Підписатись
Олександр Кундеус; Oleksandr Kundeus
Олександр Кундеус; Oleksandr Kundeus
Ternopil Ivan Puluj National Technical University; Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності
НЯ Зарудна, ОМ Кундеус, ТА Яковець
Тернопіль: Крок, 2016
212016
Економічна діагностика ефективності використання основних засобів в умовах інноваційної економіки
ОМ Кундеус
212010
Нарахування амортизації згідно нового податкового кодексу України
ОМ Кундеус
192011
Облік та аналіз використання виробничих запасів: сучасний стан та перспективи розвитку (на прикладі підприємств скляної промисловості України)
ОМ Кундеус
152002
Облік витрат на поліпшення та ремонт основних засобів
О Кундеус
Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні …, 2012
142012
Облік витрат на поліпшення та ремонт основних засобів
ОМ Кундеус
Інноваційна економіка, 264-269, 2012
142012
Інвестиційне забезпечення діяльності підприємств на інноваційній основі
ОМ Кундеус
132007
Облік нарахування амортизації основних засобів
ОМ Кундеус
Галицький економічний вісник, 107-116, 2014
102014
Формування конкурентних переваг суб’єктів аграрної економіки під впливом інноваційних кластерів
ОМ Кундеус
102010
Особливості розвитку інтеграційно-кластерних процесів в АПК
ОМ Кундеус
Інноваційна економіка, 42-48, 2014
92014
Визначення терміну «документооборот» у законодавчих актах і літературних джерелах
О Пугаченко, Н Зарудна, О Кундеус
Економіка та суспільство, 2023
62023
Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства: навчальний посібник
ГІ Ляхович, НЯ Зарудна, ОМ Кундеус, ТА Яковець
Тернопіль: КРОК, 2017
62017
Облік нарахування амортизації основних засобів та податкових різниць
О Кундеус
Інноваційна економіка, 289-295, 2015
52015
Трансформація бухгалтерського обліку в умовах цифрової економіки
ОС Білоус, ОМ Кундеус
Галицький економічний вісник 83 (4), 56-61, 2023
42023
Проблемні аспекти обліку орендних операцій за національними та міжнародними стандартами фінансової звітності
О Вакун, Н Зарудна, ОМ Кундеус
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2019
42019
Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні
ЗМВ Задорожний, ЯД Крупка, ІЯ Омецінська, РВ Романів, НВ Гудзь, ...
ТНЕУ, 2015
42015
Амортизація основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку
О Кундеус
Галицький економічний вісник, С. 130-135, 2006
42006
Transformation of accounting in the digital economy
O Bilous, O Kundeus
Галицький економічний вісник 4 (83), 56-61, 2023
3*2023
Система управлінського обліку підприємств побутової інфраструктури
МО Ратинський В., Кундеус О., Королюк Т.
Інвестиції: практика та досвід, 97-102, 2023
3*2023
Реструктуризація і реорганізація підприємства: правове забезпечення та відображення у системі обліку
О Кундеус, Н Зарудна
Сталий розвиток економіки, 122-133, 2017
32017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20