Надія Михайлівна Демиденко/Nadiya Muhailivna Demidenko
Надія Михайлівна Демиденко/Nadiya Muhailivna Demidenko
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив православної церкви та звичаєвого права на шлюбно-сімейні традиції як складову духовної культури українців у ХVI-ХVII ст.: права жінки у шлюбі
НМ Демиденко
Сумський державний університет, 2015
12015
“Речник суспільної злагоди”: В’ячеслав Липинський та його ідеологічна доктрина державотворення в Україні у 20-х роках ХХ століття
НМ Демиденко
Сумський державний університет, 2014
12014
Глобалістичні процеси й українська національна культура : виклики сьогодення
ДН М.
Матеріали науково-практичної конференції "Харківський національний …, 2021
2021
Історичні дисципліни як головна складова нової стратегії національно-патріотичного виховання майбутніх правоохоронців
ДН М.
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Педагогічні і …, 2021
2021
Вирішення сімейних конфліктів у ХVI ст. : ставлення церкви та громади до процесу розлучення українців
ДН М.
Матеріали ХIII Міжнародної науково-практичної конференції "Правова наука і …, 2021
2021
Розвиток середньої освіти в Глухівському повіті Чернігівської губернії у другій половині ХIХ cт.
ДН М.
Матеріали Всеукраїнської конференції "Історія освіти, науки і техніки в …, 2021
2021
Земельна реформа за гетьманату П.Скоропадського (1918 р.)
ДН М.
Збірник матеріалів ХV науково-практичної конференції "Історія освіти, науки …, 2020
2020
Чудотворна Малочернеччинська ікона : повернення через століття
ДН М.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "25 років становлення …, 2020
2020
Деякі особливості розвитку середньої освіти на сумських землях у другій половині ХIХ – на початку ХХ століття.
ДН М..
Сіверщина в історії України, С.238-245, 2020
2020
"Заповіт борцям за визволення" Володимира Винниченка: погляд з ХХІ століття
НМ Демиденко
Правова наука і державотворення в Ураїні в контексті правової інтеграції …, 2019
2019
Братство любові Миколи Неплюєва (1851-1908) через призму спогадів Миколи Василенка
НМ Демиденко
Моделі соціокультуного розвитку територій: перспективи та можливості …, 2019
2019
Деякі аспекти вивчення родоводу патріарха вітчизняної бджільницької науки П.І. Прокоповича
НМ Демиденко
"Конотопські читання": зб. наукових праць, 116-124, 2019
2019
Пантелеймон Куліш (1819-1890): складні метаморфози ідеологічних поглядів (до 200-річчя з дня народження)
НМ Демиденко
Історія науки та бібліографістики: електронне наукове фахове видання, 2019
2019
Морально-релігійні засади Православного Хрестовоздвиженського Трудового Братства (1889-1929): погляд з ХХI століття
НМ Демиденко
25 років досвіду і погляд у майбутнє: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 2019
2019
Деякі аспекти державної політики в галузі регулювання книговидавничої справи: історична ретроспектива. Історія освіти, науки і техніки в Україні
НМ Демиденко
зб. матеріалів ХIII Міжнародної науково-практичної конференції, 78-82, 2018
2018
«Попівська академія» як передвісник першого університету на Слобожанщині. Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції
НМ Демиденко
матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 139-141, 2018
2018
Діяльність Павла Зайцева (1886-1965) – відомого шевченкознавця, громадсько-політичного діяча: повернення із забуття
НМ Демиденко
Сіверянський літопис : зб. наукових праць, 37-42, 2018
2018
Про деякі особливості системи середньої освіти у другій половині ХIХ ст. на прикладі Глухівської прогімназії. Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України
НМ Демиденко
зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції в рамках …, 2017
2017
Тризуб: історичне походження та еволюція національного символу. Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь
НМ Демиденко
зб. матеріалів науково-практичної конференції, 171-175, 2017
2017
Роль Миколи Прокоповича Василенка (1866-1935) у становленні питань освіти та мистецтва в Україні за доби Гетьманату
НМ Демиденко
Сіверянський літопис: зб. науковий праць, 406-412, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20