Наталія Семенців Sementsiv Natalya
Наталія Семенців Sementsiv Natalya
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Verified email at meduniv.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Screening of antioxidant and anti-inflammatory activities among thiopyrano [2, 3-d] thiazoles
AV Lozynskyi, DV Kaminskyy, KB Romanchyshyn, NG Semenciv, ...
Вiopolymers and Cell, 2015
182015
Особливості зрушень стану протеїназно-інгібіторної системи за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту і шляхи його корекції
ВЙ Кресюн, НГ Семенців, МС Регеда
Одеський медичний журнал, 113, 2009
72009
Роль цитокінів у патогенезі розвитку експериментальної бронхіальної астми
МС Регеда, МА Колішецька, НГ Семенців
Практична медицина, 181-184, 2013
12013
Зміни окремих показників білкового обміну при експерементальному алергічному альвеоліті та їх корекція
ВЙ Кресюн, НГ Семенців, МС Регеда, ВИ Кресюн, НГ Семенцив
ОНМедУ, 2008
12008
Pecularities of disorders of nitrogen oxide system in the blood at adrenalin-idused myocardial injury in conditions of immobilization stress and their correction by L-arginine
SR Oksana Lys, Myhajlo Reheda, Natalia Sementsiv, Mariana Reheda-Furdychko
ScienceRice 4 (32), 24-28, 2021
2021
THE FEATURES OF MORPHOLOGICAL AND METABOLIC CHANGES IN BRONCHI AND LUNGS IN THE DYNAMICS OF THE FORMATION OF EXPERIMENTAL ASTHMA
MA Kolishetska, NG Sementsiv, OV Sadlyak, ML Baida
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2019
2019
Особливості морфологічних та метаболічних змін в бронхах та легенях у динаміці формування експериментальної бронхіальної астми
МА Колішецька, НГ Семенців, ОВ Садляк, МЛ Байда
Вісник наукових досліджень, 190-194, 2018
2018
Condition of pro-oxidant system in guinea pigs’ bronchi in experimental allergic alveolitis development and their correction with thiotriazolin
ML Baida, MM Fyrduchko-Regeda, NG Sementsiv
Journal of Education, Health and Sport 7 (6), 1066-1070, 2017
2017
Nitric oxide as the main multifunctional regulator of immunocompetent and endothelial cells
OV Sadlyak, MA Kolishetska, ML Baida, KG Musij-Sementsiv, ...
Вiopolymers and Cell, 2017
2017
Оксид азоту як основний поліфункціональний регулятор імунокомпетентних та ендотеліальних клітин
ОВ Садляк, МЛ Байда, МА Колішецька, ХГ Мусій-Семенців, ...
Biopolymers and Cell 33 (5), 323-334, 2017
2017
The features of state changes of proteinase-inhibitory system in the lungs of guinea pigs in the early period of experimental bronchial asthma
MS Regeda, MA Kolishetska, NG Sementsiv, ML Baida
Journal of Education, Health and Sport 5 (11), 419-426, 2015
2015
Зміна співвідношення окремих показників білкового обміну за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція
НГ Семенців
Вісник морської медицини, 22-26, 2015
2015
Скринінг антиоксидантної та протизапальної активності похідних тіопірано [2, 3-d] тіазолу
АВ Лозинський, ДВ Камінський, ХБ Романчишин, НГ Семенців, ...
Biopolymers and Cell 31 (2), 131-137, 2015
2015
Зрушення функціонального стану окремих показників антиоксидантної та прооксидантної систем в печінковій тканині тварин на фоні розвитку експерименталь-ного алергічного …
НГ Семенців
Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне …, 2014
2014
Роль порушень процесів ліпопероксидації та антиоксидантної системи в бронхах в патогенезі експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція тіотриазоліном
МЛ Байда, МС Регеда, НГ Семенців
Медична гідрологія та реабілітація, 2012
2012
З’ясування особливостей синтезу нітроглутатіону (GSNO) як одного з стабільних продуктів метаболізму оксиду азоту в лімфоцитах та ендотеліоцитах білих щурів за умов хронічної …
ОВ Садляк, НГ Семенців
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 208-208, 2012
2012
Особливості зрушень стану ферментативної системи в печінці при алергічному альвеоліті та їх корекція ретаболілом
НГ Семенців, ОВ Садляк, МА Колішецька
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 211-211, 2012
2012
Вплив хлориду кадмію на секреторну активність кардіоміоцитів передсердь
МА Колішецька, НГ Семенців
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 186-186, 2012
2012
Особливості зрушень стану протеїназу-інгібіторної системи за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту і шляхи його корекції
ВЙ Кресюн, НГ Семенців, МС Регеда, ВИ Кресюн, НГ Семенцив
ОНМедУ, 2009
2009
Стан деяких показників білкового обміну в динаміці експериментального алергічного альвеоліту
НГ Семенців
Медична гідрологія та реабілітація, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20