Follow
Євген Валерійович Купріянов (ORCID: 0000-0002-0801-1789)
Євген Валерійович Купріянов (ORCID: 0000-0002-0801-1789)
Other namesYevhen Kupriianov
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” (grid.18192.33/ROR 00yp5c433). UKRAINE
Verified email at kpi.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Electronic dictionary classification as problem of modern computer lexicography
ЄВ Купріянов
The Journal of VN Karazin Kharkiv National University. Series “Philology”, 29-33, 2014
9*2014
Лексикографічна система іспанської мови: феноменологія інтегрального опису
ЄВ Купріянов
Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України, 2018
72018
Комп'ютерна лексикографія як проблема сучасного мовознавства (історичний аспект)
ЄВ Купріянов
Харкiвський нацiональний унiверситет ім. ВН Каразіна, 2008
72008
Лінгвістично-інформаційні студії : праці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України : у 5 т.
КВШ В.А. Широков, Н.М. Заїка, Є.В. Купріянов, О.О. Погрібна, В.В. Чумак, І ...
Кн. 2. Київ. Український мовно-інформаційний фонд 3, 250, 2018
5*2018
Developing Linguistic Research Tools for Virtual Lexicographic Laboratory of the Spanish Language Explanatory Dictionary.
Y Kupriianov, N Akopiants
CEUR Workshop Proceedings, 43-52, 2019
42019
Полісемічні терміни енергетичного машинобудування велектронному словнику лінгвоенциклопедичного типу
ЄВ Купріянов
Інститут української мови НАН України, 2013
42013
Українська термінологічна підсистема" гідротурбіни" як об'єкт комп'ютерного словника
ЄВ Купріянов
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2011
42011
Design of the User’s Interface of Virtual Lexicographic Laboratory for Explanatory Dictionary of the Spanish Language
Y Kupriianov, I Ostapova, M Yablochkov
COLINS 2604, 121-139, 2020
32020
Лексична неоднозначність іспанських мовних одиниць як об’єкт теорії семантичних станів
ЄВ Купріянов, ВА Широков
Мовознавство, 2016
32016
Діахронічний аспект параметризації спеціальної лексики у паперових словниках
ЄВ Купріянов
Харкiвський нацiональний унiверситет ім. ВН Каразіна, 2009
32009
Digital Toolkit to Develop Research Potential of Explanatory Dictionary (Case of Spanish Language Dictionary)
MY Yevhen Kupriianov, Volodymyr Shyrokov, Iryna Ostapova
Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021) 2870, 388-401, 2021
2*2021
Картина мовного світу в парадигмі науково-технічного перекладу
ВА Широков, ЄВ Купріянов
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
22016
Репрезентація синонімів у багатомовному електронному словнику з гідротурбінної термінології
ЄВ Купріянов
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, 2009
22009
Теоретичні аспекти укладання багатомовного електронного словника гідротурбінних термінів
ЄВ Купріянов
Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2009
22009
Towards Cross-Lingual Transfer Based on Self-Learning Conversational Agent Model
O Yurchenko, O Cherednichenko, A Trofimova-Herman, Y Kupriianov
6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent …, 2023
12023
Методичні вказівки з виконання і захисту наукових рефератів з дисципліни" Структурна лінгвістика"
ЄВ Купріянов, ОМ Юрченко, ДО Гулієва
ФОП Напольська АВ, 2019
12019
Сегментація тексту перекладу за словосполученнями у computer-aided translation системах
ТВ Братусь, ЄВ Купріянов, ОМ Юрченко
МОВА І КУЛЬТУРА, 463, 2018
12018
Семантические состояния, индуцированные лексикографической системой толкового словаря испанского языка
ЕВ Куприянов
Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия …, 2016
12016
Міжмовні відповідники в електронному англійсько-українському словнику з енергомашинобудування
ЄВ Купріянов
Мовознавство, 2015
12015
Джерела формування термінологічної підсистеми" Гідротурбіни"
ЄВ Купріянов
Харкiвський нацiональний унiверситет ім. ВН Каразіна, 2007
12007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20