Смолій Валерій Андрійович
Смолій Валерій Андрійович
Інститут історії України Національної академії наук України
Verified email at history.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
Документи і матеріали
УЦ Рада
У двох томах 2, 10, 1996
2971996
Документи і матеріали
УЦ Рада
У двох томах 2, 10, 1996
2971996
Документи і матеріали
УЦ Рада
У двох томах 2, 10, 1996
2971996
Енциклопедія історії України : в 10 т.
ВА Смолій
К.: Наук. думка, 496, 2003
194*2003
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
ВА Смолій, ВК Федорченко, ВІ Цибух
К.: Слово 45, 2006
1532006
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
ВА Смолій, ВК Федорченко, ВІ Цибух
К.: Слово 45, 2006
1532006
Українська національна революція XVII ст: 1648-1676 рр
ВА Смолій, ВС Степанков
Видавничий дім" Києво-Могилянська академія", 2009
1352009
Українська національна революція XVII ст: 1648-1676 рр
ВА Смолій, ВС Степанков
Видавничий дім" Києво-Могилянська академія", 2009
1352009
нове бачення
І України
Т 2, 177, 1996
1181996
Історія України
ВМ Литвин, ВМ Мордвінцев, АГ Слюсаренко
К.: Знання-Прес, 418, 2002
106*2002
ХІХ–ХХ ст. Історичні нариси/ДВ Архієрейський, ОГ Бажан, ТВ Бикова та ін. Відповід. ред. ВА Смолій
П терор і тероризм в Україні
К.: Наук. думка, 746, 2002
93*2002
Українська державна ідея XVII–XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації
ВА Смолій, ВС Степанков
Альтернативи, 1997
93*1997
ХІХ–ХХ ст. Історичні нариси/ДВ Архієрейський, ОГ Бажан, ТВ Бикова та ін. Відповід. ред. ВА Смолій
П терор і тероризм в Україні
К.: Наук. думка, 746, 2002
812002
Українська державна ідея XVII–XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації
ВА Смолій, ВС Степанков
Альтернативи, 1997
811997
Українська державна ідея XVII–XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації
ВА Смолій, ВС Степанков
Альтернативи, 1997
811997
Історико-економічне дослідження: в 2 т./[ред. рада: ВМ Литвин (голова), ГВ Боряк, ВМ Геєць та ін.; відп. ред. ВА Смолій; авт. кол.: ТА Балабушевич, ВД Баран, ВК Баран та ін …
Е історія України
К.: Ніка-Центр 1, 696, 2011
73*2011
Історія державної служби в Україні
ЄІБ у 5 т./[ОГ Аркуша, ОВ Бойко, ВАС відп. ред. ТВ Мотренко, СВК ін.], ...
К.: Ніка-Центр 1, 544, 2009
69*2009
Богдан Хмельницький: соціально-політичний портрет
ВА Смолій, ВС Степанков
Либідь, 1993
69*1993
Інститут газу
НАН України
К, 1995
591995
під ред. ВА Смолія
І України, ВФ Верстюк, ОВ Гаран, ОІ Гурій
К.: Альтернативи, 1997
54*1997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20