Лариса Дмитрівна Березівська,  Larysa Berezivska
Лариса Дмитрівна Березівська, Larysa Berezivska
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: монографія
ЛД Березівська
К.: Богданова АМ 4 (06), 2008
3242008
Енциклопедія освіти/Акад. пед. наук України, головний ред. ВГ Кремень
ВГ Кремень
К.: Юрінком Інтер 1040, 2008
228*2008
Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті
ЛД Березівська
Інститут педагогіки, 2009
1002009
Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств: друга половина XIX-поч. XX ст
LD Berezivsʹka
Вид-во" Молодь", 1999
941999
Основоположні засади історико-педагогічних досліджень: теорія і методологія
ЛД Березівська
Шлях освіти 1 (55), 37-42, 2010
392010
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені ВО Сухомлинського як інтегратор і поширювач педагогічного біографічного знання
ЛД Березівська
Українська біографістика, 283-295, 2015
26*2015
Періодизація реформування шкільної освіти в Україні за радянської доби (1919–1991)
Л Березівська
Історико-педагогічний альманах, 44-48, 2011
262011
Українська педагогіка в персоналіях: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: у 2 кн./за ред. ОВ Сухомлинської
ЛД Сухомлинська, ОВ, Березівська
К.: Либідь, 2005
25*2005
Державна політика стосовно диференціації організації та змісту шкільної освіти в Українській Радянській Соціалістичній Республіці (кінець 30-х–80-ті роки ХХ ст.): історіографія …
ЛД Березівська
Педагогічний дискурс, 45-50, 2013
24*2013
Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.: історіографія питання
Л Березівська
Історико-педагогічний альманах, 15-28, 2009
192009
Проблеми освіти та виховання в діяльності Київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
ЛД Березівська
К 212, 2, 1998
191998
Проблема реформування системи освіти в Україні на сторінках журналу “Вільна українська школа (1917 1920)”
Л Березівська
Збірник наукових праць. Спеціальний випуск “До витоків становлення …, 2002
17*2002
Електронний інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу» як основа професійної підготовки педагогів
ЛД Березівська
Edukacja dla pokoju 2, 222-228, 2019
15*2019
Ukrainska pedahohika v personaliiakh
OV Sukhomlynska, NB Antonets, LD Berezivska, LS Bondar, ...
Vols, 2005
15*2005
Радянська реформа загальноосвітньої і професійної школи у руслі зародження демократичних змін в УРСР (1984–1988)/Лариса Березівська
ЛД Березівська
Молодь і ринок, 36, 2008
122008
Розробка Наркомосом УСРР системи шкільної освіти та її апробація в контексті соціально-економічних та суспільно-політичних детермінант (1920-1924)
Л Березівська
Історико-педагогічний альманах, 12-29, 2007
122007
Ідея національно-патріотичного виховання школярів у добу Української революції: за матеріалами журналу «Вільна українська школа»(1917–1920)
ЛД Березівська
Рідна школа 1 (1033), 57-62, 2016
112016
Реформування шкільної освіти України в умовах державотворення (початок 90-х років ХХ ст.)
Л Березівська
Молодь і ринок, 17-21, 2011
112011
Наслідки та досвід реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.
Л БереЗІВСькА
Рідна школа, 45-49, 2010
112010
Радянська реформа про зміцнення зв’язку школи з життям (1956–1964)
ЛД Березівська
Шляхи освіти, 42-47, 2007
112007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20