Подписаться
Євсєєва Галина Петрівна, Евсеева Галина Петровна, Galyna Yevsieieva
Євсєєва Галина Петрівна, Евсеева Галина Петровна, Galyna Yevsieieva
ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", ГВУЗ "Приднепровская
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.pgasa.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Перифрази в мові сучасних газет (на матеріалі українських газет 80-90 років ХХ століття) : дис... канд. філол. наук: 10.02.01
ГП Євсєєва
Дніпропетропетровський національний університет, 2002
232002
Державна мовна політика та українська національна ідея : монографія
ГП Євсєєва
18*2010
Оцінні найменування осіб в українській мові кінця хх-початку ххі століття
ІС Попова, ОА Семенюк, ГП Євсєєва
122008
До питання про український менталітет і формування української національної ідеї
ГП Євсєєва, ЛМ Архипенко
Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць, 122-133, 2011
92011
Перифраза в системі номінативних одиниць мови
ГП Євсєєва
Дослідження з лексичної граматики української мови.–Дніпропетровськ …, 2000
72000
Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону
ГП Євсєєва, МВ Савицький
ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 2016
6*2016
Державна мовна політика в контексті української національної ідеї: теоретико-методологічні засади: дис.… доктора наук з держ. управління: спец. 25.00. 01―теорія та історія …
ГП Євсєєва
Режим доступу: http://mydisser. com/en/catalog/view/386/823/11562. html, 2012
52012
Державна мовна політика в Україні: симптоми та синдроми
ГП Євсєєва
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 61-64, 2011
52011
Реалізації державної мовної політики в Україні: тенденції та перспективи
ГП Євсєєва
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 63-67, 2011
5*2011
Реалізація державної мовної політики в Україні в контексті української національної ідеї
ГП Євсєєва
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 61-67, 2011
42011
Мова як чинник національної самоідентифікації та державотворення в Україні
ГП Євсєєва
Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр., 3-13, 2009
42009
Innovatsiini ta tradytsiini tekhnolohii navchannia v umovax informatyzatsii osvity [Innovative and traditional technologies of education in the conditions of informatization of …
GP Yevsieieva, VA Babenko
Implementatsiia suchasnykh tekhnolohii navchannia u navchalnyi protses …, 2015
3*2015
Інноваційні та традиційні технології навчання в умовах інформатизації освіти
ГП Євсєєва, ВА Бабенко
Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес :,мат. Міжнар …, 2015
32015
Основні вимоги до якісного оформлення наукових публікацій
ГП Євсєєва, МВ Савицький
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 53-62, 2014
32014
До питань культури мовлення в ЗМІ (на прикладі видань Дніпропетровщини)
ГП Євсєєва, ВС Єгорова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство 3 (19, вип. 17 …, 2011
32011
Державна мова–необхідна складова національної ідеї в контексті європейського історичного досвіду
ГП Євсєєва
Теорія та практика державного управління, 445-452, 2009
32009
Багатство української мови (до питання про використання перифраз)
ГП Євсєєва
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 12-16, 2001
32001
Формування державної мовної політики в контексті виборів Президента України
ГП ЄВСЄЄВА
URL: http://www. dridu. dp. ua/zbirnik/2010-01/10egpvpu. pdf (дата звернення …, 0
3
Забезпечення гендерної рівності та демократичні перетворення у ЗВО україни згідно з цілями сталого розвитку: гендерний портрет ДВНЗ ПДАБА
МВ САВИЦЬКИЙ, ГП ЄВСЄЄВА, ВА БАБЕНКО, СП ВОЛКОВА, ...
Український журнал будівництва та архітектури, 114-127, 2021
22021
Міська зовнішня реклама як різноманіття малих архітектурних форм
HP Evseeva, VY Tiutiunnyk
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 94-105, 2017
2*2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20