Воргач О.А., О.А. Воргач, Е.А. Воргач, EA Vorhach, OA Vorhach
Воргач О.А., О.А. Воргач, Е.А. Воргач, EA Vorhach, OA Vorhach
Институт экономики промышленности НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Smart industry: direct formation, problems and solutions
VР Vyshnevskyi, OV Vіitska, OA Vіitskiy, OA Vorhach, OM Harkushenko, ...
Kiev: Kyiv: Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, 2019
72019
Державне регулювання оподаткування доходів фізичних осіб у контексті формування персоналу для смарт-промисловості
ВД Чекіна, ОА Воргач
Економіка промисловості, 51-83, 2019
32019
The impact of education expenditures on economic growth: empirical estimation
VD Chekina, OA Vorhach
Economy of Industry, 96-122, 2020
22020
Government regulation of the personal income taxation in the context of personnel forming for smart industry
VD Chekina, EA Vorhach
Economy of Industry, 51-83, 2019
22019
Empirical Evaluation of the Education Expenditure Impact on Economic Growth
O Vorhach
Virtual Economics 3 (4), 48-71, 2020
12020
Аналіз теоретичних концепцій податку на доходи фізичних осіб: пошук стимулів для розвитку Індустрії 4.0
ОА Воргач
Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми, перспективи та напрями …, 2020
12020
Вплив витрат на освіту на економічне зростання: емпірична оцінка
ВД Чекіна, ОА Воргач
Економіка промисловості, 2020
12020
Аналіз зарубіжного досвіду оподаткування доходів фізичних осіб в контексті смарт-промисловості
ОА Воргач
Видавництво УжНУ «Говерла», 2018
12018
Теоретичні концепції оподаткування доходів фізичних осіб
ОА Воргач
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
МЕТОДИ ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ У СТИМУЛЮВАННІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
ОА ВОРГАЧ
2021
Виробнича функція України з урахуванням якості праці в умовах цифровізації
ОА Воргач
Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід …, 2020
2020
Аналіз взаємозв’язку витрат на освіту та економічного зростання.
ОА Воргач
Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти: матеріали II Міжнародної …, 2020
2020
Влияние расходов на образование на экономический рост: эмпирическая оценка
ВД Чекина, ЕА Воргач
Экономика промышленности, 2020
2020
АНАЛІЗ СТАНУ УКРАЇНИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ STEM-ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗРИВІВ ЦИФРОВИХ НАВИЧОК
ОА Воргач
Інформаційні технології та взаємодії: VI Міжнародна науково-практична …, 2019
2019
Податок на доходи фізичних осіб як інструмент державного регулювання підготовки STEM-персоналу.
ОА Воргач
Методичні підходи до формування стратегічного бачення соціально-економічного …, 2019
2019
Государственное регулирование налогообложения доходов физических лиц в контексте формирования персонала для смарт-промышленности
ВД Чекина, ЕА Воргач
Экономика промышленности, 2019
2019
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ STEM-ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ СМАРТ-ПРОМИСЛОВОСТІ
ОА Воргач
Причорноморські економічні студії, С. 213-219, 2017
2017
ЗНАЧЕННЯ STEM-ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ «СМАРТ» ПРОМИСЛОВОСТІ
ОА Воргач
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики …, 2017
2017
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
ОА Воргач
Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19