Андрій Галай Andrii Halai
Андрій Галай Andrii Halai
професор права, правозахисник
Підтверджена електронна адреса в helsinki.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організаційно-правові засади формування та функціонування персоналу установ виконання покарання
АО Галай
Київ, 2003
422003
НЕДЕРЖАВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ ЯК УЧАСНИКИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
А Галай
142015
Основні навчальні компоненти юридичної клінічної освіти: шляхи впровадження клінічного спецкурсу та практики студентів у навчаль- ний процес вищих навчальних закладів в Україні
А Галай
142009
Шляхи впровадження курсу юридичної клінічної освіти у навчальний процес вищих навчальних закладів України
А Галай
Право України, 16-21, 2009
132009
Інтерактивні методики викладання у правопросвітній діяльності: Тренінговий комплекс: навч. посіб./за ред. АО Галая.–2-ге вид., випр.. і доповн.
АО Галай, ВВ Стаднік
К.: Атіка, 2007
112007
Юридична клініка як суб’єкт адміністративних правовідносин
АО Галай
Бюлетень Міністерства юстиції України, 66-73, 2013
102013
Юридична клініка як організація громадянського суспільства: доведення від протилежного
А Галай
Право України, 114-118, 2007
102007
Педагогічна характеристика юридичної клінічної освіти
АО Галай
Вісник Асоціації юридичних клінік України, 2-3, 2005
92005
Адміністративно-правові засади діяльності громадських об’єднань юридичного спрямування в Україні
АО Галай
Київ: Національна академія прокуратура України, 2015
72015
Організаційна та управлінська модель юридичної клініки в Україні: забезпечення якісного функціонування
А Галай, С Володимир
К.: Атіка, 2005
72005
Адміністративно-правові засади взаємодії суб’єктів протидії насильства в сім’ї
НБ Шамрук
К, 2012
62012
Поняття персоналу пенітенціарних установ
АО Галай
Проблеми пенітенціарної теорії і практики.–К.: Київський інститут внутрішніх …, 2000
62000
Умови взаємодії органів місцевої влади та недержавних організацій у контексті децентралізації влади в Україні
А Галай
Підприємництво, господарство і право, 30-34, 2011
52011
Шляхи реформування пенітенціарно¿ політики Укра¿ ни в сфері діяльності персоналу пенітенціарних установ
АО Галай
Проблеми пенітенціарно¿ теорі¿ і практики: Бюлетень.–К.: КІВС, 6и8, 1999
51999
Взаємодія інститутів держави та громадянського суспільства: теоретичні засади
АО Галай
Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного …, 2014
32014
Quality Indicators of Activities of Legal Clinics: Ukrainian Experience
A Halai
Asian Journal of Legal Education, 2016
22016
Шляхи задіяння громадського руху до забезпечення прав пацієнтів в Україні: організаційно-правовий та управлінський аспекти
АО Галай
Медичне право України: проблеми становлення та розвитку: матеріали I Всеукр …, 2008
22008
Роль громадських організацій у системі суб’єктів адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції в Україні
ОЛ Стасюк
Правові новели, 93-99, 2018
12018
Кодекс НГО як потенційне систематизоване джерело щодо адміністративно-правового регулювання діяльності недержавних організацій в Україні
АО Галай
12015
Становлення юридичної клінічної освіти в Україні та у деяких інших країнах світу
А ГАЛАЙ
Науковий часопис Національної академії прокуратури України, 39-48, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20