Максим Кулик, Maksym Kulyk
Максим Кулик, Maksym Kulyk
Полтавська ДАА
Підтверджена електронна адреса в pdaa.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Світчграс як нова фітоенергетична культура
ОВ Мороз, ВМ Смірних, ВЛ Курило, ЮП Герасименко, НА Мостьовна, ...
Цукрові буряки, 12-14, 2011
302011
Methods of calculation productivity phytomass for switchgrass in Ukraine
М Кulyk, W Elbersen
Poltava, 2012
292012
Біологічні особливості та потенціал урожайності енергетичних культур родини тонконогових в умовах України
Курило, Рахметов, Кулик
Вісник Полтавської державної аграрної академії, С.11-17, 2018
162018
Актуальные задачи биологии и экологии в региональном контексте
ЮЕ Домашенко, МИ Кулик, МВ Ларионов, СЕ Мазина, АР Сукиасян
Ассоциация научных сотрудников" Сибирская академическая книга", 2016
152016
Вплив умов вирощування на врожайність фітомаси світчграсу (Panicum virgatum L.) другого року веґетації
МІ Кулик
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 30-35, 2013
132013
Switchgrass Ukraine: overview of switchgrass research and guidelines
HW Elbersen, M Kulyk, RP Poppens, JP Lesschen, P Kraisvitnii, ...
Wageningen UR-Food & Biobased Research, 2013
13*2013
РОЛЬ ПОГОДНИХ ФАКТОРІВ У ПОЛІПШЕННІ ЯКОСТІ ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
Г Жемела, А Сидоренко, М Кулик
Вісник Полтавської державної аграної академії, 16-21, 2007
132007
BIOLOGICAL FEATURES AND POTENTIAL OF YIELD OF ENERGY CROPS OF THE THIN-SKINNED FAMILY IN THE CONDITIONS OF UKRAINE
VL Kurylo, DB Rakhmetov, MI Kulyk
"BULLETIN OF POLTAVA STATE AGRARIAN ACADEMY" Scientific and production …, 2018
12*2018
Ботаніко-біологічна характеристика, особливості вирощування та використання енерґетичних культур. Частина перша: світчграс (просо лозоподібне): довідник
М Кулик
Полтава, 2014
122014
Efficiency of optimized technology of switchgrass biomass production for biofuel processing
M Kulyk, V Kurilo, N Pryshliak, V Pryshliak
Journal of Environmental Management and Tourism.-2020.-V. 11, n. 1.-P. 173-185., 2020
112020
Kulyk М. 2017
KО Kalinichenko А
Assessment of available potential of agrobiomass and energy crops phytomass …, 2017
11*2017
MORPHOMETRIC INDICES OF PLANTS, BIOLOGICAL PECULIARITIES AND PRODUCTIVITY OF INDUSTRIAL ENERGY CROPS
M Kulyk, N Shokalo, O Dinets
DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THE EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES AND …, 2019
102019
Енергетичні культури: альбом
МІ Кулик
Полтава: Астрая, 2017
102017
Методика проведення польових та лабораторних досліджень з просом прутоподібним (Panicum virgatum L.)
Кулик, Рахметов, Курило
ПДАА, 2017
102017
Ботанічні особливості та характеристика екотипів проса лозовидного
МІ Кулик
Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції …, 2012
102012
Switchgrass as a new phytoenergy crop
OV Moroz, VM Smirnykh, VL Kurylo, YP Herasymenko, NA Mostovna, ...
Tsukrovi buriaky [Sugar Beet] 3, 12-14, 2011
10*2011
Effect of cultivation technology on switchgrass (Panicum virgatum L.) productivity in marginal lands in Ukraine
A Taranenko, M Kulyk, M Galytska, S Taranenko
Acta Agrobotanica 3 (72), 1786, 2019
92019
Енергетичні культури для виробництва біопалива : довідник
Кулик, Курило
92017
Phytoremediation Aspectsof Energy Crops Use in Ukraine
M Kulyk, M Galytska, M Samoylik, I Zhornyk
Agrology 1 (4), 373-381, 2018
82018
Вплив умов вирощування на кількісні показники рослин світчграсу (Panicum virgatum L.) першого року вегетації
МІ Кулик
82012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20