Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України
Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; G.S. Kostiuk Institute of Psychology
Verified email at psychology-naes-ua.institute - Homepage
TitleCited byYear
Генеза здійснення особистості
СД Максименко
К.: Видавництво ТОВ «КММ 240, 13, 2006
5722006
Генезис существования личности
СД Максименко
КММ, 2006
5592006
Загальна психологія: Навчальний посібник
СД Максименко, ВО Соловієнко
Київ: Центр навчальної літератури, 2004
5372004
Психологія управління. Навчальний посібник
ЛМ Карамушка
Міленіум, 2003
4492003
Психология решения школьниками творческих задач
ВА Моляко
К.: Рад. школа 94, 1983
4151983
Загальна психологiя
СД Максименко, ВО Соловiєнко
Психологiя, 272, 2004
357*2004
Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури
СД Максименко
К.: Наукова думка 226, 1998
3481998
Психологічна готовність до творчої праці
ВО Моляко
К.: Знання 256, 8, 1989
3481989
Психологія освітнього менеджменту: навч. посібник
ЛМ Карамушка
К.: Либідь, 215, 2004
3362004
Розвиток психіки в онтогенезі:[В 2 т.]
СД Максименко
К.: Форум 1, 319, 2002
3352002
Генетическая психология: методологическая рефлексия проблем развития в психологии
СД Максименко
Рефл-бук, 2000
3272000
Проблема психологии творчества и разработка подхода к изучению одаренности
ВО Моляко
Одаренные дети: проблемы, перспективы, развитие: материалы Всероссийской …, 2013
3172013
Психология конструкторской деятельности
ВА Моляко
Машиностроение, 1983
3121983
Оптимізація адаптаційних можливостей людини у психофізіологічному забезпеченні діяльності
ОМ Кокун
Інститут психології імені ГС Костюка, 2004
3082004
Творческая конструктология
ВА Моляко
Освита Украины, 2007
3062007
Психологія управління закладами середньої освіти: монографія
ЛМ Карамушка
К.: Ніка-центр, 205, 2000
3022000
Психологія розвитку інтелекту: монографія
МЛ Смульсон
К.: Нора-друк, 298, 2003
3012003
Общая психология
СД Максименко
М.: Рефл-бук, 93, 1999
2971999
Психологія і особистість
СД Максименко, КВ Седих, ВФ Моргун, ІГ Тітов, ВА Лавріненко, ...
2922007
Основи генетичної психології
СД Максименко
К, 1998
2881998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20