Моташко Тетяна Петрівна / Tetyana Motashko
Моташко Тетяна Петрівна / Tetyana Motashko
Verified email at univ.net.ua - Homepage
TitleCited byYear
Новые Векторы Развития Автотранспортного Страхования В Украине
Н Приказюк, Т Моташко
Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко …, 2015
23*2015
Роль Інтернету в реалізації страхових послуг
НВ Приказюк, ТП Моташко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
222014
Ринок державних цінних паперів: світовий досвід та вітчизняні реалії
НВ Приказюк, ТП Моташко
Фінанси України, 73-81, 2009
162009
Державні запозичення: світовий досвід та особливості здійснення в Україні
НВ Приказюк, ТП Моташко
Економіка та держава, 12-14, 2009
142009
Страхові послуги: підручник у 2 ч. Ч. 2. К
ВД Базилевич, РВ Пікус, НВ Приказюк, ТП Моташко
Логос, 2014
82014
Напрями підвищення активності населення на внутрішньому ринку державних запозичень України
ТП Моташко
Інвестиції: практика та досвід, 45-47, 2011
72011
Нові можливості для розвитку страхової системи України
НВ Приказюк, ТП Моташко
Тернопільський національний економічний університет, 2016
62016
Медичне страхування: європейський досвід та вітчизняні реалії
Т Моташко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
62013
Політика управління державним боргом України
ВЛ Пластун
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
62010
Грошові кошти населення та форми їх зберігання; світовий та вітчизняний аспекти
ТП Моташко
Економіка та держава, 56-58, 2011
32011
Digital-страхування: переваги та нові можливості
ТП Моташко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
22016
Державні облігації як інструмент мобілізації грошових коштів
ТП Моташко
Економіка та держава, 57-59, 2010
22010
Зарубіжний досвід організації внутрішніх ринків державних цінних паперів: перспективи для України
Л Могилко
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2010
12010
РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
Т Моташко
В І С НИ К 5, 2016
2016
Развитие мирового рынка страхования в условиях диджитализации
Т Моташко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2016
2016
Інтернет-продаж страхових послуг: тенденції та перспективи розвитку
ПН В., Моташко Т.П.
Економіка і фінанси, 42-47, 2015
2015
Державне регулювання страхової діяльності: теоретичний аспект
ТП Моташко
Інвестиції: практика та досвід, 25-28, 2014
2014
Доходи населення та їх роль у формуванні фінансових ресурсів держави
І Лютий, Т Моташко
ТНЕУ, 2011
2011
Вітчизняний досвід залучення грошових доходів населення шляхом емісії державних цінних паперів
ТП Моташко
Формування ринкових відносин в Україні, 150-153, 2011
2011
Залучення грошових коштів населення шляхом емісії державих цінних паперів: світовий досвід
Т Моташко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20