Андрій Галай Andrii Halai
Андрій Галай Andrii Halai
професор права, правозахисник
Підтверджена електронна адреса в helsinki.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організаційно-правові засади формування та функціонування персоналу установ виконання покарання
АО Галай
442003
НЕДЕРЖАВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ ЯК УЧАСНИКИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
А Галай
172015
Основні навчальні компоненти юридичної клінічної освіти: шляхи впровадження клінічного спецкурсу та практики студентів у навчаль- ний процес вищих навчальних закладів в Україні
А Галай
162009
Інтерактивні методики викладання у правопросвітній діяльності: тренінгів комплекс: навч. посіб
АО Галай, ВВ Стаднік
К.: Атіка, 2007
152007
Шляхи впровадження курсу юридичної клінічної освіти у навчальний процес вищих навчальних закладів України
А Галай
Право України, 16-21, 2009
142009
Юридична клініка як суб’єкт адміністративних правовідносин
АО Галай
Бюлетень Міністерства юстиції України, 66-73, 2013
112013
Юридична клініка як організація громадянського суспільства: доведення від протилежного
А Галай
Право України, 114-118, 2007
112007
Організаційна та управлінська модель юридичної клініки в Україні: забезпечення якісного функціонування
А Галай, С Володимир
К.: Атіка, 2005
102005
Педагогічна характеристика юридичної клінічної освіти
АО Галай, ЯВ Іваніщ
Вісник Асоціації юридичних клінік України, 2-3, 2005
102005
Міжнародний досвід попередженнѐ та протидії домашньому насильству
АО Галай, ВО Галай, ЛО Головко, ВВ Муранова, Є Панченко, ...
Київ: КНТ, 2014
82014
Поняття персоналу пенітенціарних установ
АО Галай
Проблеми пенітенціарної теорії і практики.–К.: Київський інститут внутрішніх …, 2000
72000
Адміністративно-правові засади діяльності громадських об'єднань юридичного спрямування в Україні
АО Галай
62015
Адміністративно-правові засади взаємодії суб’єктів протидії насильства в сім’ї
НБ Шамрук
ступ. кандид. юрид. наук: за спеціальністю 12.00. 07/НБ Шамрук …, 2012
62012
Умови взаємодії органів місцевої влади та недержавних організацій у контексті децентралізації влади в Україні
А Галай
Підприємництво, господарство і право, 30-34, 2011
62011
Органiзацiйно-правовi засади формування та функцiонування персоналу установ виконання покарання
АО Галай
62003
До питання класифікації персоналу пенітенціарних установ
АО Галай
Проблеми пенітенціарної теорії та практики. Бюлетень КІВС, 163-170, 2001
52001
Шляхи реформування пенітенціарно¿ політики Укра¿ ни в сфері діяльності персоналу пенітенціарних установ
АО Галай
Проблеми пенітенціарно¿ теорі¿ і практики: Бюлетень.–К.: КІВС, 6и8, 1999
51999
Концепція пенітенціарної діяльності в Україні: правовий аспект
А Галай
Захист соціальних прав людини і громадянина в Україні: проблеми юридичного …, 0
5
Nederzhavni orhanizatsii yurydychnoho spriamuvannia yak uchasnyky publichnoho upravlinnia [Private organizations of law focus as public management participants: monograph]
AO Halai
Kyiv: KNT [in Ukrainian], 2015
42015
Взаємодія інститутів держави та громадянського суспільства: теоретичні засади
АО Галай
Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного …, 2014
42014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20