Оксана Овсак
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретико-методичні аспекти діагностики кризи збуту підприємства
ОП Овсак, ОВ Іващенко
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 29 (29), 2011
52011
Організаційно-економічне забезпечення лізингових операцій на авіаційному транспорті
ОП Овсак
Національний авіаційний університет, Київ.–2003.–20 с, 2003
52003
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
ОП ОВСАК, ОН КИРИЛЕНКО, МП ВЫСОЦКАЯ
Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия …, 2014
42014
Ефективність реструктуризації підприємства та обґрунтування методичних засад її оцінки
ОП Овсак, ЛВ Бараніченко
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 33 (33), 2012
32012
LEGAL, ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF CLASSIFICATION OF ENTERPRISES INTEGRATION
O Kyrylenko, OP Ovsak
22014
Efektyvnist restrukturyzatsii pidpryiemstva ta obgruntuvannia metodychnykh zasad ii otsinky
OP Ovsak, LV Baranichenko
The efficiency of enterprise restructuring and justification of …, 2012
22012
Эффективность применения лизинга на предприятиях
ОП Овсак, ОН Кириленко
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури, 2012
22012
Функции лизинга и их реализация в условиях законодательства Украины
ШНМ Овсак О.П.
Проблеми підвищення ефективності інфра-структури, 283-287, 2009
22009
Організаційно-економічні складники формування кадрової політики аеропорту
ОП Овсак, ОП Овсак, МП Висоцька, МП Высоцкая, ОО Пшеничний, ...
12019
Правовые и организационно-экономические аспекты классификации объединений предприятий
ОМ Кириленко, ОП Овсак
12014
Ekonomika ta organizacija dijal’nosti ob’jednan’pidpryjemstv
VI Shhelkunov, OP Ovsak, OM Kyrylenko
Economics and organization of associations of undertakings], NAU, Kyiv, Ukraine, 2012
12012
ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
ОП Овсак, ОА Коноваленко
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 25 (25), 0
1
ФІНАНСОВА СТАБІЛІЗАЦІЯ ЛІЗИНГОВОЇ КОМПАНІЇ ЯК ОСНОВА ЇЇ АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ
ОП Овсак
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 26 (26), 0
1
Україна на шляху лібералізації авіаційного простору
ЛНЮНОП Овсак О.П.
Інфраструктура ринку, С.3-13, 2020
2020
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: методичні рекомендації до виконання дипломної роботи випускників освітнього ступеня «Магістр» усіх форм навчання галузі знань 07 …
НВ Ушенко, ВЄ Командровська, ОП Овсак
2019
Навчально-методичний комплекс з дисципліни" Антикризове управління бізнесом"
ОП Овсак
Национальний авіаційний університет, 2019
2019
Макроекономічні аспекти впливу розвитку повітряного транспорту на економіку України
ЛНЮОО П.
«Причорноморські економічні студії», С.133-141, 2019
2019
Економічне управління підприємством: методичні рекомендації до практичних занять та виконання домашнього завдання для студентів - здобувачів освітнього ступеня «Магістр …
НОПОО П.
2019
Особливості формування асортиментної політики виробничого підприємства
ОП Овсак, ОП Назаренко, ВВ Зелінський
Інфраструктура ринку, 149-153, 2019
2019
Складники антикризового управління підприємницькою структурою
ОП Овсак, НЮ Кривицька, ІА Савицька
Проблеми системного підходу в економіці, 99-103, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20