильківський, АМ Кравцова, ...
Хмельницький національний університет, 2013
162013
Сучасні економічні проблеми фінансування машинобудівних підприємств України
МВ Ніколайчук, ІП Гринчук
Хмельницький національний університет, 2010
162010
Тенденції та оцінка чинників підвищення ефективності функціонування підприємств машинобудування
ВМ Нижник, МВ Ніколайчук, ОВ Хмелевський, ЛВ Бондарчук, ...
Хмельницький національний університет, 2010
152010
Механізм управління прибутковістю промислового підприємства (на прикладі машинобудування)
ОВ Хмелевський
Хмельницький національний університет.–Хмельницьк: Хмельницький національний…, 2008
152008
Стратегічне управління підприємством в умовах ринкових відносин
ДМ Васильківський
Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні науки, 81-83, 2001
152001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20