Лідія Шинкарук
Лідія Шинкарук
доктор економічних наук, професор, НУБіП України, член-кореспондент НАН України
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток : наукова доповідь
ЛВ Шинкарук, ІА Бевз, ІВ Барановська, та ін.
К.: ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2015
70*2015
Структурні зміни та економічний розвиток України: монографія
ЛВ Шинкарук
Instytut ekonomiky ta prohnozuvanni︠a︡, 2011
58*2011
Конкурентоспроможність національної економіки
БЄ Кваснюк, ..., ЛВ Шинкарук
Фенікс, 2005
462005
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави
ВМ Геєць, ..., ЛВ Шинкарук
К. : НВЦ НБУВ, 2009
412009
Макроекономічні передумови та перебіг економічної кризи в Україні
ЛВ Шинкарук
Економічна теорія, С. 61–69., 2010
322010
Экономическая и технологическая кооперация в разрезе секторов ЕЭП и Украины
ВМ Геец, ЛВ Шинкарук, ИВ Барановская, ОН Фащевская, ...
– СПб. : ЦИИ ЕАБР, 2013
29*2013
Прогнозні оцінки розвитку національної економіки в умовах створення ЗВТ з ЄС
ЛВ Шинкарук, ІВ Барановська, ОА Герасімова
Економіка і прогнозування, 38-58, 2013
262013
Нагромадження основного капіталу: теорія, аналіз та тенденції розвитку в Україні: Монографія
ЛВ Шинкарук
К.: Ун-т «Україна, 2006
252006
Інтеграційні можливості України: перспективи та наслідки: наукова доповідь / за ред. В. М. Гейця, Л. В. Шинкарук
– К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України., 2014
23*2014
Комплексная оценка макроэкономического эффекта различных форм глубокого экономического сотрудничества Украины со странами Таможенного союза и Единого экономического …
АМ Анисимов, ИВ Барановская, ЕЮ Винокуров, ВМ Геец, ...
Центр интеграционных исследований, 2012
202012
Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь
ВМ Геєць, ТО Осташко, ЛВ Шинкарук
– К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України., 2014
142014
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення
АІ Даниленко, ..., ЛВ Шинкарук
– К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України., 2012
132012
Інституційні засади капіталоутворення в Україні
ЛВ Шинкарук
Економічна теорія, 72-85, 2007
132007
Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики
ЕМ Лібанова, ОІ Амоша, ВП Вишневський, та ін.
– К., 2015., 2015
122015
Экономическая и технологическая кооперация в разрезе секторов ЕЭП и Украины
ВВ Ивантер, ВМ Геец, ЛВ Шинкарук, АА Широв, ВА Ясинский, ...
Евразийская экономическая интеграция, 2014
112014
Іноземні інвестиції та їх роль у становленні і розвитку економіки (регіональний аспект)
ЛВ Шинкарук
Надійшла до редколегії 06.12 10, 2000
112000
Взаємозв’язок структурних трансформацій та економічного зростання України
ЛВ Шинкарук
International Scientific Journal, – С. 180–185., 2015
102015
Капіталізація економіки України
ВМ Геєць, АА Гриценко, БЄ Кваснюк, ЛВ Шинкарук
К.: Ін-т екон. та прогнозув, 53-54, 2007
102007
Економічний вимір участі України в інтеграційних процесах
ЛВ Шинкарук
Вісник НАН України, 2014
82014
Нагромадження основного капіталу та тенденції його відтворення в економіці України
ЛВ Шинкарук
К.,–2007, 2007
82007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20