Марина Петришина
TitleCited byYear
Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні
МО Петришина
Х.: Право, 2011
342011
Загальна характеристика нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування в Україні
М Петришина
Право України, 329-335, 2010
132010
Зарубіжний досвід реформування місцевого самоврядування: на прикладі Франції та Польщі
МО Петришина, ОО Колодяжний
Молодий вчений, 2016
82016
Міжнародно-правові стандарти у сфері місцевого самоврядування
ПОО Петришина М. О.
Харків, Право, 2016
52016
Практика імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування у зарубіжних країнах
МО Петришина
Х.: Оберіг, 2013
52013
Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування: сутність та особливості
М Петришина
Вісник академії правових наук України, 66-76, 2012
52012
Нормативно-правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування
МО Петришина
Проблеми законності: Республіканський міжвідомчий науковий збірник, 236 - 242, 2008
42008
Органи місцевого самоврядування в системі інноваційних відносин України
МО Петришина
Правове забезпечення національної інноваційної системи в умовах глобалізації …, 2015
32015
Становлення та розвиток інституту правового моніторингу в Україні: проблеми та перспективи
МО Петришина, АБ Сасова
Право і суспільство, 25-31, 2015
32015
Органи місцевого самоврядування в системі інноваційних відносин: проблеми та перспективи
МО Петришина
Концептуальні засади правов-вого забезпечення інноваційної політики України …, 2014
32014
Загальні засади запровадження інноваційної моделі розвитку української держави: муніципальний аспект
МО Петришина, MO Petryshyna
Право та інновації, 15-26, 2013
32013
Напрями удосконалення нормотворчості в органах місцевого самоврядування в Україні
МО Петришина
Європейські перспективи, 71-76, 2012
32012
Проблеми оптимізації нормотворчості в органах місцевого самоврядування в Україні
МО Петришина, MO Petryshyna
Modern trends in scientific thought development: materials digest of the 2nd …, 2011
32011
Нормотворчі повноваження органів місцевого самоврядування
МО Петришина
видавництво" Право", 2008
32008
До проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зупинення актів органів місцевого самоврядування»
МО Петришина
Актуальні питання публічного та приватного права, 12, 2016
22016
Інституційна та системно-структурна організація місцевого самоврядування в зарубіжних країнах
МО Петришина, ОО Петришин
Актуальні питання публічного та приватного права, 64 - 72, 2015
22015
Нормопроектувальна техніка як засіб формування системи дієвого та ефективного законодавства в Україні: теоретико-правовий підхід
МО Петришина, ТС Мала
Актуальні питання публічного та приватного права, 256 - 263, 2014
22014
Окремі питання стимулювання інноваційної діяльності органами місцевого самоврядування в Україні
МО Петришина, АВ Зінчук
Право та інновації, 17-23, 2012
22012
Проблеми правового регулювання адміністративного нагляду й контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування: український і зарубіжний досвід
МО Петришина, БВ Стрілець
Порівняльно-аналітичне право, 75 - 79, 2015
12015
Нормотворчий процес в органах місцевого самоврядування в країнах Прибалтики
М Петришина
Юридична Україна, 19-23, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20