Надія Михайлівна Демиденко/Nadiya Muhailivna Demidenko
Надія Михайлівна Демиденко/Nadiya Muhailivna Demidenko
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
“Речник суспільної злагоди”: В’ячеслав Липинський та його ідеологічна доктрина державотворення в Україні у 20-х роках ХХ століття
НМ Демиденко
Сумський державний університет, 2014
12014
"Заповід борцям за визволення" Володимира Винниченка: погляд з ХХІ століття
НМ Демиденко
Правова наука і державотворення в Ураїні в контексті правової інтеграції …, 2019
2019
Братство любові Миколи Неплюєва (1851-1908) через призму спогадів Миколи Василенка
НМ Демиденко
Моделі соціокультуного розвитку територій: перспективи та можливості …, 2019
2019
Деякі аспекти вивчення родоводу патріарха вітчизняної бджільницької науки П.І. Прокоповича
НМ Демиденко
"Конотопські читання": зб. наукових праць, 116-124, 2019
2019
Пантелеймон Куліш (1819-1890): складні метаморфози ідеологічних поглядів (до 200-річчя з дня народження)
НМ Демиденко
Історія науки та бібліографістики: електронне наукове фахове видання, 2019
2019
Морально-релігійні засади Православного Хрестовоздвиженського Трудового Братства (1889-1929): погляд з ХХI століття
НМ Демиденко
25 років досвіду і погляд у майбутнє: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 2019
2019
Деякі аспекти державної політики в галузі регулювання книговидавничої справи: історична ретроспектива. Історія освіти, науки і техніки в Україні
НМ Демиденко
зб. матеріалів ХIII Міжнародної науково-практичної конференції, 78-82, 2018
2018
«Попівська академія» як передвісник першого університету на Слобожанщині. Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції
НМ Демиденко
матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 139-141, 2018
2018
Діяльність Павла Зайцева (1886-1965) – відомого шевченкознавця, громадсько-політичного діяча: повернення із забуття
НМ Демиденко
Сіверянський літопис : зб. наукових праць, 37-42, 2018
2018
Про деякі особливості системи середньої освіти у другій половині ХIХ ст. на прикладі Глухівської прогімназії. Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України
НМ Демиденко
зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції в рамках …, 2017
2017
Тризуб: історичне походження та еволюція національного символу. Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь
НМ Демиденко
зб. матеріалів науково-практичної конференції, 171-175, 2017
2017
Роль Миколи Прокоповича Василенка (1866-1935) у становленні питань освіти та мистецтва в Україні за доби Гетьманату
НМ Демиденко
Сіверянський літопис: зб. науковий праць, 406-412, 2017
2017
М.С. Грушевський: Деякі аспекти концепції державотворення (до 150-річчя від дня народження)
НМ Демиденко
Сіверщина в історіїї України, 407-411, 2016
2016
З історії становлення та розвитку театрів на Сумщині ( ХIХ ст. – поч. ХХ ст.)
НМ Демиденко
Сіверянський літопис, 225-230, 2015
2015
Народний музей імені О. Деревської: історія створення та проблеми збереження
ДН М.
Сіверянський літопис, 314 – 319, 2015
2015
Вплив православної церкви та звичаєвого права на шлюбно-сімейні традиції як складову духовної культури українців у ХVI-ХVII ст.: права жінки у шлюбі
НМ Демиденко
Сумський державний університет, 2015
2015
Концепція зображення жіночих образів у творах Тараса Шевченка
ДН М.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право …, 2014
2014
Зв’язки Тараса Шевченка з родиною Лазаревських
ДН М.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю …, 2014
2014
«Культурный уголок» дворянства Харьковской губернии : Александр Палицын (1749-1816) и его Поповская академия
ДН М.
Культура русского зарубежья : прошлое и настоящее: Сб. научных статей / гл …, 2014
2014
По Шевченківських місцях Конотопщини: недосліджені сторінки творчої спадщини Т.Г.Шевченка - художника
ДН М.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Історико-краєзнавчі …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20