Підписатись
Sergiy Sonko, Сергій Сонько. ORCID: 0000-0002-7080-9564, WoS ID:  AAA-7960-2021; Scop.ID:57223365412
Sergiy Sonko, Сергій Сонько. ORCID: 0000-0002-7080-9564, WoS ID: AAA-7960-2021; Scop.ID:57223365412
Uman national university of horticulture. Ukraine. Chief-profesor of ecology department
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Просторовий розвиток соціо-природних систем: шлях до нової парадигми
ШДО НОВОЇ
1202003
Ринок і регіоналістика
СП Сонько, ВВ Кулішов, ВІ Мустафін
К.: Ельга 380, 2002
902002
Інфраструктура в умовах транзитивної економіки
СП Сонько, ММ Скринько
Харків: Екограф, 2004
452004
Географічна інтерпретація доповідей Римському клубу
СП Сонько
Український географічний журнал, 55-62, 2003
312003
Агроекосистема як екологічна ніша людини
СП Сонько
Збірн. наук. праць Уманського ДАУ. Ч 1, 188-199, 2009
302009
Сучасні особливості формування регіональних ринків
В Кулішов, В Мустафін, С Сонько
Економіка України, 40-43, 2001
262001
Сучасні проблеми глобальної економіки
ВВ Кулішов
Інноваційна економіка, 8-11, 2013
232013
Концепція ноосферних екосистем як продовження ідей ВІ Вернадського
СП Сонько
Донецьк: ДонНТУ, 230-241, 2010
222010
Регіоналізація, прикордонні конфлікти та майбутні шляхи розвитку природи і суспільства.
СП Сонько
Киев,«Академпериодика», 2003
222003
Man in Noosphere: Evolution and Further Development
S Sonko
Philosophy and Cosmology. The Academic Journal., 51-75, 2019
202019
Просторові і часові механізми антропогенної експансії агроландшафту
СП Сонько, НВ Максименко
Видавництво ХНУ імені ВН Каразіна, 2013
20*2013
Сучасна модифікація теорії економічного районування
С Сонько
Регіональна економіка 3 (37), 7-18, 2005
192005
В пошуках нових моделей центральних місць Вальтера Кристаллера./Геоінформатика
СП Сонько
Науковий журнал, 84-90, 2004
172004
Biodiversity and landscape diversity as indicators of sustainable development
S Sonko, N Maksymenko, O Vasylenko, V Chornomorets, I Koval
E3S Web of Conferences 255, 01046, 2021
152021
THE STUDY OF POPULATION MORBIDITY BASED ON THE SPATIAL DIFFUSE MODELS IN OLD INDUSTRIAL REGION OF KRIVBASS
SD Sonko Sergiy
Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових …, 2015
15*2015
Ноосферна динаміка просторових соціально-економічних систем.
СП Сонько
Вінниця, Гіпаніс, 2000
152000
Geochemical aspect of landscape planning in forestry
SРS N.V.Maksymenko, V.O.Voronin, N.I.Cherkashyna
Dniprop. Univer.bulletin. Journ. Geol.Geograph.Geoecology 1 (27), 81-87, 2018
14*2018
Виробнича типологія сільського господарства Харківської області: тридцять років потому.
С Сонько
Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць …, 2015
132015
Виробнича типологія сільського господарства Харківської області: тридцять років потому.
С Сергій
Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць., С. 30-39., 2015
13*2015
Сільськогосподарське районування-перший крок до збалансованого природокористування в агросфері
СП Сонько
Вестник Уманского национального университета садоводства, 106-112, 2015
132015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20