Department of economic analysis and accounting, Кафедра економічного аналізу та обліку, Кафедра
Department of economic analysis and accounting, Кафедра економічного аналізу та обліку, Кафедра
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute".UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Бухгалтерський фінансовий облік / Навчальний посібник з грифом МОНУ / Практикум: Навчальне видання для студентів ВНЗ спеціальності “Облік і аудит”
ФФ Бутинець, ЛВ Чижевська, ТВ Давидюк та ін.
920*2001
Бухгалтерський фінансовий облік Навчальний посібник з грифом МОНУ / Практикум: Навчальне видання для студентів ВНЗ спеціальності “Облік і аудит”. – 2-є вид.
ФФ Бутинець, ЛФ Чижевська
Житомир: ЖІТІ, 2000
920*2000
Бухгалтерський управлінський облік / Підручник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 3-е вид., перероб. і доп.
ФФ Бутинець, ЗФ Канурна, НМ Малюга, ЛВ Чижевська, ТВ Давидюк
Житомир: ПП “Рута”, 2005
631*2005
Бухгалтерський управлінський облік /Підручник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ спеціальності “Облік і аудит”. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., перероб. і доп
ФФ Бутинець, НМ Малюга, ЛВ Чижевська, ТВ Давидюк
Житомир: ПП “Рута”, 2002
631*2002
Бухгалтерський управлінський облік
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
ПП" Рута", 2002
5332002
Бухгалтерський управлінський облік/Збірник задач і вправ. Навчальний посібник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ спеціальності “Облік і аудит”. – 2-е вид., пепероб. і доп
ФФ Бутинець, НМ Малюга, ІА Белоусова, ГН В., ТВ Давидюк
Житомир: ЖІТІ, 2001
533*2001
Бухгалтерський фінансовий облік /Підручник з грифом МОНУ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., перер. і доп.
ФФ Бутинкць, ГГ Кірейцев, ТВ Давидюк та ін.
Житомир: ЖІТІ, 2001
403*2001
Бухгалтерський фінансовий облік / Підручник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ спеціальності “Облік і аудит” – 4-е вид. доп. і пер
ФФ Бутинець та ін.
Житомир: ПП “Рута”, 2002
307*2002
Бухгалтерський фінансовий облік /Підручник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ спеціальності “Облік і аудит” під заг. ред. Ф.Ф. Бутинця. – 6-те вид., доп. і перероб
ФФ Бутинець, НМ Малюга та ін.
Житомир: ПП “Рута”, 2005, 0
297*
Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів
ФФ Бутинець
Житомир: ПП «Рута 912, 2009
2902009
Інформаційні системи бухгалтерського обліку
ФФ Бутинець, СВ Івахненков, ТВ Давидюк, ТВ Шахрайчук
підручник/ФФ Бутинець, СВ Івахненков, ТВ Давидюк, ТВ Шахрайчук, 2002
1292002
Бухгалтерський облік у бюджетних установах / Навчальний посібник з грифом МОНУ
К авторів
89*2004
Наукові дослідження в бухгалтерському обліку
НМ Малюга, ТВ Давидюк, ІВ Жиглей, ОВ Олійник, КВ Романчук, ...
Житомирський інженерно-технологічний інститут, 2003
692003
Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів/Збірник задач і вправ. Навчальний посібник з грифом МОНУ для студентів ВНЗ спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” та …
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк та ін.
68*2001
Бухгалтерський словник
ФФ Бутинець
Житомир: ПП “Рута 224, 6, 2001
642001
Бухгалтерський словник
ФФ Бутинець
Житомир: ПП “Рута 224, 6, 2001
642001
Визначення ефективності використання виробничого потенціалу машинобудівного підприємства
ПГ Перерва, НМ Побережна
Видавництво СумДУ, 2012
482012
Экономика и организация труда
ИН Погорелов, НИ Погорелов, ПГ Перерва, АМ Колот, СА Мехович
Фактор, 2007
482007
Організація та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, СА Мехович, МІ Погорєлов
Харків: НТУ «ХПІ, 2008
462008
Трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, людський капітал: взаємозв'язок категорій
ТВ Давидюк
Житомирський державний технологічний університет, 2009
452009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20