Наталья Ефимовна Брюховецкая
Наталья Ефимовна Брюховецкая
Институт экономики промышленности НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічний механізм підприємства в ринковій економіці: методологія і практика
НЮ Брюховецька
Донецьк: ІЕП НАН України 276, 1999
1251999
Антикризисное управление предприятием
ИН Банева
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2016
812016
Оцінка інвестиційної привабливості підприємства: визначення недоліків деяких існуючих методик
НЮ Брюховецька, ОВ Хасанова
Економіка промисловості, 110-117, 2009
752009
Социальная ответственность бизнеса: теория и практика: моногр.
ИП Булеев, НЕ Брюховецкая, ЕВ Черных
Донецк: ИЭП НАН Украины, ДонУЕП, 2008
732008
Підходи до визначення капіталізації підприємств
НЮ Брюховецька
Донецький національний технічний університет, 2007
562007
Механизм хозяйствования предприятий и объединений трансформационной экономики: монография
ИП Булеев, НД Прокопенко, НЕ Брюховецкая
Донецк: НАН Украины, Ин-т экономики промышленности НАН Украины, 2007
262007
Економічний механізм забезпечення ефективного функціонування підприємств
НЮ Брюховецька
автореф. дис.… доктора ек. наук 08.06. 01, 2001
232001
Економiчний механiзм пiдприємства в ринковiй економiцi: методологiя i практика
НЮ Брюховецька, АН Укра
231999
Институциональные аспекты стратегии и капитализации предприятий
ИП Булеев, НЕ Брюховецкая
Экономический вестник Донбасса, 2010
222010
Формирование вовлеченности сотрудников в работу предприятий
НЕ Брюховецкая, АА Черная
Стратегия и механизмы регулирования промышленного развития, 2013
152013
Фінанси підприємств: навч. посібник/Донецький ун-т економіки та права. Кафедра фінансів
НЮ Брюховецька
Донецьк: ДонУЕП, 2006
152006
Развитие теоретических основ капитализации предприятий
НЕ Брюховецкая
Капитализация предприятий: теория и практика: монография/под ред. И. Булеева …, 2011
122011
Трансформация промышленного комплекса региона: проблемы управления развитием: монография
ВИ Дубницкий, ИП Булеев, НЕ Брюховецкая
Донецк: ДЭГИ, изд-во «Юго-Восток, Лтд, 2008
102008
Конкуренция и соревнование в условиях инновационного развития предприятий
НЮ Брюховецька, ІП Булєєв
Вестник экономической науки Украины, 2017
92017
Моделювання інвестиційної привабливості публічного акціонерного товариства як основа прийняття управлінських рішень
НЮ Брюховецька, ОВ Хасанова
Бізнес Інформ, 307-313, 2014
92014
Вплив світової фінансової кризи на стан автомобільного ринку України
НЮ Брюховецька
Проблеми економіки, 19-23, 2009
92009
Формування економічного механізму підприємств, адекватного сучасним умовам господарювання
НЮ Брюховецька
Экономика промышленности.–Донецк: ИЭП НАН Украины, 63-74, 2000
92000
Антикризисное управление предприятием
НЕ Брюховецкая
Донецк: ИЭП, 1999
91999
Экономический механизм предприятия в рыночной экономике
НЕ Брюховецкая
Социально-экономические аспекты промышленной политики: Сб. науч. тр./Ин-т …, 1999
91999
Анализ ведущих производителей легковых автомобилей на мировых рынках
НЕ Брюховецкая
Бизнес Информ, 119-124, 2010
82010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20