Юрий Лавриненко
Юрий Лавриненко
Інститут зрошуваного землеробства НААН України
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України. Розділ 4. Рослинництво. Особливості функціонування галузі /[та ін.]. ─ К.: Аграрна наука,
МВ Зубець, ЮФ Мельник, ЮО Лавриненко
57*2010
Теория и практика адаптивной селекции кукурузы
ЮВ Гудзь, ЛЮ Александрович
391997
Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях
РА Вожегова, ЮО .Лавриненко, МП Малярчук
142014
Ускоренный способ определения площади поверхности листа
ЮА Лавриненко, АД Жужа, АП Орлюк
Селекция и семеноводство 10, 12-13, 1981
141981
Селекційно-технологічні аспекти підвищення стійкості виробництва зерна кукурудзи в умовах південного Степу
ЮО Лавриненко, СВ Коковіхін, ВГ Найдьонов, ОО Нетреба
Бюлетень Інституту зернового господарства, 136-143, 2006
122006
Assessment of the CROPWAT 8.0 software reliability for evapotranspiration and crop water requirements calculations
RA Vozhehova, YO Lavrynenko, SV Kokovikhin, P Lykhovyd
Journal of Water and and Land Development 2018. No. 39 (X–XII). P. 147–152 …, 2018
112018
Динаміка параметрів генетичної мінливості висоти прикріплення качана кукурудзи в залежності від інцухт-поколінь та типу вихідних гібридів
ЮО Лавриненко, ВО Зінченко
Актуальні проблеми ефективного використання зрошувальних земель, 130-134, 1999
101999
Особенности взаимосвязей элементов продуктивности в гибридных популяциях яровой пшеницы при орошении
ЮА Лавриненко, АП Орлюк, ВВ Базалий
Селекция и семеноводство, 14 – 19, 1986
91986
Мінливість кореляційних зв’язків між кількісними ознаками кукурудзи та їх селекційне значення
ЮО Лавриненко
Таврійський науковий вісник.–Херсон: Айлант, 12-17, 2001
82001
Productivity of maize hybrids of different FAO groups depending on conditions of irrigation and dosage of fertilizers in the southern steppe of Ukraine
R Vozhegova, Y Lavrynenko, T Glushko
Agricultural Science and Practice 1 (3), 62-68, 2014
72014
Еколого-генетична мінливість кількісних ознак зернових культур та її значення для селекції в умовах зрошення: дис.… доктора с.-г. наук: 06.01. 05 „Селекція рослин”
ЮО Лавриненко
ЮО Лавриненко, 2005
72005
Селекционные аспекты снижения ресурсоемкости продукции при выращивании кукурузы на зерно в южной Степи Украины: Генетика, селекция и технология возделывания кукурузы: Сборник …
ЮА Лавриненко, ВА Зинченко
71999
Системи землеробства на зрошуваних землях України / – К.:
РА Вожегова, АС Заришняк, ЮО Лавриненко
Аграрна наука, 2014
62014
Кукурудза на зрошуваних землях півдня України
ЮО Лавриненко, РА Вожегова, СВ Коковiхiн, ПВ Писаренко, ...
Херсон: Айлант, 2011
62011
Кукурудза на зрошуваних землях півдня України: Монографія
ЮО Лавриненко, РА Вожегова, СВ Коковіхін
6*2011
Семеноводство кукурузы на орошаемых землях
ЮВ Гудзь, ЮА Лавриненко
Наддніпрянська правда, 1995
61995
Productivity of corn hybrids of different FAO groups depending on microfertilizers and growth stimulants under irrigation in the south of Ukraine
YO Lavrynenko, V Raysa, O Hozh
Agricultural Science and Practice. 3 (1), 55-60, 2016
52016
Адаптивна характеристика нових гібридів кукурудзи
ЮО Лавриненко, СВ Коковіхін, СЯ Плоткін, ВГ Найдьонов
Таврійський науковий вісник.–2007.–Вип 52, 76-82, 2007
52007
Параметри адаптивності нових гібридів кукурудзи
ЮО Лавриненко, ВГ Найдьонов
Зрошуване землеробство, 42-46, 2007
52007
Система ведення сільського господарства Херсонської області Айлант, 2004. - 262 с.
ВС Сніговий, МГ Гусєв, ЮО Лавриненко
5*2004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20