Підписатись
Юрий Лавриненко
Юрий Лавриненко
Інститут зрошуваного землеробства НААН України
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України. Розділ 4. Рослинництво. Особливості функціонування галузі /[та ін.]. ─ К.: Аграрна наука,
МВ Зубець, ЮФ Мельник, ЮО Лавриненко
92*2010
Теория и практика адаптивной селекции кукурузы
ЮВ Гудзь, ЛЮ Александрович
611997
Assessment of the CROPWAT 8.0 software reliability for evapotranspiration and crop water requirements calculations
RA Vozhehova, YO Lavrynenko, SV Kokovikhin, P Lykhovyd
Journal of Water and and Land Development 2018. No. 39 (X–XII). P. 147–152 …, 2018
552018
Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях
РА Вожегова, ЮО .Лавриненко, МП Малярчук
332014
Productivity of corn hybrids of different FAO groups depending on microfertilizers and growth stimulants under irrigation in the south of Ukraine
YO Lavrynenko, V Raysa, O Hozh
Agricultural Science and Practice. 3 (1), 55-60, 2016
292016
Рослинництво
ВВ Базалій, ОІ Зінченко, ЮО Лавриненко, ВН Салатенко, СВ Коковіхін, ...
29*2014
Ріст і розвиток рослин гібридів кукурудзи ФАО 180-430 за впливу регуляторів росту і мікродобрив в умовах зрошення на півдні України
ЮО Лавриненко, ОА Гож
Зрошуване землеробство, 128-131, 2016
262016
Адаптивний потенціал сортів пшениці м’якої озимої залежно від умов вирощування
ВВ Базалій, ОВ Ларченко, ЮО Лавриненко, ГГ Базалій
Фактори експериментальної еволюції організмів, 2009
242009
Селекційно-технологічні аспекти підвищення стійкості виробництва зерна кукурудзи в умовах південного Степу
ЮО Лавриненко, СВ Коковіхін, ВГ Найдьонов, ОО Нетреба
Бюлетень Інституту зернового господарства, 136-143, 2006
182006
Урожайність та посівна якість насіння сортів ріпаку озимого залежно від строків сівби та норм висіву в умовах Південного Степу України
ЮО Лавриненко, АМ Влащук, ЛВ Шапарь
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2016
17*2016
Ускоренный способ определения площади поверхности листа
ЮА Лавриненко, АД Жужжа, АП Орлюк
Селекция и семеноводство 10, 12-13, 1981
171981
Вплив структурних показників на урожайність насіння ріпаку озимого залежно від строків сівби та норм висіву в Південному Степу України
ЮО Лавриненко, АМ Влащук, ЛВ Шапарь
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2016
162016
Системи землеробства на зрошуваних землях України / – К.:
РА Вожегова, АС Заришняк, ЮО Лавриненко
Аграрна наука, 2014
162014
Productivity of maize hybrids of different FAO groups depending on conditions of irrigation and dosage of fertilizers in the southern steppe of Ukraine
R Vozhegova, Y Lavrynenko, T Glushko
Agricultural Science and Practice 1 (3), 62-68, 2014
152014
Кукурудза на зрошуваних землях півдня України
ЮО Лавриненко, РА Вожегова, СВ Коковiхiн, ПВ Писаренко, ...
Херсон: Айлант, 2011
152011
Кукурудза на зрошуваних землях півдня України: Монографія
ЮО Лавриненко, РА Вожегова, СВ Коковіхін
15*2011
Урожайність кондиційного насіння сортів ріпаку озимого залежно від структурних показників та впливу строків сівби і норм висіву
ЮО Лавриненко, АМ Влащук, ЛВ Шапарь, АГ Желтова
Зрошуване землеробство, 102-111, 2016
142016
Досягнення та перспективи селекції кукурудзи для умов зрошення
ЮО Лавриненко, ТЮ Марченко, ТВ Глушко, ОА Гож, МВ Нужна
Вісник аграрної науки, 72-76, 2014
142014
Параметри адаптивності нових гібридів кукурудзи
ЮО Лавриненко, ВГ Найдьонов
Зрошуване землеробство, 42-46, 2007
142007
Оцінка статистичних зв’язків продуктивності різних за групами ФАО гібридів кукурудзи з теплоенергетичними показниками в умовах зрошення
ЮО Лавриненко, СВ Коковіхін, ПВ Писаренко
Таврійський науковий вісник.–2009.–Вип 65, 7-18, 2009
132009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20