Анна Хіля, Anna Khilya, Анна Хиля, Хіля А.В. orcid.org/0000-0002-1287-2901
Анна Хіля, Anna Khilya, Анна Хиля, Хіля А.В. orcid.org/0000-0002-1287-2901
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Подтвержден адрес электронной почты в домене vspu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування в дітей з функціональними обмеженнями індивідуальної системи знань сенсожиттєвого характеру засобами арт-терапії
Н Лазаренко, А Хіля, А Коломієць
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. 1 (13), 131-143, 2017
362017
ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЖИТТЯ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ (Дисертація)
АВ Хіля
https://vspu.edu.ua/content/specialized_academic_council/doc/2017/Khilia_A …, 2017
212017
Виховання у дітей з функціональними обмеженнями ціннісного ставлення до життя засобами арттерапії (автореферат)
АВ Хіля
https://vspu.edu.ua/content/specialized_academic_council/doc/2017/Khilia_A/a.pdf, 2017
212017
Арт-терапія як об’єкт наукового дослідження у працях зарубіжних та вітчизняних вчених
А Хіля
Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал …, 2016
182016
Арт-терапія в системі засобів виховання ціннісного ставлення до життя в дітей та молоді з функціональними обмеженнями
АВ Хіля
Метод. матер. : Ч. 1. 500, 250, 2017
132017
Актуальні проблеми організації навчально-виховного процесу у школі І-III ступенів в контексті реалізації ідей інклюзивної освіти
А Хіля
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації у …, 2012
112012
Організація навчально-виховного процесу початкової школи в умовах інклюзивної освіти: законодавчий аспект
А Хіля
Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація змісту …, 2013
62013
Нестандартні форми роботи як засіб підвищення якості освітніх послуг та ефективності інклюзивної школи
АВ Хіля, АВ Хиля
Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2018
32018
Current issues of inclusive education in Ukraine
A Khilya
The Ninth International Congress on Social Sciences and Humanities …, 2016
22016
Preparing of preschool тeachers to working with children with special educational needs
O Kolosova, A Hilya, I Sarancha
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2019
12019
Особливості інтеграції в інклюзивний освітній простір дітей з порушеннями інтелектуальної сфери
АВ Хіля, ІГ Саранча
НПУ імені МП Драгоманова, 2019
12019
Використання елементів арт-терапії у роботі вчителя початкової школи та вихователя закладу дошкільної освіти (теоретичний аспект)
А Хіля
Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю …, 2018
12018
Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителів та спеціалістів інклюзивного освітнього простору
АВ Хіля, АВ Хиля, ІГ Саранча, ИГ Саранча
Херсон, 2018
12018
Арт-терапія – процес становлення та розвитку в незалежній Україні
А Хіля
IV Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи розвитку сучасної …, 2016
1*2016
Специфіка формування соціальної компетенції у дітей з функціональними обмеженнями (у розрізі Вінницької області)
А Хіля
Становлення і розвиток педагогіки. Матеріали I Міжнароднародної науково …, 2016
12016
Психолого-педагогічний супровід дітей з функціональними обмеженнями в умовах інклюзивного навчання: нормативно-правовий вимі
А Хіля
Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських …, 2012
12012
VECTOR OF MODERN PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCE IN UKRAINE AND EU COUNTRIES
OR Aleksieieva, II Kurlishchuk, AІ Antsibor, SV Baranova, OV Batsylyeva, ...
2020
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНІЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
AV Khilya, IG Sarancha
Publishing House “Baltija Publishing”, 2020
2020
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL READINESS OF STUDENTS FOR PROFESSIONAL ACTIVITIES IN AN INCLUSIVE ENVIRONMENT
A Khilya, O Kolosova, I Sarancha, N Kazmirchuk
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2020
2020
ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ
ІГ Саранча, АВ Хіля
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20