Лабораторія дослідження проблем трансфертного ціноутворення НДІФП УДФСУ
Лабораторія дослідження проблем трансфертного ціноутворення НДІФП УДФСУ
Науково-дослідний інститут фіскальної політики
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: Монографія/За ред. ЗС Варналія
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій, ...
К.: Знання України 675, 9, 2008
310*2008
Бюджетний менеджмент
ВМ Федосов, ВМ Федосов, ОР Романенко, ЕР Романенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
1192004
Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика: монографія за заг. ред. МЯ Азарова
ФО Ярошенко, ПВ Мельник, АІ Мярковський, ...
К.: Міністерство фінансів України, 2011
61*2011
Податковий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ОМ Тимченко
К.: КНЕУ, 2001
53*2001
Джерела і види податкових ризиків, їх взаємозв’язок
ВВ Вітлінський, ОМ Тимченко
Фінанси України, 132-139, 2007
432007
Бюджетна система
ВМ Федосов, ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ВМ Опарін, ...
Київ: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економічна Думка, 2012
352012
Податковий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ОМ Тимченко
К.: КНЕУ, 2001
332001
Оптимізація структури доходів бюджету: застосування рейтингової оцінки
ОМ Тимченко, ЮВ Сибірянська
Фінанси України, 17-27, 2008
322008
Інноваційні підходи до прогнозування і планування доходів бюджету
ЮВ Сибірянська, ГМ Котіна
Фінанси України, 72-85, 2011
312011
Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент: монографія
ОМ Тимченко
К.: КНЕУ, 2009
302009
Проблеми мінімізації сплати податків в Україні
ВІ Коротун
212010
Зарубіжний досвід організації податкового адміністрування
КП Проскура
Економiчний часопис-XXI, 2012
202012
Основні проблеми обліку та внутрішнього аудиту дебіторської і кредиторської заборгованостей
НС Акімова, НВ Новицька
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
202007
Податковий менеджмент
ОМ Тимченко
навчальнометодичний посібник/ОМ Тимченко.–К.: КНЕУ 150, 2001
202001
Податковий менеджмент
ОМ Тимченко
навчальнометодичний посібник/ОМ Тимченко.–К.: КНЕУ 150, 2001
202001
Податкова система України: навчальний посібник / за заг. ред. М.Я. Азарова
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій, ...
К.: Знання України, 2010.–505 с, 2011
19*2011
Податковий борг в Україні: мінімізація ризиків та ефективність менеджменту
ОМ Тимченко
К.: Б, 431, 2010
192010
Особливості адміністрування податків в Україні
КП Проскура
Економiчний часопис-XXI, 2012
182012
Ефективність бюджетно-податкової підтримки національної економіки України
ЛЛ Тарангул, ДМ Серебрянський, НВ Новицька
Ірпінь: Вид-во НУДПСУ, 2011
152011
Управління доходами бюджету та напрямки його вдосконалення в Україні
ЮВ Сибірянська
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
142009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20