Максим Кулик, Maksym Kulyk
Максим Кулик, Maksym Kulyk
Полтавська ДАА
Підтверджена електронна адреса в pdaa.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Світчграс як нова фітоенергетична культура
ОВ Мороз, ВМ Смірних, ВЛ Курило, ЮП Герасименко, НА Мостьовна, ...
Цукрові буряки, 12-14, 2011
232011
Methods of calculation productivity phytomass for switchgrass in Ukraine
М Кulyk, W Elbersen
Poltava, 2012
182012
Ботаніко-біологічна характеристика, особливості вирощування та використання енерґетичних культур. Частина перша: світчграс (просо лозоподібне): довідник
М Кулик
Полтава, 2014
15*2014
Актуальные задачи биологии и экологии в региональном контексте
ЮЕ Домашенко, МИ Кулик, МВ Ларионов, СЕ Мазина, АР Сукиасян
Ассоциация научных сотрудников" Сибирская академическая книга", 2016
13*2016
Вплив умов вирощування на врожайність фітомаси світчграсу (Panicum virgatum L.) другого року веґетації
МІ Кулик
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 30-35, 2013
102013
Svitchgras as a new phytoenergy crop
OV Moroz, VM Smirnykh, VL Kurylo, YP Gerasymenko, NA Mostyovna, ...
Tsukrovi buriaky, 12-14, 2011
8*2011
Енергетичні культури: навчальний посібник
МІ Кулик
72016
Reed harvesting from wetlands for bioenergy: technical aspects, sustainability and economic viability of reed harvesting in Ukraine
T van der Sluis, RP Poppens, P Kraisvitnii, O Rii, JP Lesschen, ...
Alterra, Wageningen-UR, 2013
72013
Світчграс як енергоємна сировина для виробництва біопалива
ПА Крайсвітній, ОВ Рій, МІ Кулик
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
72012
Рослинництво, як енергетичний потенціал країни
МІ Кулик
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії 7 (26), 24-31, 2010
7*2010
Ботанічні особливості та характеристика екотипів проса лозовидного
МІ Кулик
Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції …, 2012
62012
РОЛЬ ПОГОДНИХ ФАКТОРІВ У ПОЛІПШЕННІ ЯКОСТІ ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
Г Жемела, А Сидоренко, М Кулик
Вісник Полтавської державної аграної академії, 16-21, 2007
62007
overview of switchgrass research and guidelines/Elbersen, HW; Kulyk, M
S Ukraine
Poppens, at all. Wageningen: Wageningen UR–Food & Biobased Research.–26 p, 2013
5*2013
Раціональне використання деградованих земель для вирощування енерґетичних культур і виробництва біопалива
МІ Кулик
Енерґозбереження.–Київ, 12-13, 2012
52012
Biolohichni osoblyvosti ta potentsial urozhaynosti enerhetychnykh kulʹtur rodyny tonkonohovykh v umovakh Ukrayiny.[Biological features and potential of crop yields of energy …
VL Kurilo, DB Raxmetov, MI Kulyk
Bulletin of Poltava State Agrarian Academy 1, 11-17, 2018
42018
Біологічні особливості та потенціал урожайності енергетичних культур родини тонконогових в умовах України
Курило, Рахметов, Кулик
Вісник Полтавської державної аграрної академії, С.11-17, 2018
42018
Методика проведення польових та лабораторних досліджень з просом прутоподібним (Panicum virgatum L.)
Кулик, Рахметов, Курило
ПДАА, 2017
42017
Impact of seeding terms and row spacing on yield of switchgrass phytomass, biofuel and energy output
M Kulik
Annals of Agrarian Science 14 (4), 331-334, 2016
42016
Адаптивный потенциал проса прутьевидного в условиях Украины
МИ Кулик
Вестник Курганской ГСХА, 2015
42015
Формування продуктивності інтродукованого в центральній частині України Panicum virgatum L.(Проса лозоподібного)
МІ Кулик, СО Юрченко
Фактори експериментальної еволюції організмів 14, 160-164, 2014
42014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20