Підписатись
Vitaliy Pasichnyk /  Пасічник Віталій Анатолійович / Пасечник Виталий Анатольевич
Vitaliy Pasichnyk / Пасічник Віталій Анатолійович / Пасечник Виталий Анатольевич
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Виявлення значущих координатних напрямків і технологічних груп деталей у складанні
ВА Пасічник, РР Сімута
Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту, Житомир.–2002 …, 2002
132002
Механическая обработка композиционных материалов при сборке летательных аппаратов
ДВ Криворучко, ВА Залога, ВА Пасічник, ВА Пасечник, ВА Колесник, ...
Университетская книга, 2013
122013
Принципи формування математичної моделі складальної одиниці в виді бінарних відношень обмежень рухливості
ВА Пасічник, ВМ Кореньков
Машиностроение и техносфера ХХІ века. Сб. тр XV межд. науч. техн. конф., В …, 2008
112008
Аналіз з’єднань, що забезпечують нероз’ємність складальних одиниць та виробів, і деякі способи визначення таких з’єднань
ВМ Кореньков, ВА Пасічник, РР Сімута
Вісник Технологічного університету Поділля, Хмельницький, 48-52, 2002
112002
Основи комп’ютерно-інтегрованого механоскладального виробництва
ВА Пасічник
ВА Пасічник–К.,: Національний технічний університет України “Київський …, 2009
92009
Автоматизоване формування математичної моделі складального виробу
ВА Пасічник, РР Сімута
Вісник Технологічного університету Поділля.–Хмельницький 4, 236-242, 2003
92003
Конструктивно-технологічне моделювання композиційних конструкцій з використанням системного аналізу
ВА Пасічник, ОО Хмуренко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (7 (76)), 2015
62015
Врахування багатоваріантності схем складання на етапі розподілу операцій між обладнанням
ВА Пасічник, ІВ Ратушна
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 51-61, 2007
62007
Constructive-technological modeling of composite constructions using the system analysis
ВА Пасічник, ОО Хмуренко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (7), 15-20, 2015
52015
Проектування формоутворюючих рухів для оброблення складних 3D поверхонь на верстатах з ЧПУ/Вісник НТУУ «КПІ»
ЮВ Петраков, ВА Пасічник
Машинобудування. К, 24-30, 2008
52008
Програмне забезпечення автоматизованого формування математичної моделі складального виробу
ВА Пасічник
Вестник НТУУ „КПИ, 173-175, 2003
52003
Синтез інструментального забезпечення для оброблення отворів на основі декомпозиції виробу на оброблювані поверхні
ВМ Юхимчук, ВА Пасічник
Вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2015
42015
Санітарія і гігієна на підприємствах з виробництва та переробки молока й молочних продуктів
МВ Чорний, НМ Наливайська, ВА Пасічник, ТМ Рижкова
Навчальний посібник–Харків: Гриф 281, 2010
42010
Метод цілеспрямованого перепроектування складальних виробів та його реалізація у «DFA Expert»
ВА Пасічник, ЮВ Лашина
Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 258-263, 2010
42010
Процедура целенаправленного DFA-анализа сборочных единиц
ВМ Кореньков, В ПАСЕЧНИК, Ю ЛАШИНА
Technika i technologia montazu maszyn, 81-87, 2008
42008
Виявлення кінематичних з’єднань у складальній одиниці на основі інформації про бінарні відношення обмеження рухливості
ВА Пасічник, ЮВ Лашина
Труды Одесского политехнического университета: Науч. и произв.-практ. сб. по …, 2008
42008
Зворотний синтез послідовності складання на основі моделі бінарних відношень обмежень рухливості
ВА Пасічник
Технологічні комплекси, 25-31, 2014
32014
Бінарні відношення обмежень рухливості–основа математичного опису складальних виробів
ВА Пасічник
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Оптимізація …, 2013
22013
Синтез технологічного процесу складання виробу на основі інформації про бінарні відношення обмежень рухливості
ВА Пасічник, ЮВ Лашина
НТУУ" КПІ", 2009
22009
Підвищення технологічності виробу з точки зору складання шляхом формалізованого скорочення кількості деталей
ЮВ Лашина, ВА Пасічник
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 23-28, 2008
22008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20