Ніна Бегош_Nina Begosh
Ніна Бегош_Nina Begosh
доцент кафедри функціональної та лабораторної діагностики
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
The Severity of Oxidative Stress in Comorbid Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and Hypertension: Does it Depend On ACE and AGT Gene Polymorphisms?
M Marushchak, K Maksiv, I Krynytska, O Dutchak, N Behosh
Journal of Medicine and Life 12 (4), 426, 2019
32019
Порушення серцевої діяльності у дітей, хворих на позалікарняну пневмонію
ОЄ Федорців, ІБ Чорномидз, НБ Бегош
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 29-31, 2014
32014
Зміни біоелектричної активності головного мозку у осіб молодого віку під впливом зорових навантажень за комп’ютером
НБ Бегош
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 148-151, 2012
32012
Клінічна ефективність використання кверцетину у комплексному лікуванні дітей, хворих на позалікарняну пневмонію
ОЄ Федорців, ІБ Чорномидз, НБ Бегош
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 7-9, 2013
22013
FEATURES OF FUNCTIONING OF THE VISUAL SYSTEM IN THE COMPUTER USERS
NB Behosh, IB Chornomydz, OY Zyatkovska
Ternopil State Medical University, 2015
12015
Зміни об’єму акомодації та внутрішньоочного тиску у молодих осіб з еметропічною рефракцією в процесі роботи за персональним комп’ютером
СН Вадзюк, НБ Бегош
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 25, 2011
12011
CLINICAL CASE OF BORRELIOSIS INFECTION AS A POSSIBLE CAUSE OF HEART DAMAGE AND SYNCOPE
SV Dzyha, OV Bakalets, NB Behosh, KY Maksiv
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2020
2020
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК БОРЕЛІОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ ЯК МОЖЛИВОЇ ПРИЧИНИ УРАЖЕННЯ СЕРЦЯ ТА ВИНИКНЕННЯ СИНКОПАЛЬНИХ СТАНІВ
SV Dzyha, OV Bakalets, NB Behosh, KY Maksiv
Вісник медичних і біологічних досліджень, 83-85, 2020
2020
PRINCIPLES FOR THE USE OF BRONCHODILATORS IN THE DIAGNOSTICS OF BRONCHIAL OBSTRUCTIVE SYNDROME
OV Bakalets, NB Behosh, SV Dzyha, TA Zaiets, K Maksiv
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2020
2020
ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ БРОНХОЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У ДІАГНОСТИЦІ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМУ
OV Bakalets, NB Behosh, SV Dzyha, TA Zaiets, KY Maksiv
Вісник медичних і біологічних досліджень, 54-61, 2020
2020
Modern requirements for spirometry
OV Bakalets, NB Behosh, SV Dzyha, TA Zaiets
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2020
2020
VENTRICULAR DISORDERS OF THE RHYTHM ON THE BACKGROUND OF THE THYROID HYPERFUNCTION (CLINICAL CASE)
SV Dzyha, OV Bakalets, TA Zaiets, NB Behosh
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2019
2019
Шлуночкові порушення ритму на тлі гіперфункції щитоподібної залози (клінічний випадок)
SV Dzyha, OV Bakalets, TA Zaiets, NB Behosh
Вісник медичних і біологічних досліджень, 76-79, 2019
2019
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СПІРОМЕТРІЇ
OV Bakalets, NB Behosh, SV Dzyha, TA Zaiets
Вісник медичних і біологічних досліджень, 59-64, 2019
2019
PUBLICATIONS IN INTERNATIONAL RANKING JOURNALS AS EFFICIENCY CRITERION OF MODERN SCIENCE
MI Marushchak, IY Krynytska, SV Dzyga, OV Bakalets, TA Zaiets, ...
Ternopil State Medical University, 2017
2017
ПУБЛІКАЦІЇ У МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ ВИДАННЯХ ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНОЇ НАУКИ
MI Marushchak, IY Krynytska, SV Dzyga, OV Bakalets, TA Zaiets
2017
ЗАВИСИМОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗА ОТ АКТИВНОСТИ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Е Бакалец, М Марущак, СВ Дзыга, Н Бегош, ТА Заец, ЛМ Михайлив
Zbiór artykułów naukowych., 67, 2017
2017
Публікації у міжнародних рейтингових наукометричних виданнях як критерій ефективності сучасної науки
МІ Марущак, ІЯ Криницька, СВ Дзиґа, ОВ Бакалець, ТА Заєць, ГГ Габор, ...
Медична освіта, 46-49, 2017
2017
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВЕРЦЕТИНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
ОЕ Fedortsiv, ІВ Chornomydz, NB Behosh
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2016
2016
ASPECTS OF ENGLISH-SPEAKING STUDENTS TRAINING AT THE FUNCTIONAL DIAGNOSTICS AND CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY DEPARTMENT
SV Dzyha, MI Marushchak, OV Bakalets, NB Behosh, TA Zaiets
Ternopil State Medical University, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20