Iryna Borysiuk, Irina Borisyuk, Ирина Борысюк, Ірина Борисюк
Iryna Borysiuk, Irina Borisyuk, Ирина Борысюк, Ірина Борисюк
PhD in Economics, Associate professor of the Department of Air Transport Economics, National Aviation University
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основні напрями підвищення конкуретоспроможності підприємства
ІО Борисюк, АВ Єрьоменко
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 33 (33), 2012
182012
Резерви підвищення ефективності використання основних фондів підприємства
ІО Борисюк, ІІ Ткаченко
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 33 (33), 2012
132012
стратегії, інновації, інвестиції/[ІО Борисик, НМ Чигасова, ГС Григор’єв та ін.]; за ред. ВІ Щелкунова, ГВ Жаворонкової
К управління в Україні
К.: Наукова думка, 2008
122008
Особливості оцінки ефективності господарської діяльності авіакомпанії
ІО Борисюк, АГ Ротанова
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 33 (33), 2012
52012
Корпоративне управління в Україні: інтелектуальний капітал, персонал, якість
ІО Борисюк, ТО Дяченко, ОО Дяченко
Київ: Наукова думка, 2010
52010
УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ АВІАБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ІО Борисюк
Національний авіаційний університет, 2010
42010
Оцінка стану та ефективності використання основних фондів підприємства
ІО Борисюк, ІІ Ткаченко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/PSPE/2012_1/Borisuk_112. htm, 2012
22012
Аналіз сучасного стану ринку лізингових послуг в Україні
ІО Борисюк
Інфраструктура ринку: Електронний науково-практичний журнал.–Одеса, 2018 …, 2018
12018
Формування системи управління витратами підприємства
ІО Борисюк, ЯВ Семеняка, ИА Борысюк
12017
Основні напрямки розвитку авіаційної промисловості України
ІО Борисюк
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 29 (29), 2011
12011
Особливості управління нематеріальними активами авіатранспортних підприємств
ІО Борисюк, ІС Килівник
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 32 (32), 0
1
Управління конкурентоспроможністю автотранспортного підприємства
ІО Борисюк, КО Мельник
Миколаївський національний аграрний університет, 2018
2018
Кафедра економіки повітряного транспорту
ОВ Ареф'єва, ІО Борисюк
2017
Напрями оптимізації вантажних перевезень підприємств автомобільного транспорту
T Simkova, I Borysiuk
Вісник Національного Авіаційного Університету 67 (2), 107-113, 2016
2016
The Issues of the Development Strategy Formation of Automobile Industry Companies in Ukraine
T Simkova, I Borysiuk
Proceedings of the National aviation university, 107-113, 2016
2016
Стратегічне управління розвитком підприємства
ІО Борисюк, ВІ Покотилюк
Проблеми системного підходу в економіці, 9-14, 2015
2015
Основи підприємництва_6. 030502, 6.030503, 6.030504, 6.030507, 6.030508, 6.030509 _ФЕП
ІО Борисюк, ОП Стасюк
2012
Регіональна економіка. Методичні рекомендації
ІО Борисюк, НМ Кравчук
Національний авіаційний університет, 2011
2011
Економіка, організація та управління хімічних підприємств_6. 051301
ІА Борисюк, О Туз
2011
Регіональна економіка_6. 030504_ФЕП
НМ Кравчук, ІО Борисюк
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20