Подписаться
Лариса Дмитрівна Березівська,  Larysa Berezivska
Лариса Дмитрівна Березівська, Larysa Berezivska
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Реформування шкільної освіти в Україні у XX столітті
ЛД Березівська
СПД Богданова АМ, 2008
3372008
Енциклопедія освіти/Акад. пед. наук України, головний ред. ВГ Кремень
ВГ Кремень
К.: Юрінком Інтер 1040, 2008
267*2008
Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті
ЛД Березівська
Інститут педагогіки, 2009
1002009
Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств (друга половина XIX–поч. XX ст.)
ЛД Березівська
Молодь, 1999
991999
Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: документи, матеріали і коментарі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: хрестоматія
ЛД Березівська
Луганськ: вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка 384, 2011
492011
Основоположні засади історико-педагогічних досліджень: теорія і методологія
ЛД Березівська
Шлях освіти 1 (55), 37-42, 2010
392010
Українська педагогіка в персоналіях: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: у 2 кн./за ред. ОВ Сухомлинської
ЛД Сухомлинська, ОВ, Березівська
К.: Либідь, 2005
32*2005
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені ВО Сухомлинського як інтегратор і поширювач педагогічного біографічного знання
ЛД Березівська
Українська біографістика, 283-295, 2015
29*2015
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
272021
Періодизація реформування шкільної освіти в Україні за радянської доби (1919–1991)
Л Березівська
Історико-педагогічний альманах, 44-48, 2011
262011
Електронний інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу» як основа професійної підготовки педагогів
ЛД Березівська
Edukacja dla pokoju 2, 222-228, 2019
23*2019
Державна політика стосовно диференціації організації та змісту шкільної освіти в Українській Радянській Соціалістичній Республіці (кінець 30-х–80-ті роки ХХ ст.): історіографія …
ЛД Березівська
Педагогічний дискурс, 45-50, 2013
23*2013
Проблеми освіти та виховання в діяльності Київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
ЛД Березівська
К 212, 2, 1998
221998
Проблема реформування системи освіти в Україні на сторінках журналу “Вільна українська школа (1917 1920)”
Л Березівська
Збірник наукових праць. Спеціальний випуск “До витоків становлення …, 2002
20*2002
Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.: історіографія питання
Л Березівська
Історико-педагогічний альманах, 2009
192009
Розробка Наркомосом УСРР системи шкільної освіти та її апробація в контексті соціально-економічних та суспільно-політичних детермінант (1920-1924)
Л Березівська
Історико-педагогічний альманах, 12-29, 2007
16*2007
Шкільна реформа 1856–1860 років: причини, хід, напрями/Лариса Березівська
ЛД Березівська
Шлях освіти, 38-42, 2004
132004
Електронний ресурс «Видатні педагоги України та світу» й онлайн-проєкт «Ми стоїмо на плечах наших попередників: Видатні педагоги-ювіляри»
ЛД Березівська, ТМ Деревянко
Вісник Національної академії педагогічних наук України 2 (1), 2020
12*2020
Ідея національно-патріотичного виховання школярів у добу Української революції: за матеріалами журналу «Вільна українська школа»(1917–1920)
ЛД Березівська
Рідна школа 1 (1033), 57-62, 2016
122016
Радянська реформа загальноосвітньої і професійної школи у руслі зародження демократичних змін в УРСР (1984–1988)/Лариса Березівська
ЛД Березівська
Молодь і ринок 1, 25-31, 2008
122008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20