Наталья Ефимовна Брюховецкая
Наталья Ефимовна Брюховецкая
Институт экономики промышленности НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
НазваПосиланняРік
Економічний механізм підприємства в ринковій економіці: методологія і практика
НЮ Брюховецька
Донецьк: ІЕП НАН України 276, 1999
1171999
Оцінка інвестиційної привабливості підприємства: визначення недоліків деяких існуючих методик
НЮ Брюховецька, ОВ Хасанова
Економіка промисловості, 110-117, 2009
692009
Социальная ответственность бизнеса: теория и практика: моногр.
ИП Булеев, НЕ Брюховецкая, ЕВ Черных
Донецк: ИЭП НАН Украины, ДонУЕП, 2008
692008
Антикризисное управление предприятием
КД Шубина
691999
Підходи до визначення капіталізації підприємств
НЮ Брюховецька
Донецький національний технічний університет, 2007
522007
Механизм хозяйствования предприятий и объединений трансформационной экономики: монография
ИП Булеев, НД Прокопенко, НЕ Брюховецкая
НАН Украины: ІЕП НАН України,-Донецк, 2007
232007
Економічний механізм забезпечення ефективного функціонування підприємств
НЮ Брюховецька
автореф. дис.… доктора ек. наук 08.06. 01, 2001
222001
Институциональные аспекты стратегии и капитализации предприятий
ИП Булеев, НЕ Брюховецкая
Экономический вестник Донбасса, 2010
202010
Економiчний механiзм пiдприємства в ринковiй економiцi: методологiя i практика
НЮ Брюховецька
151999
Трансформация промышленного комплекса региона: проблемы управления развитием: монография
ВИ Дубницкий, ИП Булеев, НЕ Брюховецкая
Донецк: ДЭГИ, изд-во «Юго-Восток, Лтд, 2008
122008
Развитие теоретических основ капитализации предприя-тий/Капитализация предприятий: теория и практика: моногр./под. ред. д. э. н., проф. ИП Булеева, д. э. н., проф. НЕ …
НЕ Брюховецкая
Капитализация предприятий: теория и практика: монография/под ред. И. Булеева …, 2011
92011
Экономический механизм предприятия в рыночной экономике
НЕ Брюховецкая
Социально-экономические аспекты промышленной политики: Сб. науч. тр./Ин-т …, 1999
91999
Моделювання інвестиційної привабливості публічного акціонерного товариства як основа прийняття управлінських рішень
НЮ Брюховецька, ОВ Хасанова
Бізнес Інформ, 307-313, 2014
82014
Формирование вовлеченности сотрудников в работу предприятий
НЕ Брюховецкая, АА Черная
Стратегия и механизмы регулирования промышленного развития, 2013
82013
Анализ ведущих производителей легковых автомобилей на мировых рынках
НЕ Брюховецкая
Бизнес Информ, 119-124, 2010
82010
Фінанси підприємств: навч. посібник/Донецький ун-т економіки та права. Кафедра фінансів
НЮ Брюховецька
Донецьк: ДонУЕП, 2006
82006
Антикризисное управление предприятием
НЕ Брюховецкая
Донецк: ИЭП, 1999
81999
Конкуренция и соревнование в условиях инновационного развития предприятий
НЮ Брюховецька, ІП Булєєв
Вестник экономической науки Украины, 2017
72017
Вплив світової фінансової кризи на стан автомобільного ринку України
НЮ Брюховецька
Проблеми економіки, 19-23, 2009
72009
Формування економічного механізму підприємств, адекватного сучасним умовам господарювання
НЮ Брюховецька
Экономика промышленности.–Донецк: ИЭП НАН Украины, 63-74, 2000
72000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20