Підписатись
Цимбалова Тетяна Анатоліївна, ЦымбаловаТатьяна Анатольевна, Tsymbalova Tetiana
Цимбалова Тетяна Анатоліївна, ЦымбаловаТатьяна Анатольевна, Tsymbalova Tetiana
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», ГВУЗ «Приднепровская
Підтверджена електронна адреса в mail.pgasa.dp.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мобильное жилье как функционально-типологическая разновидность современного домостроения
ЦТА Мироненко, В.П.
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 55-70, 2015
182015
Модульное жилище в структуре городской среды
ТА Цымбалова, ТА Цимбалова
82016
Мобильное жилье для мигрантов
ВП Мироненко, ВП Мироненко, ТА Цымбалова, ТА Цимбалова
62018
Мобільне житло як функціонально-типологічний різновид сучасного житлового будівництва: автореф.… канд. арх
ТА Цимбалова
Харків, 2019
52019
The typological analysis of the development of mobile housing in post-industrial Europe.
TTA Myronenko V. P.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Seria «Kulturowe i cywilizacyjne …, 2018
42018
Особливості проєктування мобільного житла у сучасних умовах
ТА Цимбалова
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2022
22022
Мобільне житло для рекреаційного використання в умовах постіндустріального Придніпровя
VP Mironenko, TA Tsymbalova
Наука та інновації. Науково-практичний журнал НАН України,, С. 98-107., 2019
2*2019
НАЗВАНИЕ: ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА МОБИЛЬНОГО ЖИЛЬЯ
ВП Мироненко, ТА Цымбалова, ВП Мироненко, ТА Цымбалова, ...
The Caucasus. Economic and social analysis journal, S. 18 – 22., 2018
2*2018
Мобильные жилые объекты на воде
ЦТА Мироненко В. П.
Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Колективна монографія / Під …, 2017
22017
Анализ развития жилых помещений и домов на автомобильных транспортных средствах
ВП Мироненко, ВП Мироненко, ТА Цымбалова, ТА Цимбалова
22017
Анализ развития мобильного жилья на территории Украины
ТА Цымбалова, ТА Цимбалова
22016
Мобильное жилье в системе расселения
ВП Мироненко, ТА Цымбалова
Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 429-434, 2016
22016
Аналіз практики будівництва на штучних акваторіальних територіях
ТА Цимбалова, ТА Цымбалова
КНУБА, 2020
12020
Мобільне житло для студентів
Ц T. A.
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 104-111, 2020
12020
Анализ тенденции развития мобильного жилья на основе экологичности и энергосбережения
ВП Мироненко, ТА Цымбалова
Сучасні проблеми архітектури та містобудування, 336-344, 2016
12016
Typological analysis of mobile housing technology in the context of the problem of energy saving
T Tsymbalova, O Kharlan, H Shulha
E3S Web of Conferences 534, 01023, 2024
2024
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» денної та …
ОМ Кульбака, ЄО Ландо, СВ Бєгічев, ГС Ішутіна
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2023
2023
Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу та самостійної роботи з дисципліни «Теорія архітектурного проєктування (архітектура громадських будинків)» для здобувачів …
ТА Цимбалова, СІ Подолинний
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2023
2023
Методичні вказівки до виконання курсового роботи «Драматичний театр на 1000 місць» з дисципліни «Архітектурне проектування громадських будинків та споруд» для здобувачів …
ОГ Болдирєва, ГУ Невгомонний, СІ Подолинний, ТА Цимбалова
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2022
2022
Методичні вказівки до виконання курсового проєкту «Селищний житловий будинок» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та …
ТА Цимбалова, СІ Подолинний, ОГ Болдирєва, ІВ Турган
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20