Ніна Бегош_Nina Begosh
Ніна Бегош_Nina Begosh
доцент кафедри функціональної та лабораторної діагностики
Verified email at tdmu.edu.ua
TitleCited byYear
Порушення серцевої діяльності у дітей, хворих на позалікарняну пневмонію
ОЄ Федорців, ІБ Чорномидз, НБ Бегош
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 29-31, 2014
22014
Зміни біоелектричної активності головного мозку у осіб молодого віку під впливом зорових навантажень за комп’ютером
НБ Бегош
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 148-151, 2012
22012
FEATURES OF FUNCTIONING OF THE VISUAL SYSTEM IN THE COMPUTER USERS
NB Behosh, IB Chornomydz, OY Zyatkovska
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2015
12015
Клінічна ефективність використання кверцетину у комплексному лікуванні дітей, хворих на позалікарняну пневмонію
ОЄ Федорців, ІБ Чорномидз, НБ Бегош
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 7-9, 2013
12013
Зміни об’єму акомодації та внутрішньоочного тиску у молодих осіб з еметропічною рефракцією в процесі роботи за персональним комп’ютером
СН Вадзюк, НБ Бегош
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 25, 2011
12011
ШЛУНОЧКОВІ ПОРУШЕННЯ РИТМУ НА ТЛІ ГІПЕРФУНКЦІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК)
SV Dzyha, OV Bakalets, TA Zaiets, NB Behosh
Вісник медичних і біологічних досліджень, 76-79, 2019
2019
PUBLICATIONS IN INTERNATIONAL RANKING JOURNALS AS EFFICIENCY CRITERION OF MODERN SCIENCE
MI Marushchak, IY Krynytska, SV Dzyga, OV Bakalets, TA Zaiets, ...
Ternopil State Medical University, 2017
2017
ПУБЛІКАЦІЇ У МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ ВИДАННЯХ ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНОЇ НАУКИ
MI Marushchak, IY Krynytska, SV Dzyga, OV Bakalets, TA Zaiets
2017
ЗАВИСИМОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗА ОТ АКТИВНОСТИ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Е Бакалец, М Марущак, СВ Дзыга, Н Бегош, ТА Заец, ЛМ Михайлив
Zbiór artykułów naukowych., 67, 2017
2017
Публікації у міжнародних рейтингових наукометричних виданнях як критерій ефективності сучасної науки
МІ Марущак, ІЯ Криницька, СВ Дзиґа, ОВ Бакалець, ТА Заєць, ГГ Габор, ...
Медична освіта, 46-49, 2017
2017
ASPECTS OF ENGLISH-SPEAKING STUDENTS TRAINING AT THE FUNCTIONAL DIAGNOSTICS AND CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY DEPARTMENT
SV Dzyha, MI Marushchak, OV Bakalets, NB Behosh, TA Zaiets
Ternopil State Medical University, 2016
2016
Аспекти навчання англомовних студентів на кафедрі функціональної діагностики та клінічної патофізіології
СВ Дзига, МІ Марущак, ОВ Бакалець, НБ Бегош, ТА Заєць
Медична освіта, 66-67, 2016
2016
Вплив систематичних фізичних навантажень на показники електрокардіограми
СВ Дзига, МІ Марущак, ОВ Бакалець, НБ Бегош, ТА Заєць
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 115-115, 2016
2016
CHANGES FUNCTIONING ACCOMMODATIVE-DRAINAGE SYSTEM OF THE EYES DURING THE WORK AT THE PERSONAL COMPUTER
НБ БЕГОШ
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2015
2015
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ “КЛІНІЧНА ПАТОФІЗІОЛОГІЯ” У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА КАФЕДРІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА КЛІНІЧНОЇ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ …
НБ Бегош, ОВ Бакалець, МІ Марущак, СВ Дзига
Medical education, 2015
2015
ЗМІНИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АКОМОДАЦІЙНО-ДРЕНАЖНОЇ СИСТЕМИ ОКА У ПРОЦЕСІ РОБОТИ ЗА ПЕРСОНАЛЬНИМ КОМП’ЮТЕРОМ
НБ Бегош
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2014
2014
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЦР В ДИАГНОСТИКЕ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ЕВ Бакалец, НБ Бегош, МИ Марущак, СВ Дзыга, НА Суслова, ТА Заец
Наука сегодня. Предложения, 116-117, 2014
2014
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОРОВО СИСТЕМИ У КОРИСТУВАЧІВ КОМП’ЮТЕРІВ
NB Behosh, IB Chornomydz, OY Zyatkovska
Medical Informatics and Engineering, 2014
2014
ПОРУШЕННЯ СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ПОЗАЛІІ< АРНЯНУ ПНЕВМОНІЮ.
OE Fedortsiv, IB Chornomydz, NB Behosh
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 2014
2014
Зміни функціонального стану організму в умовах роботи за монітором комп’ютера
HБ Бегош
Вісник наукових досліджень, 112-114, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20