Follow
Andrii Taranych; Таранич А.В.; A Taranich
Andrii Taranych; Таранич А.В.; A Taranich
Vasyl` Stus Donetsk National University
Verified email at donnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The system dynamic model of the labor migrant policy in economic growth affected by COVID-19
S Kozlovskyi, D Bilenko, M Kuzheliev, R Lavrov, V Kozlovskyi, H Mazur, ...
382020
Стратегія міжнародної економічної діяльності кластерних утворень в інформаційній економіці
СІ Гриценко, АВ Таранич
13*2010
Особливості брендингової політики споживчих товарів.
А Taranych, A Shapoval
Економіка і організація управління, 92-102, 2019
72019
Нейромаркетинг–наука на стыке дисциплин [Электронный ресурс]
АВ Таранич, КБ Балдэ
Режим доступа: http://www. rusnauka. com/13_EISN_2012/Economics/6_109803 …, 0
6
Determining impact of digitalization on the potential-forming space of regions in the context of sustainable development
I Khadzhynov, L Kovalska, A Taranych, A Boyko, H Samiilenko
Amazonia Investiga 11 (50), 272-281, 2022
52022
Стратегії економічного зростання країн в контексті глобальних викликів розвитку світового господарства
АВ Таранич
Вестник экономической науки Украины, 52-57, 2020
52020
Донецкая область как фабрика инноваций в контексте становления стратегии ее регионального развития и территориального маркетинга
ЮВ Макогон, ИВ Хаджинов, АВ Таранич
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки …, 2011
52011
Стратегія зовнішньоекономічної діяльності кластерних утворень в інформаційній економіці: монографія
СІ Гриценко
СІ Гриценко, АВ Таранич–Донецьк, 2010
52010
Стратегія антикризового управління підприємством із врахуванням його життєвого циклу
ОВ Таранич, АА Вінніченко, АВ Таранич
Економіка і організація управління, 62-74, 2023
42023
Cooperation between the HR-and the marketing departments
A Taranych, A Gezgin
Social economics, 156-165, 2021
4*2021
Вдосконалення системи стратегічного управління підприємством на засадах територіального маркетингу.
А Taranych, O Tytarenko, O Taranych
Економіка і організація управління, 89-100, 2020
42020
Стратегія зовнішньоекономічної діяльності кластерних утворень у контексті світового і регіонального розвитку
АВ Таранич
Донецький національний університет, 2008
42008
Управління корпоративними організаційними структурами на засадах міжнародного маркетингу на світових товарних ринках.
А Taranych, O Taranych
Економіка і організація управління, 168-178, 2019
32019
Міжнародний маркетинг: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів
СВГ В. Я. Омельченко, В. Г. Кузнєцов, А. В. Таранич
Вінниця: ДонНУ/ Вид. 3-тє, допов., 2018
3*2018
Корпоративний сектор: тенденції розвитку в Україні.
O Taranych, A Taranych
Економіка і організація управління, 153-162, 2018
32018
Формування міжнародної конкурентоспроможності країн в рамках ЧЕС і ГУАМ
ОВ Таранич, АВ Таранич
Донецький національний університет.–Донецьк, 2011
32011
Концепция стратегического маркетинга в управлении строительным комплексом региона
ВГ Кузнецов, АВ Таранич
ББК У9 (4Укр) 30 С 87, 163, 2010
32010
Тренди та виклики глобального конкурентного середовища: трансформація світового лідерства
АВ Таранич
Трансформація соціально-економічних систем в умовах викликів глобального …, 0
3
Стратегія розвитку галузевої та регіональної структури кластерних утворень в економіці України
АВ Таранич
Вісник Донецького університету. Серія В: Економіка і право.–2006.–Спецвипуск …, 0
3
Modeling the Influence of Intellectual and Innovative Determinants on the Economic Systems’ Development in the Conditions of the Creative Economy Formation
S Khanin, S Kovalchuk, N Yakymova, O Harvat, A Taranych
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2023
22023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20