Подписаться
Лідія Шинкарук
Лідія Шинкарук
доктор економічних наук, професор, НУБіП України, член-кореспондент НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток : наукова доповідь
ЛВ Шинкарук, ІА Бевз, ІВ Барановська, та ін.
К.: ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2015
83*2015
Конкурентоспроможність національної економіки
БЄ Кваснюк, ..., ЛВ Шинкарук
Фенікс, 2005
502005
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави
ВМ Геєць, ..., ЛВ Шинкарук
К. : НВЦ НБУВ, 2009
462009
Макроекономічні передумови та перебіг економічної кризи в Україні
ЛВ Шинкарук
Економічна теорія, С. 61–69., 2010
352010
Экономическая и технологическая кооперация в разрезе секторов ЕЭП и Украины
ВМ Геец, ЛВ Шинкарук, ИВ Барановская, ОН Фащевская, ...
– СПб. : ЦИИ ЕАБР, 2013
30*2013
Прогнозні оцінки розвитку національної економіки в умовах створення ЗВТ з ЄС
ЛВ Шинкарук, ІВ Барановська, ОА Герасімова
Економіка і прогнозування, 38-58, 2013
282013
Нагромадження основного капіталу: теорія, аналіз та тенденції розвитку в Україні: Монографія
ЛВ Шинкарук
К.: Ун-т «Україна, 2006
252006
Інтеграційні можливості України: перспективи та наслідки: наукова доповідь / за ред. В. М. Гейця, Л. В. Шинкарук
– К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України., 2014
24*2014
Структурні зміни та економічний розвиток України: монографія
ЛВ Шинкарук
Instytut ekonomiky ta prohnozuvanni︠a︡, 2011
24*2011
Комплексная оценка макроэкономического эффекта различных форм глубокого экономического сотрудничества Украины со странами Таможенного союза и Единого экономического …
АМ Анисимов, ИВ Барановская, ЕЮ Винокуров, ВМ Геец, ...
Центр интеграционных исследований, 2012
222012
Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь
ВМ Геєць, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук
– К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України., 2014
182014
Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики
ЕМ Лібанова, ОІ Амоша, ВП Вишневський, та ін.
– К., 2015., 2015
162015
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення
АІ Даниленко, ..., ЛВ Шинкарук
– К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України., 2012
142012
Взаємозв’язок структурних трансформацій та економічного зростання України
ЛВ Шинкарук
International Scientific Journal, – С. 180–185., 2015
13*2015
Экономическая и технологическая кооперация в разрезе секторов ЕЭП и Украины
ВВ Ивантер, ВМ Геец, ЛВ Шинкарук, АА Широв, ВА Ясинский, ...
Евразийская экономическая интеграция, 7-31, 2014
122014
Інституційні засади капіталоутворення в Україні
ЛВ Шинкарук
Економічна теорія, 72-85, 2007
122007
Іноземні інвестиції та їх роль у становленні і розвитку економіки (регіональний аспект)
ЛВ Шинкарук
Надійшла до редколегії 06.12 10, 2000
122000
Капіталізація економіки України
ВМ Геєць, АА Гриценко, БЄ Кваснюк, ЛВ Шинкарук
К.: Ін-т екон. та прогнозув, 53-54, 2007
112007
Структурний і соціальний аспекти оцінки пропорційності та диспропорційності в економіці; Structural and social evaluation aspects of proportionality and disproportionality in …
ЛВ Шинкарук
Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету …, 2014
92014
Економічний вимір участі України в інтеграційних процесах
ЛВ Шинкарук
Вісник НАН України, 2014
92014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20