Підписатись
Валентин Талах
Валентин Талах
Луцький національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в lntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конкуренція та інновації в економіці України
В Талах, А Щербак
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-12, 2011
122011
Ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства: методика та практика аналізу: монографія
ВІ Талах, ТА Талах
ВІ Талах, ТА Талах, 2010
102010
Фінанси
ОМ Кравчук, ЮМ Барський, НА Вахновська, МВ Демидович, ВЮ Дорош, ...
Луцький національний технічний університет, 2010
102010
Методологічні засади дослідження чинників формування, використання та відтворення економічного потенціалу регіону
ВІ Талах
Modern trends in scientific thought development, 131-133, 2011
72011
Особливості багатофакторного аналізу матеріальних ресурсів підприємства
ТА Талах, ВІ Талах
Економічний форум, 124-132, 2019
52019
Аналіз господарської діяльності: навч. посіб
АТ Московчук, ВІ Талах, ТА Талах, ІМ Ткачук
Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2013
52013
Кризис в теориях экономического развития
ВИ Талах
Естественно-гуманитарные исследования, 58-63, 2013
32013
Структурне наповнення економічних циклів у контексті дослідження динаміки кризових процесів
ВІ Талах
Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка, 10-13, 2014
22014
Методологічні особливості дослідження кризи та кризових процесів в діяльності соціально-економічних систем
ВІ Талах
Сталий розвиток економіки, 12-18, 2014
22014
Економічний потенціал регіону як об’єкт теоретичних досліджень
ВІ Талах
Економічний форум, 45-49, 2011
22011
Використання функцій Excel в аналітичних дослідженнях та в економічній аналітиці
Т Талах, В Талах
Економіка та суспільство, 2023
12023
Сутність і значення порівняльного аналізу підприємницької діяльності підприємств
ВІ Талах
Економічний форум 1 (2), 98-105, 2020
12020
Антикризисная устойчивость экономического потенциала региона как основа прогрессивного развития и экономического роста мезо/макроэкономических систем
ВИ Талах
Вестник Академии знаний, 66-70, 2013
12013
Методологічні засади формування ресурсного забезпечення економічного потенціалу регіону
В Талах
Економіст, 42-44, 2011
12011
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Т Талах, В Талах
Економіка та суспільство, 2024
2024
Фінансова результативність зовнішньоекономічної діяльності підприємств за форс-мажорних обставин
ВВ Бондарук, ВІ Талах
Галицький економічний вісник 86 (1), 90-96, 2024
2024
Використання статистичних функцій Excel в аналітичних дослідженнях великих даних
В Талах, Т Талах
Економіка та суспільство, 2023
2023
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН В УКРАЇНІ ТА ПЕРЕДОВИХ СВІТОВИХ СПІЛЬНОТАХ
ВІ Талах, ВВ Бондарук
Редакційна колегія: головний редактор–д. е. н., професор Вахович ІМ (Україна …, 2023
2023
ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ ЯК АНАЛІТИЧНИЙ ФАКТОР СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (ЕКСПОРТ)
В Талах, Т Талах
Економічний форум 1 (4), 167-176, 2022
2022
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ВІ Талах
Рекомендовано до друку Науково-технічною радою Луцького національного …, 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20