Підписатись
Марина Олександрівна Петришина (Maryna O. Petryshyna)
Марина Олександрівна Петришина (Maryna O. Petryshyna)
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник
ПМО Бодрова І. І., Серьогіна С. Г.
Харків: Право, 2011
294*2011
Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні
МО Петришина
Х.: Право, 2011
512011
Зарубіжний досвід реформування місцевого самоврядування: на прикладі Франції та Польщі
МО Петришина, ОО Колодяжний
Молодий вчений, 2016
322016
Міжнародно-правові стандарти у сфері місцевого самоврядування
ПОО Петришина М. О.
Харків, Право, 2016
202016
Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування: сутність та особливості
М Петришина
Вісник академії правових наук України, 66-76, 2012
142012
Загальна характеристика нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування в Україні
М Петришина
Право України, 329-335, 2010
142010
Практика імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування у зарубіжних країнах
МО Петришина
Х.: Оберіг, 2013
112013
Загальні засади запровадження інноваційної моделі розвитку української держави: муніципальний аспект
МО Петришина, MO Petryshyna
Право та інновації, 15-26, 2013
62013
Нормативно-правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування
МО Петришина
Проблеми законності: Республіканський міжвідомчий науковий збірник, 236 - 242, 2008
62008
Органи місцевого самоврядування в системі інноваційних відносин України
МО Петришина
Правове забезпечення національної інноваційної системи в умовах глобалізації …, 2015
52015
Органи місцевого самоврядування в системі інноваційних відносин: проблеми та перспективи
МО Петришина
Концептуальні засади правов-вого забезпечення інноваційної політики України …, 2014
52014
Normotvorcha diyal’nist’v orhanakh mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini [Normative activity in local self-government bodies in Ukraine]
MO Petryshyna
Kharkiv, 2010
52010
Становлення та розвиток інституту правового моніторингу в Україні: проблеми та перспективи
МО Петришина, АБ Сасова
Право і суспільство, 25-31, 2015
42015
Нормопроектувальна техніка як засіб формування системи дієвого та ефективного законодавства в Україні: теоретико-правовий підхід
МО Петришина, ТС Мала
Актуальні питання публічного та приватного права, 256 - 263, 2014
42014
Окремі питання стимулювання інноваційної діяльності органами місцевого самоврядування в Україні
МО Петришина, АВ Зінчук
Актуальні питання інноваційного розвитку, 17-23, 2012
42012
Напрями удосконалення нормотворчості в органах місцевого самоврядування в Україні
МО Петришина
Європейські перспективи, 71-76, 2012
42012
Нормотворчі повноваження органів місцевого самоврядування
МО Петришина
видавництво" Право", 2008
42008
Проблеми правового регулювання адміністративного нагляду й контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування: український і зарубіжний досвід
МО Петришина, БВ Стрілець
Порівняльно-аналітичне право, 75 - 79, 2015
32015
Інституційна та системно-структурна організація місцевого самоврядування в зарубіжних країнах
МО Петришина, ОО Петришин
Актуальні питання публічного та приватного права, 64 - 72, 2015
32015
Проблеми оптимізації нормотворчості в органах місцевого самоврядування в Україні
МО Петришина, MO Petryshyna
Modern trends in scientific thought development: materials digest of the 2nd …, 2011
32011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20