Sergiy Sonko, Сергій Сонько. ORCID: 0000-0002-7080-9564, Web of Science Researcher ID  AAA-7960-2021
Sergiy Sonko, Сергій Сонько. ORCID: 0000-0002-7080-9564, Web of Science Researcher ID AAA-7960-2021
Uman national university of horticulture. Ukraine. Chief-profesor of ecology department
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Просторовий розвиток соціо-природних систем: шлях до нової парадигми.
СП Сонько
Київ: Ніка Центр, 2003
1042003
Ринок і регіоналістика
СП Сонько, ВВ Кулішов, ВІ Мустафін
Київ, Ніка Центр, Ельга, 2002
852002
Інфраструктура в умовах транзитивної економіки
СП Сонько, ММ Скринько
Харків: Екограф, 2004
422004
Географічна інтерпретація доповідей Римському клубу.
СП Сонько
Київ: Інститут географії НАНУ, 2003
322003
Агроекосистема як екологічна ніша людини
СП Сонько
Уманський ДАУ, 2009
262009
Регіоналізація, прикордонні конфлікти та майбутні шляхи розвитку природи і суспільства.
СП Сонько
Киев,«Академпериодика», 2003
242003
Концепція ноосферних екосистем як продовження ідей ВІ Вернадського
СП Сонько
ДонНТУ, 2010
222010
Сучасні особливості формування регіональних ринків
В Кулішов, В Мустафін, С Сонько
Економіка України, 40-43, 2001
222001
В пошуках нових моделей центральних місць Вальтера Кристаллера.
СП Сонько
Киів. Вид-во Інституту геології НАНУ, 2004
202004
Сучасні проблеми глобальної економіки
ВВ Кулішов
Інноваційна економіка, 8-11, 2013
172013
Сучасна модифікація теорії економічного районування.
СП Сонько
Львів" Магнолія", 2005
162005
Виробнича типологія сільського господарства Харківської області: тридцять років потому.
С Сонько
Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць …, 2015
152015
Виробнича типологія сільського господарства Харківської області: тридцять років потому.
С Сергій
Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць., С. 30-39., 2015
15*2015
Ноосферна динаміка просторових соціально-економічних систем.
СП Сонько
Вінниця, Гіпаніс, 2000
142000
Екологічна проблематика з позицій хорології.
СП Сонько
Київ. КНУ імені Тараса Шевченка, 2000
142000
Нове уявлення про місце географії в системі наук
СП Сонько
Випуск 1, 32-37, 1999
141999
Сільськогосподарське районування-перший крок до збалансованого природокористування в агросфері
СП Сонько
Вестник Уманского национального университета садоводства, 2015
132015
Просторові і часові механізми антропогенної експансії агроландшафту
СП Сонько, НВ Максименко
Видавництво ХНУ імені ВН Каразіна, 2013
13*2013
Засадничі принципи ноосферного природокористування у контексті концепції сталого розвитку.
СП Сонько
КЕІ КНЕУ, 2006
132006
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ (Харьковская область)
СП Сонько
МГУ им. МВ Ломоносова, географический факультет, 1990
131990
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20