Follow
Лариса Дмитрівна Березівська,  Larysa Berezivska, 0000-0002-5068-5234
Лариса Дмитрівна Березівська, Larysa Berezivska, 0000-0002-5068-5234
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Реформування шкільної освіти в Україні у XX столітті
ЛД Березівська
СПД Богданова АМ, 2008
3662008
Енциклопедія освіти
ВГ Кремень
К.: Юрінком Інтер, 2008
2692008
Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті
ЛД Березівська
Інститут педагогіки, 2009
1112009
Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств (друга половина XIX–поч. XX ст.)
ЛД Березівська
Молодь, 1999
1011999
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
512021
Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: документи, матеріали і коментарі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: хрестоматія
ЛД Березівська
Луганськ: вид-во ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка 384, 2011
502011
Основоположні засади історико-педагогічних досліджень: теорія і методологія
ЛД Березівська
Шлях освіти 1 (55), 37-42, 2010
452010
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені ВО Сухомлинського як інтегратор і поширювач педагогічного біографічного знання
ЛД Березівська
Українська біографістика, 283-295, 2015
41*2015
Енциклопедія освіти/Акад. пед. наук України, головний ред. ВГ Кремень
ВГ Кремень
К.: Юрінком Інтер 1040, 2008
382008
Періодизація реформування шкільної освіти в Україні за радянської доби (1919–1991)
Л Березівська
Історико-педагогічний альманах, 44-48, 2011
36*2011
Ушинський Костянтин Дмитрович
ЛД Березівська
Либідь, 2005
29*2005
National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine
VG Kremen, VI Lugovyy, AM Gurzhii
Kyiv: Pedahohichna dumka, 2017
282017
Електронний ресурс Видатні педагоги України та світу й онлайн-проєкт Ми стоїмо на плечах наших попередників: Видатні педагоги-ювіляри
ЛД Березівська, ТМ Деревянко
Вісник Національної академії педагогічних наук України 2 (1), 1-3, 2020
26*2020
Державна політика стосовно диференціації організації та змісту шкільної освіти в Українській Радянській Соціалістичній Республіці (кінець 30-х–80-ті роки ХХ ст.): історіографія…
ЛД Березівська
Педагогічний дискурс, 45-50, 2013
25*2013
пед. наук України/гол. ред
Е освіти Акад
ВГ Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008
242008
Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.: історіографія питання
Л Березівська
Історико-педагогічний альманах, 2009
232009
Електронний інформаційно-бібліографічний ресурс Видатні педагоги України та світу як основа професійної підготовки педагогів
ЛД Березівська
Edukacja dla pokoju 2, 222-228, 2019
22*2019
Проблеми освіти та виховання в діяльності Київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
ЛД Березівська
К 212, 2, 1998
221998
Проблема реформування системи освіти в Україні на сторінках журналу “Вільна українська школа (1917 1920)”
Л Березівська
Збірник наукових праць. Спеціальний випуск “До витоків становлення…, 2002
21*2002
Розробка Наркомосом УСРР системи шкільної освіти та її апробація в контексті соціально-економічних та суспільно-політичних детермінант (1920-1924)
Л Березівська
Історико-педагогічний альманах, 12-29, 2007
19*2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20