Подписаться
Смолій Валерій Андрійович
Смолій Валерій Андрійович
Інститут історії України Національної академії наук України
Подтвержден адрес электронной почты в домене history.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Енциклопедія історії України : в 10 т.
ВА Смолій
К.: Наук. думка, 496, 2003
416*2003
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
ВА Смолій, ВК Федорченко, ВІ Цибух
К.: Видавничий дім «Слово, 372, 2006
2702006
Нове бачення
І України
Т 2, 177, 1995
2201995
Українська національна революція XVII ст: 1648-1676 рр
ВА Смолій
Видавничий дім" Києво-Могилянська академія", 2009
2182009
Історія України
ВМ Литвин
Наукова думка, 2010
194*2010
Документи і матеріали
УЦ Рада
У двох томах 2, 10, 1996
1671996
Історико-економічне дослідження: в 2 т./[ред. рада: ВМ Литвин (голова), ГВ Боряк, ВМ Геєць та ін.; відп. ред. ВА Смолій; авт. кол.: ТА Балабушевич, ВД Баран, ВК Баран та ін …
Е історія України
К.: Ніка-Центр 1, 696, 2011
137*2011
ХІХ–ХХ ст
П терор і тероризм в Україні
Історичні нариси, 761, 2002
1282002
Українська державна ідея XVII-XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації
VA Smoliĭ, VS Stepankov
Альтернативи, 1997
1211997
Богдан Хмельницький: соціально-політичний портрет
ВА Смолій, ВС Степанков
Либідь, 1993
117*1993
Історія державної служби в Україні
ЄІБ у 5 т./[ОГ Аркуша, ОВ Бойко, ВАС відп. ред. ТВ Мотренко, СВК ін.], ...
К.: Ніка-Центр 1, 544, 2009
106*2009
Хмельницького 1648–1657
Б Універсали
К.: Альтернативи, 1998
861998
Як і коли почала формуватися українська нація
ВА Смолій
Наукова думка, 1991
671991
та ін.]; під ред. ВА Смолія
Н з історії дипломатії України, ОІ Галенко, ЄЄ Камінський, МВ Кірсенко
К.: Видавничий дім «Альтернативи, 2001
632001
Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок, 1861-1914 рр
ОП Реєнт
Ін-т історії України НАН України, 2011
442011
Iсторична урбанiстика в Українi: теорiя мiстознавства i методика лiточислення
Я Верменич
Институт истории Украины Национальной академии наук Украины, 2011
432011
Возз'єднання Правобережної України з Росією
ВА Смолій
Naukova dumka, 1978
421978
Історія України у 3-х томах: Кінець XVIII-початок XX ст
ВМ Литвин
Видавничий дім" Альтернативи, 2005
362005
Правобережна Україна у другій половині XVII-XVIII ст.: проблема державотворення
В Смолій, В Степанков
Ін-т історії України. Ін-т укр. археографії, 1993
321993
Феномен українського козацтва в загальноісторичному контексті
ВА Смолій
Український історичний журнал, 66, 1991
311991
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20