Підписатись
Максим Кулик, Maksym Kulyk
Максим Кулик, Maksym Kulyk
Полтавський ДАУ
Підтверджена електронна адреса в pdaa.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Світчграс як нова фітоенергетична культура
ОВ Мороз, ВМ Смірних, ВЛ Курило, ЮП Герасименко, НА Мостьовна, ...
Цукрові буряки, 12-14, 2011
292011
Біологічні особливості та потенціал урожайності енергетичних культур родини тонконогових в умовах України
Курило, Рахметов, Кулик
Вісник Полтавської державної аграрної академії, С.11-17, 2018
27*2018
Methods of calculation productivity phytomass for switchgrass in Ukraine
М Кulyk, W Elbersen
Poltava, 2012
242012
Efficiency of optimized technology of switchgrass biomass production for biofuel processing
M Kulyk, V Kurilo, N Pryshliak, V Pryshliak
Journal of Environmental Management and Tourism.-2020.-V. 11, n. 1.-P. 173-185., 2020
16*2020
Вплив умов вирощування на врожайність фітомаси світчграсу (Panicum virgatum L.) другого року веґетації
МІ Кулик
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 30-35, 2013
152013
Effect of cultivation technology on switchgrass (Panicum virgatum L.) productivity in marginal lands in Ukraine
A Taranenko, M Kulyk, M Galytska, S Taranenko
Acta Agrobotanica 3 (72), 1786, 2019
142019
Актуальные задачи биологии и экологии в региональном контексте
ЮЕ Домашенко, МИ Кулик, МВ Ларионов, СЕ Мазина, АР Сукиасян
Ассоциация научных сотрудников" Сибирская академическая книга", 2016
142016
Ботаніко-біологічна характеристика, особливості вирощування та використання енерґетичних культур. Частина перша: світчграс (просо лозоподібне): довідник
М Кулик
Полтава, 2014
142014
Switchgrass Ukraine: overview of switchgrass research and guidelines
HW Elbersen, M Kulyk, RP Poppens, JP Lesschen, P Kraisvitnii, ...
Wageningen UR-Food & Biobased Research, 2013
13*2013
Phytoremediation Aspectsof Energy Crops Use in Ukraine
M Kulyk, M Galytska, M Samoylik, I Zhornyk
Agrology 1 (4), 373-381, 2018
122018
Efficiency of using biomass from energy crops for sustainable bioenergy development
M Kulyk, O Kalynychenko, N Pryshliak, V Pryshliak
Journal of Environmental Management & Tourism 11 (5), 1040-1053, 2020
112020
Biological features and potential of yield of energy crops of the thin-skinned family in the conditions of Ukraine
VL Kurylo, DB Rakhmetov, MI Kulyk
Bulletin of Poltava State Agrarian Academy 1, 11-17, 2018
112018
Методика проведення польових та лабораторних досліджень з просом прутоподібним (Panicum virgatum L.)
Кулик, Рахметов, Курило
ПДАА, 2017
112017
РОЛЬ ПОГОДНИХ ФАКТОРІВ У ПОЛІПШЕННІ ЯКОСТІ ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
Г Жемела, А Сидоренко, М Кулик
Вісник Полтавської державної аграної академії, 16-21, 2007
112007
MORPHOMETRIC INDICES OF PLANTS, BIOLOGICAL PECULIARITIES AND PRODUCTIVITY OF INDUSTRIAL ENERGY CROPS
M Kulyk, N Shokalo, O Dinets
DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THE EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES AND …, 2019
102019
Reed harvesting from wetlands for bioenergy
T Van Der Sluis, R Poppens, P Kraisvitnii, O Rii, JP Lesschen, M Galytska, ...
Alterra report 2460, 2013
102013
Вплив доз мінеральних добрив і способів їх внесення на урожайність та якість зерна озимої пшениці
ГП Жемела, К МІ
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. С.-г. науки 4 (23 …, 2005
102005
Енергетичні культури: альбом
МІ Кулик
Полтава: Астрая, 2017
92017
Світчграс як енергоємна сировина для виробництва біопалива
ПА Крайсвітній, МІ Кулик, ОВ Рій
Вінниця, 2012
92012
Розвиток біоенергетики на основі рослинного енергетичного ресурсу (на прикладі Полтавської області)
МІ Кулик, ВВ Падалка
Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку : монографія …, 2020
82020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20