Віталій Романович Паньків  (Vitalii Pankiv)
Віталій Романович Паньків (Vitalii Pankiv)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Feasibility study of mixture transportation and stirring process in continuous-flow conveyors
R Hevko, B Yazlyuk, M Liubin, O Tokarchuk, O Klendii, V Pankiv
INMATEH-Agricultural Engineering, 2017
92017
Feasibility study of the process of transportration and stirring of mixture in continuous-flow conveyers
RB Hevko, BO Yazlyuk, MV Liubin, OA Tokarchuk, OM Klendii, VR Pankiv
INMATEH: Agricultural engineering 51 (1), 10-20, 2017
72017
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» ОС «Бакалавр» усіх форм …
НМ Павлішина, НМ Павлишина, ВВ Лифар, ВВ Лыфарь
Запорізький національний технічний університет, 2016
4*2016
Research results of harvesting haulm remnants of root crops.
IM Storozhuk, VR Pankiv
INMATEH-Agricultural Engineering 46 (2), 2015
22015
Методичні вказівки англійською мовою для курсового проектування і самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія обробки типових деталей та складання машин» для …
АЄ Дячун, ЮЄ Паливода, ІГ Ткаченко, ВР Паньків, МР Паньків
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя., 2019
2019
Методичні вказівки англійською мовою до екзамену з фаху студентів освітнього рівня бакалавр для здобувачів вищої освіти з числа іноземних громадян за спеціальністю 131 …
МІ Пилипець, ДЛ Радик, ІГ Ткаченко, ВР Паньків, МР Паньків
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
2019
Обґрунтування параметрів гвинтового конвеєра з комбінованим робочим органом
ВР Паньків
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2018
2018
Уточнення коефіцієнта заповнення комбінованого гвинтового транспортера
ВР Паньків
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
2017
Аналіз процесу транспортування матеріалу комбінованим гвинтовим транспортером
ВР Паньків
Наукові доповіді НУБіП України, 2017
2017
Удосконалений комбінований гвинтовий транспортер-подрібнювач
ВР Паньків
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
2017
Дослідження теплового впливу в процесах формоутворення заготовок згинанням
ЛМ Данильченко, ВР Паньків
Матеріали ⅩⅩ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
2017
Пропускна здатність комбінованого гвинтового транспортера-подрібнювача
ВР Паньків
Вісник Тернопільського національного технічного університету 85 (1), 69-79, 2017
2017
Теоретична модель функціонування гвинтового транспортера
ВР Паньків, ВР Панькив
ЦНТУ, 2017
2017
Аналітичні дослідження продуктивності комбінованого гвинтового транспортера-подрібнювача
ВР Паньків
Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …, 2016
2016
Теоретичні дослідження граничних можливостей формозміни листових матеріалів при гарячому деформуванні
ЛМ Данильченко, ВР Паньків
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
Енергозберігаюча технологія збирання гички коренеплодів цикорію кореневого
ВР Паньків
Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2015
2015
Дослідження зміни механічних властивостей сталі 08КП у відпаленому і гарячекатаному станах при навиванні смуги на ребро
МІ Пилипець, ВР Паньків
Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2015
2015
Технологія виготовлення спіралей шнеків
МІ Пилипець, ВР Паньків
Збірник тез доповідей Ⅲ наукової конференції „Прогресивні матеріали та …, 2015
2015
ТЕРМОМЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ БАЗУЮТЬСЯ НА ПОЛІМЕРАХ ТА ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБКАХ
МИ Пилипец, МІ Пилипець, ВР Панькив, ВР Паньків, МР Панькив, ...
Наукові нотатки, 149-153, 2015
2015
Розробка конструктивно-технологічної схеми удосконаленої гичкозбиральної машини
ІМ Сторожук, ВР Паньків
Наукові нотатки, 191-195, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20