Антон Лапко
Антон Лапко
доцент Українського державного університету залізничного
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Improvement of the accuracy of determining movement parameters of cuts on classification humps by methods of video analysis
S Panchenko, І Siroklin, A Lapko, A Kameniev, S Zmii
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 25-30, 2016
82016
Студентська навчальна звітність Текстова частина (пояснювальна записка) Загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення Методичний посібник з додержання вимог …
ПСВ Козар Л.М., Коновалов Є.В., Лапко А.О., Наумова О.Е., Шаповал Г.В ...
Методичний посібник, 2014
5*2014
Critical failures of turnouts: expert approach
S Panchenko, I Siroklyn, A Lapko, A Kameniev, D Buss
Procedia Computer Science 149, 422-429, 2019
42019
Development and investigation of methods of graphic-functional modeling of distributed systems
O Lapko Anton Boinik, A., Prohonnyi, O., Kameniev, O., Kuzmenko, D ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018
3*2018
Аналіз відмов пристроїв залізничної автоматики
АО Лапко, ВП Мороз
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 10-15, 2007
3*2007
Автоматизоване робоче місце по організації та керуванню технічним обслуговуванням пристроїв залізничної автоматики
АО Лапко, ВП Мороз
зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 72-77, 2006
32006
Анализ функциональных возможностей автоматизированных рабочих мест дистанции сигнализации и связи
АО Лапко, ВП Мороз
Інформаційнокеруючі системи на залізничному транспорті, 84-90, 2000
22000
Improvement of technologies for the development of modern rail automation systems
SE Lapko Anton, Kameniev Oleksandr
MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, 2017
1*2017
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАНОВО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СТАНЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ
АО Лапко
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2005
12005
перспективи розвитку дуальної освіти при підготовці висококваліфікованих фахівців залізничного транспорту
С Панченко, С Приходько, О Каменєв, А Лапко, Л Василега, ...
Новий Колегіум, 36-47, 2020
2020
Експлуатаційні показники роботи пристроїв залізничної автоматики
АО ЛАПКО, ОЮ КАМЕНЄВ, ВГ САГАЙДАЧНИЙ, ТА КОЦЮБА
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 37-44, 2019
2019
Модель диспетчерського керування взаємозалежними транспортними потоками на промисловому залізничному транспорті
ОЮ Каменєв, АО Лапко, ОВ Щебликіна, ОВ Лазарєв, МВ Ушаков, ...
УкрДУЗТ, 2018
2018
Техніко-економічна ефективність використання систем автоматичного оповіщення на залізничному транспорті
СО Змій, ВП Мороз, АО Лапко
УкрДУЗТ, 2017
2017
Ізоморфізм класів толерантності на різних рівнях ієрархічних систем керування
ЛАО Каменєв О. Ю.
Наукові праці донецького національного технічного університету, 8-17, 2016
2016
Спосіб визначення чисельності обслуговуючого персоналу в умовах обмеження кількості та зайнятості
АО Лапко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
2016
ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ
АО Лапко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
2015
СТРАТИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИСТАНЦІЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ
АО Лапко
2015, 2015
2015
Метод діагностування підсистеми залізничної автоматики за допомогою мереж Петрі
ВП Мороз, ЄМ Цебро, СО Змій, РВ Турчинов, АО Лапко
Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, 62-68, 2015
2015
Особливості методів розрахунку надійності інформаційно-керуючих систем
ВП Мороз, ОВ Мороз, СО Змій, РВ Турчинов, АО Лапко
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 55-56, 2014
2014
Інтелектуальні мікропроцесорні модулі для збору та обробки сигналів з об'єктів керування і контролю
СО Змій, АО Лапко, ВП Мороз, ОВ Мороз, РВ Турчинов
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 55-55, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20