Богдан Шуневич, Bohdan Shunevych
Богдан Шуневич, Bohdan Shunevych
Lviv State University of Life Safety
Verified email at ldubgd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток дистанційного навчання у вищій школі країн Європи та Північної Америки
БІ Шуневич
Дис.... докт. пед. наук 13 (01), 129-143, 2008
1032008
Обґрунтування наукової термінології з дистанційного навчання
Б Шуневич
Вісник Нац. ун-ту «Львів. політ, 95-104, 2003
582003
Тенденції розвитку складових частин організації дистанційного навчання
БІ Шуневич
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2009
332009
Теоретичні основи дистанційного навчання: Навч. посібник, 2-е вид., доповнене /
Б Шуневич
Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2009
31*2009
Дистанційне навчання в системі вищої освіти Європи та Північної Америки: Монографія
БІ Шуневич
К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет, 2005
292005
Дистанційна освіта: Теорії індустріалізації викладання
Б Шуневич
Педагогіка і психологія професійної освіти, 45-50, 2002
292002
Тенденції розвитку дистанційного навчання у зарубіжній вищій школі
БІ Шуневич
Інформаційні технології і засоби навчання.–2008.–Вип 3 (7), 24, 2008
252008
Організація дистанційного навчання іноземних мов в освітніх закладах України: навчальний посібник
БІ Шуневич
Львів: Вид-во „Ставропіґіон, 2006
142006
Розвиток дистанцiйного навчання у вищiй школi країн Европи та Пiвнiчної Америки: дис... д-ра наук: 13.00. 01-Киев, 2008.
БI Шуневич
132008
Шляхи поповнення терміносистеми з дистанційного навчання
Б Шуневич
Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць, 437-440, 2005
112005
Розвиток основних компонентів для організації дистанційного навчання в Україні
БІ Шуневич
Проблеми освіти: Науково-методичний збірник.–К.: Наук.-метод. центр вищої …, 2003
112003
Дистанційна освіта в Україні: навчальні матеріали
Б Шуневич
Проблеми освіти.–2003.–Вип 31, 323-342, 2003
112003
Сучасні способи відбору термінів та укладання перекладних словників нових терміносистем
БІ Шуневич
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 90-93, 2008
102008
Економіка дистанційної освіти: сучасний закордонний досвід
Б Шуневич
Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр.–Ч 2, 209-212, 2003
102003
Методика комбінованого викладання іноземної мови у вищому навчальному закладі
БІ Шуневич
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2009
92009
Структурні і функціональні характеристики англійської термінології з робототехніки дис. … к. філол. н. : 10.02.04
Б Шуневич
91991
Укладання дистанційних курсів на віртуальному навчальному середовищі ILIAS: Навчально-методичний посібник для викладачів вищих навчальних закладів
КА Шуневич Б.
Львів: Видавн. центр ЛІПБ,, 2005
82005
Дистанционное обучение в Украине: учебные программы, дистанционные курсы, програмное обеспечение
Б Шуневич
Открытое образование, 41-48, 2003
82003
Дистанційна освіта: зарубіжний досвід на матеріалі англійської мови
Б Шуневич
Іноземні мови, 64-66, 2003
82003
Foreign Language Blended Learning at Higher Schools in Ukraine
ОM B. Shunevych
Proceedings of the International Conference on Computer Science and …, 2006
62006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20