Наталья Ефимовна Брюховецкая
Наталья Ефимовна Брюховецкая
Институт экономики промышленности НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічний механізм підприємства в ринковій економіці: методологія і практика
НЮ Брюховецька
Донецьк: ІЕП НАН України 276, 1999
1361999
Антикризисное управление предприятием
ИН Банева
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2016
852016
Оцінка інвестиційної привабливості підприємства: визначення недоліків деяких існуючих методик
НЮ Брюховецька, ОВ Хасанова
Економіка промисловості, 110-117, 2009
792009
Социальная ответственность бизнеса: теория и практика: монография
ИП Булеев, НЕ Брюховецкая, ЕВ Черных
Донецк: ИЭП НАН Украины, ДонУЕП, 2008
792008
Підходи до визначення капіталізації підприємств
НЮ Брюховецька
Донецький національний технічний університет, 2007
592007
Механизм хозяйствования предприятий и объединений трансформационной экономики: монография/ИП Булеев, НД Прокопенко, НЕ Брюховецкая, ГО Маландина
ИП Булеев
Донецк: НАН Украины, Ин-т экономики промышленности НАН Украины, 2007
312007
Економiчний механiзм пiдприємства в ринковiй економiцi: методологiя i практика
НЮ Брюховецька
251999
Институциональные аспекты стратегии и капитализации предприятий
ИП Булеев, НЕ Брюховецкая
Экономический вестник Донбасса, 2010
242010
Економічний механізм забезпечення ефективного функціонування підприємств
НЮ Брюховецька
автореф. дис.… доктора ек. наук 08.06. 01, 2001
232001
Фінанси підприємств: навч. посіб./Донецький ун-т економіки та права. Кафедра фінансів
НГ Брюховецька
Донецьк: ДонУЕП, 2008
172008
Формирование вовлеченности сотрудников в работу предприятий
НЕ Брюховецкая, АА Черная
Стратегия и механизмы регулирования промышленного развития, 2013
152013
Конкуренция и соревнование в условиях инновационного развития предприятий
НЮ Брюховецька, ІП Булєєв
Вестник экономической науки Украины, 2017
132017
Моделювання інвестиційної привабливості публічного акціонерного товариства як основа прийняття управлінських рішень
НЮ Брюховецька, ОВ Хасанова
Бізнес Інформ, 307-313, 2014
132014
Развитие теоретических основ капитализации предприятий
НЕ Брюховецкая
Капитализация предприятий: теория и практика: монография/под ред. И. Булеева …, 2011
132011
Антикризисное управление предприятием
НЕ Брюховецкая
Донецк: ИЭП, 1999
131999
Формування економічного механізму підприємств, адекватного сучасним умовам господарювання
НЮ Брюховецька
Экономика промышленности.–Донецк: ИЭП НАН Украины, 63-74, 2000
122000
Экономический механизм предприятия в рыночной экономике
НЕ Брюховецкая
Социально-экономические аспекты промышленной политики: Сб. науч. тр./Ин-т …, 1999
121999
Трансформация промышленного комплекса региона: проблемы управления развитием: монография
ВИ Дубницкий, И Булеев, НЕ Брюховецкая
Донецк: ДЭГИ, изд-во «Юго-Восток, Лтд, 2008
112008
Анализ ведущих производителей легковых автомобилей на мировых рынках
НЕ Брюховецкая
Бизнес Информ, 119-124, 2010
92010
Вплив світової фінансової кризи на стан автомобільного ринку України
НЮ Брюховецька
Проблеми економіки, 19-23, 2009
92009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20