Руслан Чубук / Ruslan Chubuk
Руслан Чубук / Ruslan Chubuk
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили / Petro Mohyla Black Sea National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене chmnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Критерії, показники та рівні професійної компетентності соціальних педагогів
РВ Чубук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2008
142008
Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи із студентською молоддю
РВ Чубук
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2008
112008
Проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у вищій школі
РВ Чубук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2014
72014
Професійна підготовка соціальних працівників з використанням методу проектів
РВ Чубук
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології, 181-185, 2014
42014
Подолання синдрому професійного вигорання у майбутніх соціальних працівників
РВ Чубук
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2012
42012
Прикладні аспекти соціальної роботи з неповними сім’ями
РВ Чубук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
32017
Соціальний коучінг як функціонально-обумовлена необхідність підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи із студентською молоддю
Р Чубук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
32007
Професійна компетентність соціальних працівників в умовах парадигмальних змін
РВ Чубук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
22016
Розвиток професіоналізму магістрантів як майбутніх викладачів ВНЗ
РВ Чубук
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/ped …, 0
2
Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників на засадах акмеологічного підходу
РВ Чубук
ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ, 337, 2015
12015
Проектування змісту професійної підготовки фахівців в умовах вищої школи
РВ Чубук
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2014
12014
Підвищення якості професійної підготовки соціальних працівників у проблемному полі компетентнісної парадигми
РВ Чубук
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 130-136, 2014
12014
Методологічні концепти дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до соціально-превентивної діяльності
РВ Чубук
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2014
12014
Теоретичні засади формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників
РВ Чубук
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2014
12014
Деякі аспекти соціально-правового захисту дітей
РВ Чубук
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2011
12011
Формування культури особистості студента
РВ Чубук
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 150-154, 2008
12008
Вплив асертивності на формування професійної компетентності соціальних працівників
Р Чубук
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, C. 195-201, 2019
2019
Етичні засади професійної діяльності сучасного фахівця
РВ Чубук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
2018
Соціально-превентивна діяльність із підлітками із неповних сімей
Р Чубук
Освітній простір України, 180-186, 2017
2017
Формування готовності майбутнього соціального працівника до професійної діяльності
РВ Чубук
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 194-199, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20