Підписатись
Наталья Ефимовна Брюховецкая
Наталья Ефимовна Брюховецкая
Институт экономики промышленности НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічний механізм підприємства в ринковій економіці: методологія і практика
НЮ Брюховецька
Донецьк: ІЕП НАН України 276, 1999
1441999
Оцінка інвестиційної привабливості підприємства: визначення недоліків деяких існуючих методик
НЮ Брюховецька, ОВ Хасанова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
1002009
Антикризисное управление предприятием
ИН Банева
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2016
992016
Социальная ответственность бизнеса: теория и практика: монография
ИП Булеев, НЕ Брюховецкая, ЕВ Черных
Донецк: ИЭП НАН Украины, ДонУЕП, 2008
882008
Підходи до визначення капіталізації підприємств
НЮ Брюховецька
Донецький національний технічний університет, 2007
652007
Механизм хозяйствования предприятий и объединений трансформационной экономики: монография/ИП Булеев, НД Прокопенко, НЕ Брюховецкая, ГО Маландина
ИП Булеев
Донецк: ДНУ, 2007
332007
Економiчний механiзм пiдприємства в ринковiй економiцi: методологiя i практика
НЮ Брюховецька
261999
Институциональные аспекты стратегии и капитализации предприятий
ИП Булеев, НЕ Брюховецкая
Экономический вестник Донбасса, 25-29, 2010
252010
Економічний механізм забезпечення ефективного функціонування підприємств
НЮ Брюховецька
автореф. дис.… доктора ек. наук 08.06. 01, 2001
242001
Формирование вовлеченности сотрудников в работу предприятий
НЕ Брюховецкая, АА Черная
Стратегия и механизмы регулирования промышленного развития, 3-21, 2013
232013
Фінанси підприємств: навч. посібник/Донецький ун-т економіки та права. Кафедра фінансів
НГ Брюховецька
Донецьк: ДонУЕП, 2006
202006
Формування економічного механізму підприємств, адекватного сучасним умовам господарювання
НЮ Брюховецька
Экономика промышленности.–Донецк: ИЭП НАН Украины, 63-74, 2000
162000
Конкуренция и соревнование в условиях инновационного развития предприятий
НЮ Брюховецька, ІП Булєєв
Вестник экономической науки Украины, 7-15, 2017
152017
Антикризисное управление предприятием
НЕ Брюховецкая
Донецк: ИЭП, 1999
151999
Развитие теоретических основ капитализации предприятий
НЕ Брюховецкая
Капитализация предприятий: теория и практика: монография/под ред. И. Булеева …, 2011
142011
Моделювання інвестиційної привабливості публічного акціонерного товариства як основа прийняття управлінських рішень
НЮ Брюховецька, ОВ Хасанова
Бізнес Інформ, 307-313, 2014
132014
Трансформация промышленного комплекса региона: проблемы управления развитием
ВИ Дубницкий, ИП Булеев, НЕ Брюховецкая
Донецк: ДЭГИ, изд-во «Юго-Восток, Лтд, 2008
132008
Экономический механизм предприятия в рыночной экономике
НЕ Брюховецкая
Социально-экономические аспекты промышленной политики: Сб. науч. тр./Ин-т …, 1999
131999
Ресурси і механізми інвестиційно-інноваційного розвитку промислових підприємств україни1
НЮ Брюховецька, ІП Булєєв
Вестник экономической науки Украины, 11-25, 2019
122019
Модель управления финансовым потенциалом предприятия: функциональный подход
НЕ Брюховецкая, ИП Булеев, ЛВ Иваненко
Бизнес Информ, 129-135, 2019
102019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20