Наталія Макогончук
Наталія Макогончук
викладач кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування громадянської компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу
НВ Макогончук
Хмельницький, 2013
102013
Методика педагогічного експерименту з формування громадянської компетентності у майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України
НВ Макогончук
Вісник Національного університету оборони України, 93-97, 2013
22013
Витоки та специфіка козацької педагогіки
НВ Макогончук
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
12014
Вивчення історії у системі формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до соціально-комунікативної взаємодії
НВ Макогончук, СП Шумовецька
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2017
2017
Ціннісні орієнтації майбутніх офіцерів-прикордонників як основа їхньої громадянської компетентності
Н Макогончук
Педагогічні інновації у фаховій освіті: збірник наукових праць, С. 142-147, 2015
2015
Організаційні аспект навчання в класичний та постнекласичний період розвитку освіти
МНВ Макогончук В. В.
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
2013
Методика педагогічного експерименту з формування громадянської компетентності у майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України
МН В.
Вісник Національного університету оборони України. зб. наук. праць, 4, 2013
2013
Формування громадянської компетентності офіцерів-прикордонників: історичний аспект
НВ Макогончук
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2012
2012
Сутність, зміст та структура громадянської компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників
НВ Макогончук
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2012
2012
Педагогічні умови формування громадянської компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників
НВ Макогончук
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2012
2012
Громадянські цінності та політична самосвідомість козаків
НВ Макогончук
Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових …, 2012
2012
Результати експериментальної перевірки педагогічних умов формування громадянської компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників
МН В.
Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць, 8, 2012
2012
Формування громадянської компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників як педагогічна проблема
МН В.
Збірник наукових праць № 64. Серія : педагогічні та психологічні науки, 3, 2012
2012
В. Формування громадянської компетентності офіцерів-прикордонників : історичний аспект [Електронний ресурс]
МН В.
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України …, 2012
2012
Сутність, зміст та структура громадянської компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників
МН В.
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2012
2012
Педагогічні умови формування громадянської компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників
МН В.
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2012
2012
Критерії, показники та рівні сформованості громадянської компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників
МН В.
Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць, 8, 2012
2012
Громадянська відповідальність як складова формування громадянськості у слухачів вищих навчальних закладів
НВ . Макогончук
Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових …, 2010
2010
Громадянська культура : складові та особливості формування / Макогончук Наталя Віталіївна
НВ Макогончук
Стратегии развития Украины в глобальной бреде : материалы ІІ международной …, 2008
2008
До питання про самоорганізацію студентів Камя’нець-Подільського державного українського університету: історичний аспект (1918-1920 рр.)
МНВ Комарніцький О. Б.
Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць 11, С. 20-31., 2008
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20