Лариса Дмитрівна Березівська,  Larysa Berezivska
Лариса Дмитрівна Березівська, Larysa Berezivska
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: монографія
ЛД Березівська
К.: Богданова АМ 4 (06), 2008
2862008
Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті
ЛД Березівська
Інститут педагогіки, 2009
802009
Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ–поч. ХХ ст.)
ЛД Березівська
К.: Молодь, 1999
781999
Енциклопедія освіти/Акад. пед. наук України; головний ред. ВГ Кремень
ВГ Кремень
К.: Юрінком Інтер 1040, 2008
45*2008
Основоположні засади історико-педагогічних досліджень: теорія і методологія
Л Березівська
Шлях освіти, 37-42, 2010
362010
Українська педагогіка в персоналіях: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: у 2 кн./за ред. ОВ Сухомлинської
ОВ Сухомлинська
К.: Либідь, 2005
27*2005
Державна політика стосовно диференціації організації та змісту шкільної освіти в Українській Радянській Соціалістичній Республіці (кінець 30-х–80-ті роки ХХ ст.): історіографія …
ЛД Березівська
Педагогічний дискурс, 45-50, 2013
22*2013
Періодизація реформування шкільної освіти в Україні за Радянської доби (1919-1991)
ЛД Березівська
Історико-педагогічний альманах, 44-48, 2011
19*2011
Проблеми освіти та виховання в діяльності Київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
ЛД Березівська
К 212, 2, 1998
181998
Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.: історіографія питання
ЛД Березівська
Історико-педагогічний альманах 1 (10), 15-28, 2009
152009
Проблема реформування системи освіти в Україні на сторінках журналу “Вільна українська школа (1917 1920)”
Л Березівська
Збірник наукових праць. Спеціальний випуск “До витоків становлення …, 2002
152002
Радянська реформа загальноосвітньої і професійної школи у руслі зародження демократичних змін в УРСР (1984–1988)/Лариса Березівська
ЛД Березівська
Молодь і ринок, 36, 2008
122008
Розробка Наркомосом УСРР системи шкільної освіти та її апробація в контексті соціально-економічних та суспільно-політичних детермінант (1920-1924)
Л Березівська
Історико-педагогічний альманах, 12-29, 2007
122007
Реформа шкільної освіти в добу Центральної Ради як перший національний досвід/Лариса Березівська
ЛД Березівська
Шлях освіти, 40-46, 2006
112006
Ідея національно-патріотичного виховання школярів у добу Української революції: за матеріалами журналу «Вільна українська школа»(1917–1920)
ЛД Березівська
Рідна школа 1 (1033), 57-62, 2016
102016
Derzhavna naukovo-pedahohichna biblioteka Ukrainy imeni VO Sukhomlynskoho jak intehrator i poshyriuvach pedahohichnoho biohrafichnoho znannia [VO Sukhomlynskyi State Scientific …
LD Berezivska
Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal 3, 209-219, 2015
102015
Наслідки та досвід реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.
Л БереЗІВСькА
Рідна школа, 45-49, 2010
102010
Радянська реформа про зміцнення зв’язку школи з життям (1956–1964)
ЛД Березівська
Шляхи освіти, 42-47, 2007
102007
Шкільна реформа 1856–1860 років: причини, хід, напрями/Лариса Березівська
ЛД Березівська
Шлях освіти, 38-42, 2004
102004
Колекція журналу «Вільна українська школа»(1917–1920) як джерело мікроісторії освіти України
Л Березівська
Історико-педагогічний альманах, 2016
92016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20