Подписаться
Лідія Шинкарук
Лідія Шинкарук
доктор економічних наук, професор, НУБіП України, член-кореспондент НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток : наукова доповідь
ЛВ Шинкарук, ІА Бевз, ІВ Барановська, та ін.
К.: ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2015
98*2015
Конкурентоспроможність національної економіки
БЄ Кваснюк, ..., ЛВ Шинкарук
Фенікс, 2005
582005
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави
ВМ Геєць, ..., ЛВ Шинкарук
К. : НВЦ НБУВ, 2009
542009
Макроекономічні передумови та перебіг економічної кризи в Україні
ЛВ Шинкарук
Економічна теорія, С. 61–69., 2010
412010
Экономическая и технологическая кооперация в разрезе секторов ЕЭП и Украины
ВМ Геец, ЛВ Шинкарук, ИВ Барановская, ОН Фащевская, ...
– СПб. : ЦИИ ЕАБР, 2013
30*2013
Структурні зміни та економічний розвиток України: монографія
ЛВ Шинкарук
Instytut ekonomiky ta prohnozuvanni︠a︡, 2011
27*2011
Нагромадження основного капіталу: теорія, аналіз та тенденції розвитку в Україні: Монографія
ЛВ Шинкарук
К.: Ун-т «Україна, 2006
272006
Прогнозні оцінки розвитку національної економіки в умовах створення ЗВТ з ЄС
ЛВ Шинкарук, ІВ Барановська, ОА Герасімова
Економіка і прогнозування, 38-58, 2013
262013
Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики
ЕМ Лібанова, ОІ Амоша, ВП Вишневський, та ін.
– К., 2015., 2015
252015
Інтеграційні можливості України: перспективи та наслідки: наукова доповідь / за ред. В. М. Гейця, Л. В. Шинкарук
– К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України., 2014
22*2014
Комплексная оценка макроэкономического эффекта различных форм глубокого экономического сотрудничества Украины со странами Таможенного союза и Единого экономического …
АМ Анисимов, ИВ Барановская, ЕЮ Винокуров, ВМ Геец, ...
Центр интеграционных исследований, 2012
222012
Новий курс реформ в Україні 2010–2015. Національна доповідь
ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук
НВЦ НБУВ, 2010
22*2010
Маркетинг: навчальний посібник, у 2-х ч
МП Сахацький, ГМ Запша, ЮС Крутій, ЛВ Шинкарук
Одеса: Пальміра, 2018
182018
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення
АІ Даниленко, ..., ЛВ Шинкарук
– К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України., 2012
182012
Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь
ВМ Геєць, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук
– К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України., 2014
172014
Інституційні засади капіталоутворення в Україні
ЛВ Шинкарук
Економічна теорія, 72-85, 2007
132007
Іноземні інвестиції: їх роль у становленні та розвитку економіки (регіональний аспект)
ЛВ Шинкарук
Надійшла до редколегії 06.12 10, 2000
132000
Взаємозв’язок структурних трансформацій та економічного зростання України
ЛВ Шинкарук
International Scientific Journal, – С. 180–185., 2015
122015
Капіталізація економіки України
ВМ Геєць, АА Гриценко, БЄ Кваснюк, ЛВ Шинкарук
К.: Ін-т екон. та прогнозув, 53-54, 2007
122007
Менеджмент: навч. посіб
ЛВ Шинкарук, ТЛ Мостенська, ТО Власенко
Киів: Видав. дім «Кондор, 2018
112018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20