Andrii Taranych; Таранич А.В.; A Taranich
Andrii Taranych; Таранич А.В.; A Taranich
Vasyl` Stus Donetsk National University
Verified email at donnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегія міжнародної економічної діяльності кластерних утворень в інформаційній економіці: монографія
СІ Гриценко, АВ Таранич
Донецьк: ДонНУ, 2010
11*2010
Нейромаркетинг–наука на стыке дисциплин [Электронный ресурс]
АВ Таранич, КБ Балдэ
Режим доступа: http://www. rusnauka. com/13_EISN_2012/Economics/6_109803 …, 0
6
Донецкая область как фабрика инноваций в контексте становления стратегии ее регионального развития и территориального маркетинга
ЮВ Макогон, АВ Таранич, ІВ Хаджинов
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки …, 2011
42011
Концепция стратегического маркетинга в управлении строительным комплексом региона
ВГ Кузнецов, АВ Таранич
ББК У9 (4Укр) 30 С 87, 163, 2010
32010
Стратегія зовнішньоекономічноі діяльності кластерних утворень у металургійному комплексі Укра'ши
СI Гриценко, АВ Таранич
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения ино странных …, 2006
32006
Особливості брендингової політики споживчих товарів.
А Taranych, A Shapoval
Економіка і організація управління, 92-102, 2019
22019
Стратегія територіального маркетингу старопромислових регіонів України
АВ Таранич
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных …, 2013
22013
Становление территориального маркетинга в Украине
АВ Таранич, СВ Косарев, МВ Бабенко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки …, 2010
22010
Стратегія зовнішньоекономічної діяльності кластерних утворень у контексті світового і регіонального розвитку
АВ Таранич
Донецький національний університет, 2008
2*2008
Стратегія розвитку галузевої та регіональної структури кластерних утворень в економіці України
АВ Таранич
Вісник Донецького університету. Серія В: Економіка і право.–2006.–Спецвипуск …, 0
2
The system dynamic model of the labor migrant policy in economic growth affected by COVID-19
S Kozlovskyi, D Bilenko, M Kuzheliev, R Lavrov, V Kozlovskyi, H Mazur, ...
Global Journal of Environmental Science and Management 6 (Special Issue …, 2020
12020
Маркетинг і ефективність суспільного відтворення в ретроспективі економічного розвитку.
A Taranych
Економіка і організація управління, 309-316, 2016
12016
Особенности и перспективы развития стратегического маркетинга отечественных предприятий
АВ Таранич, ВГ Кузнецов
12012
Маркетингове управління регіональним розвитком кластерів в інформаційній економіці
АВ Таранич
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных …, 2012
12012
Еволюція вчень про територіальні та міжгалузеві утворення
АВ Таранич
Вісник ДонНУЕТ. Економічні науки.—Донецьк: ДонНУЕТ, 48, 2010
12010
Сущность и этические проблемы детского маркетинга
АВ Таранич, ДН Кирпулянская, АС Деревянченко
12010
Особенности международной логистики
АВ Таранич, АЮ Климов
12010
Концепция стратегического маркетинга в управлении строительным комплексом региона
АВ Таранич, ВГ Кузнецов
Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки/Донецький …, 0
1
Кризис постиндустриального общества в условиях глобализации
АВ Таранич
Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної …, 2020
2020
Стратегічна модель інноваційного розвитку економіки України
АВ Таранич
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20