Follow
Надія Михайлівна Демиденко/Nadiya Muhailivna Demidenko
Надія Михайлівна Демиденко/Nadiya Muhailivna Demidenko
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив православної церкви та звичаєвого права на шлюбно-сімейні традиції як складову духовної культури українців у ХVI-ХVII ст.: права жінки у шлюбі
НМ Демиденко
Сумський державний університет, 2015
22015
Морально-релігійні засади Православного Хрестовоздвиженського Трудового Братства (1889-1929): погляд з ХХI століття
НМ Демиденко
25 років досвіду і погляд у майбутнє: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 2019
12019
“Речник суспільної злагоди”: В’ячеслав Липинський та його ідеологічна доктрина державотворення в Україні у 20-х роках ХХ століття
НМ Демиденко
Сумський державний університет, 2014
12014
Перша вітчизняна школа бджільництва
НМ Демиденко, NM Demydenko
12012
Діяльність німецьких органів поліції на Сумщині в Україні у 1941-1943 рр.
Н Демиденко, Д Муха
Theoretical aspects of education development: матеріали III Міжнародної …, 2023
2023
Участь співробітників органів правопорядку у партизанській боротьбі під час Другої світової війни (на матеріалах Сумської області України)
Н Демиденко, Д Муха
Modern education using the latest technologies: матеріали ІІ Міжнародної …, 2023
2023
Поняття та класифікація методів здійснення наукових досліджень
НМ Демиденко
Європейські перспективи 2, 198-202, 2023
2023
До характеристики принципів здійснення наукових досліджень
НМ Демиденко
Право UA, 189-193, 2023
2023
Поняття, предмет та метод юридичної психології
НМ Демиденко, ТЛ Білоус
Вісник ХНУВС 2 (2), С.317-323, 2023
2023
Поняття, ознаки та функції політичної культури
НМ Демиденко, ТЛ Білоус
Право UA, 171-175, 2023
2023
Повоєнна реабілітація : зарубіжний досвід.
ДН М.
Матеріали конференції "Всеукраїнскої науков-практичної конференції …, 2023
2023
Деякі аспекти політологічних поглядів М.Грушевського, В.Винниченка, В.Липинського щодо концепції державотворення в Україні.
Politikbs, С.7-12., 2023
2023
Гендерний паритет на українських землях у ХIV - ХVII ст. : права жінки у шлюбі.
ДН М.
Вісник національного університету оборони України 4, С.87-94, 2023
2023
Проблеми організації партизанського руху у рядах міліції Сумщини на початку радянсько-німецької війни 1941-1945 рр. : неупередженй погляд.
ДН М.
Сіверщина в історії України, С.142-148., 2023
2023
Творча діяльність історика, краєзнавця, етнографа, дисидента Бориса Ткаченка: минувшина і сьогодення
Н Демиденко
Історія науки та бібліографістика, С.120-138, 2022
2022
Діяльність Роменського музею Олександри Деревської: ретроспектива та сьогодення
Н Демиденко
Музейна педагогіка у науковій освіті: матер.Міжнародної конференції, м.Київ …, 2022
2022
Етнонаціональна освіта як основа формування національної самосвідомості
Н Демиденко
Духовно-інтелектуальне виховання в ХХІ столітті: матер.ІІІ Міжнародної …, 2022
2022
Визначальна роль фольклору у формуванні національного світогляду: історичний досвід
Н Демиденко
Традиційна культура в умоваї глобалізації: виклики війни: матер. Міжнар …, 2022
2022
Деякі аспекти вирішення земельного питання на території Гуляйполя у 1917-1921 роках
Н Демиденко
Історія освіти, науки і техніки в Україні: матер.Міжнародної науково …, 2022
2022
Психологічні аспекти впливу засобів масової інформації в умовах війни: із досвіду Великої Британії
Н Демиденко
зб.Наук.пр./МВСУкраїни, Харків.нац.Ун-т внутр.Справ. Наук.парк "Наука та …, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20